Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Kiedy użyjemy zwrotu if only?

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Ubolewanie nad tym, że coś się (nie) stało lub że nie do końca jesteśmy z czegoś zadowoleni, można wyrazić za pomocą konstrukcji I wish oraz if only. Dziś skupiamy się nad tą drugą – if only.

 

Zwrot if only najczęściej używany jest na początku zdania, za pomocą którego chcemy zakomunikować, że nie jesteśmy z czegoś zadowoleni i chcielibyśmy, by dana sytuacja wyglądała inaczej. W takich przypadkach if only oznacza więc mniej więcej to samo co I wish..., czyli  Chciałbym, żeby...; Gdyby tylko...

 

If only jest emfatyczne oraz ma większe nacechowanie emocjonalne niż I wish.

 

Przyjrzyjmy się zatem, jak wygląda użycie if only w poniższych przykładach:

 

a) mówiąc o teraźniejszości, używa się If only i czasu przeszłego (w tym przypadku jest to Past Simple):

 

If only I came there on time!

Gdybym tylko przyszła tam na czas!

 

If only I knew more foreign languages!

Gdybym tylko znał więcej języków obcych!

 

b) mówiąc o przyszłości, używa się If only i konstrukcji would + bezokolicznik (bez to):

 

If only somebody would help me, I could go home.

Gdyby ktoś mi pomógł, mogłabym iść do domu.

 

If only the sun would shine, we could play football.

Gdyby tylko zaświeciło słońce, moglibyśmy pograć w piłkę.

 

c) mówiąc o przeszłości, używa się If only i czasu przeszłego Past Perfect:

 

If only I had helped her, she wouldn’t have been in trouble.

Gdybym tylko jej pomógł, nie byłaby teraz w tarapatach.

 

If only I had told her the truth, she wouldn’t have left me.

Gdybym tylko powiedział jej prawdę, nie rzuciłaby mnie.