Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Czasy

Budowa zdań w Past Continuous

Zastosowanie czasu Past Continuous

Do góry

Past Continuous

W tym dziale poznasz dokładnie czas Past Continuous. Przeczytasz tu o budowie Past Continuous - zdaniach twierdzących, pytaniach i przeczeniach, a także o zastosowaniu Past Continuous oraz o wyrażeniach, które są dla niego najbardziej charakterystyczne.  

1 Budowa zdań w Past Continuous   
2 Zastosowanie czasu Past Continuous   

Budowa zdań w Past Continuous

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[198]}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Zdania twierdzące

 

Zdanie twierdzące w czasie Past Continuous tworzy się według poniższego schematu:

 

podmiot + be + czasownik -ing

 

czyli poprzez zestawienie odpowiedniej formy operatora to be (was w 1. i 3. os. liczby pojedynczej, were – w pozostałych osobach) z czasownikiem głównym, do którego dodana jest końcówka -ing.

 

I was going to school by bus on Tuesday.

(We wtorek jechałam do szkoły autobusem.)

 

I was talking to Jim when the train arrived.

(Rozmawiałem z Jimem gdy pociąg nadjechał.)

 

Zasady pisowni czasowników z końcówką -ing znajdziesz TUTAJ.

 

 

 

Zdania przeczące

 

Aby utworzyć przeczenie w czasie Past Continuous, między czasownik posiłkowy be w odpowiedniej formiea czasownik zakończony na -ing należy wstawić partykułę not:

 

podmiot + be + not + czasownik -ing

 

 

I was not reading a book.

(Nie czytałam książki.)

 

My sister was not watching TV.

(Moja siostra nie oglądała telewizji.)

 

 

W potocznej angielszczyźnie oraz w języku mówionym formy przeczące z czasownikiem was/were skraca się w następujący sposób: zamiast were not używa się weren’t, a zamiast was not wasn’t.

 

They weren’t sleeping in a tent.

(Oni nie spali w namiocie.)

 

Kate wasn’t writing a letter.

(Kate nie pisała listu.)

 

 

 

Zdania pytające

 

Pytania w czasie Past Continuous tworzy według poniższego schematu:

 

be + podmiot + czasownik -ing

 

czyli zamieniając miejscami operator was / were i podmiot zdania (inwersja), np.

 

They were playing the piano.

Were they playing the piano?

(Czy oni graja na pianinie?)

 

Was I asking them any dumb questions?

(Czy zadawałem im jakieś głupie pytania?)

 

 

Poniżej w tabeli znajduje się podsumowanie wszystkich konstrukcji występujących w czasie Past Continuous. Wszystkie przykłady zostały utworzone na podstawie słowa work (pracować).

 

Zdania twierdzące

Zdania przeczące

Zdanie pytające

Forma pełna

Forma skrócona

I was working.

I was not working.

I wasn’t working.

Was I working?

You were working.

You were not working.

You weren’t working.

Were you working?

He was working.

He was not working.

He wasn’t working.

Was he working?

She was working.

She was not working.

She wasn’t working.

Was she working?

It was working.

It was not working.

It wasn’t working.

Was it working?

We were working.

We were not working.

We weren’t working.

Were we working?

You were working.

You were not working.

You weren’t working.

Were you working?

They were working.

They were not working.

They weren’t working.

Were they working?Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Zastosowanie czasu Past Continuous

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[199]}}Czytaj
 
Ćwicz

Czasu Past Continuous używa się:

 

  • w odniesieniu do sytuacji tymczasowej lub zdarzenia, które nie zakończyło się w określonym momencie w przeszłości, np.

 

I was really enjoying the time with my friends.

(Dobrze się bawiłem z moimi przyjaciółmi.)

(W znaczeniu: miło spędzałem czas.)

 

They were living in Berlin then.

(Mieszkali wówczas w Berlinie.)

 

  • w odniesieniu do sytuacji, która trwała nieprzerwanie w określonym momencie w przeszłości, np.

 

My mum was reading a book at 7:00 o’clock last evening.

(Moja mama czytała książkę o 7:00 wczoraj wieczorem.)

 

I was trying to write an essay before school today.

(Próbowałem napisać esej dziś przed lekcjami.)

 

 

  • w odniesieniu do dwóch sytuacji lub zdarzeń z przeszłości, które trwały równolegle. W takim przypadku używamy spójnika while (podczas), np.

 

While I was listening to music, my brother was talking on the phone.

(Podczas gdy ja słuchałem muzyki, mój brat rozmawiał przez telefon.)

 

While my grandparents were getting ready for the trip, he was preparing lunch.

(Podczas gdy moi dziadkowie szykowali się do wycieczki, on przygotowywał lunch.)

 

 

  • w odniesieniu do zdarzenia z przeszłości, które w trakcie trwania zostało przerwane przez inne zdarzenie. W takim przypadku czynność trwająca dłużej wyrażana jest w Past Continuous, a czynność krótsza (przerywająca) – w Past Simple. Często w takich zdaniach używa się spójników as (kiedy, podczas) i when (kiedy, podczas), np.

 

As I was trying to open the door, my cell phone rang.

(Podczas gdy próbowałam otworzyć drzwi, zadzwoniła moja komórka.)

 

I was trying to open the door whenmy cell phone rang.

(Próbowałam otworzyć drzwi, kiedy zadzwoniła moja komórka.)

 

 

  • aby opisać powtarzającą się w przeszłości czynność, w stosunku do której chcemy wyrazić dezaprobatę. Przy tego typu konstrukcjach koniecznie jest użycie takich słów, jak always (zawsze) lub constantly (ciągle, notorycznie), np.

 

My mum was constantly losing her keys at that time.

(W tym czasie moja mama notorycznie/ciągle gubiła swoje klucze.)

(Osoba wypowiada się uważa, że działo się to zbyt często.)

 

You were always leaving the doors open!

(Ciągle zostawiałeś otwarte drzwi!)

 

 

  • po takich wyrażeniach, jak: if only, it’s time, I wish, gdy odnoszą się do trwającej obecnie sytuacji. Wyrażenia te stosuje się często, aby podkreślić jakieś wydarzenie (I wish, if only) lub w celu zaznaczenia, że dana czynność powinna zostać wykonana (it’s time), np.

 

It’s time we were working on the project.

(Najwyższa pora, byśmy zaczęli pracować nad tym projektem.)

 

If only he weren’t singing...

(Gdyby tylko on teraz nie śpiewał...)

(A cały czas śpiewa.)

 

I wish my sister weren’t playing truant.

(Chciałabym, aby moja siostra nie wagarowała.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz