Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Czasy

Budowa zdań w Past Perfect

Zastosowanie czasu Past Perfect

Wyrażenia charakterystyczne dla Past Perfect

Do góry

Past Perfect

W tym dziale poznasz dokładnie czas Past Perfect. Przeczytasz o budowie Past Perfect - zdaniach twierdzących, pytaniach i przeczeniach, a także o praktycznym zastosowaniu Past Perfect oraz o wyrażeniach, które są dla niego najbardziej charakterystyczne.  

1 Budowa zdań w Past Perfect   
2 Zastosowanie czasu Past Perfect   
3 Wyrażenia charakterystyczne dla Past Perfect   

Budowa zdań w Past Perfect

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[210]}}Czytaj
 
Ćwicz

Zdania twierdzące

 

Zdania twierdzące w czasiePast Perfect tworzy się za pomocą operatora had i czasownika głównego w formie imiesłowu biernego (Past Participle).

 

podmiot + had + imiesłów bierny

 

Większość czasowników w języku angielskim to czasowniki regularne i ich trzecią formę (czyli właśnie imiesłów bierny) tworzy bezokolicznik z końcówką -ed, np.

 

I’m sure she had closed the window before the burglary.

(Jestem pewna, że zamknęła okno przed włamaniem.)

 

 

Istnieje jednak spora grupa czasowników nieregularnych, których należy nauczyć się na pamięć, aby poprawnie tworzyć zdania w czasiePast Perfect. Pełną listę tych czasowników znajdziesz TUTAJ.

 

I had bought a new digital camera before you decided to buy a computer. We cannot afford to buy the two things.

(Kupiłem nowy cyfrowy aparat, zanim zadecydowałaś o zakupie komputera. Nie stać nas na kupno obu rzeczy.)

 

By the time the police arrived, he had run away from the crime scene.

(Zanim przyjechała policja, zdążył uciec z miejsca zbrodni.)

 

 

 

Zdania przeczące

 

Zdania przeczące w czasie Past Perfect tworzy się dodając partykułę not do czasownika posiłkowego had, wg schematu:

 

podmiot + had + not + imiesłów bierny

 

 

I had not checked the luggage before our departure from Heathrow. Now I’m not sure whether I had packed the souvenirs or not.

(Nie sprawdziłem bagażu przed naszym odlotem z Heathrow. Teraz nie jestem pewna, czy spakowałam pamiątki, czy nie.)

 

The police officer was sure he had not seen themugger before.

(Policjant był pewien, że nie widział wcześniej tego bandyty.)

 

 

 

Zdania pytające

 

Pytania w czasie Past Perfect tworzy się stosując inwersję, czyli zamieniając miejscami czasownik posiłkowy had z podmiotem zdania, tak jak na poniższym schemacie.

 

had + podmiot + imiesłów bierny

 

 

Ola had done her homework before her friend came.

(Ola odrobiła swoje zadanie domowe, zanim przyszedł jej kolega.)

Had Ola done her homework before her friend came?

(Czy Ola odrobiła zadanie domowe, zanim przyszedł jej kolega?)

 

 

How much homework had she done before her friend came?

(Ile z zadania domowego odrobiła, zanim przyszedł jej kolega?)

 

Why hadn’t she done any homework before her friend came?

(Czemu nie odrobiła zadania domowego, zanim przyszedł jej kolega?)

 

Who had helped her to do her homework before her friend came?

(Kto jej pomógł odrobić zadanie domowe, zanim przyszedł jej kolega?)

 

 

Poniżej w tabeli znajduje się podsumowanie wszystkich konstrukcji występujących w czasie Past Perfect. Wszystkie przykłady zostały utworzone na podstawie czasownika eat (jeść).

 

Zdania twierdzące

Zdania przeczące

 

Zdanie pytające

Forma pełna

Forma skrócona

Forma pełna

Forma skrócona

I had eaten.

I’d eaten.

I had not eaten.

I hadn’t eaten.

Had I eaten?

You had eaten.

You’d eaten.

You had not eaten.

You hadn’t eaten.

Had you eaten?

He had eaten.

He’d eaten.

He had not eaten.

He hadn’t eaten.

Had he eaten?

She had eaten.

She’d eaten.

She had not eaten.

She hadn’t eaten.

Had she eaten?

It had eaten.

It’d eaten.

It had not eaten.

It hadn’t eaten.

Had it eaten?

We had eaten.

We’d eaten.

We had not eaten.

We hadn’t eaten.

Had we eaten?

You had eaten.

You’d eaten.

You had not eaten.

You hadn’t eaten.

Had you eaten?

They had eaten.

They’d eaten.

They had not eaten.

They hadn’t eaten.

Had they eaten?Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Zastosowanie czasu Past Perfect

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[211]}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Czasu Past Perfect używa się:

 

  • w odniesieniu do sytuacji, która zaszła przed rozpoczęciem innej przeszłej czynności; czynność, która wydarzyła się wcześniej jest wyrażana w czasie Past Perfect, a ta następująca po niej – w Past Simple, np.

 

I had bought food and beverages before the party started.

(Kupiłem jedzenie i napoje, zanim rozpoczęło się przyjęcie.)

 

She made dinner after she had taken the dogs for a walk.

(Zrobiła obiad po tym jak wyprowadziła psy na spacer.)

 

 

  • w odniesieniu do czynności wykonanej przed określonym momentem w przeszłości, np.

 

I had finished playing tennis by that time.

(Do tego czasu skończyłem grać w tenisa.)

 

He had learned how to swim before 1986.

(Nauczył się pływać przed 1986 rokiem.)

 

I had been in the dentist’s surgery for two hours when she came.

(Gdy przyszła, byłem w gabinecie dentystycznym dwie godziny.)

 

 

  • w odniesieniu do dawnych zamiarów, nadziei lub życzeń, które się nie spełniły, np.

 

I had wanted to be an interior designer.

(Chciałam być projektantką wnętrz.)

(Ale nią nie zostałam.)

 

I had hoped he wouldn’t visit her.

(Miałam nadzieję, że jej nie odwiedzi.)

(Ale ją odwiedził.)

 

 

  • z takimi słowami jak just i already w celu podkreślenia, że dana czynność odbyła się na krótko przed inną przeszłą czynnością, np.

 

The secretary wanted to announce the dean’s hours, but everybody had already gone.

(Sekretarka chciała ogłosić godziny dziekańskie, ale wszyscy już poszli.)

 

They wanted to tip the waitress, but she’d just finished her shift.

(Chcieli zostawić kelnerce napiwek, ale już skończyła swoją zmianę.)

 

 

  • po takich wyrażeniach jak if only oraz I wish,kiedy odnoszą się do sytuacji, która miała miejsce w przeszłości; wyrażenia te często stosuje się, aby powiedzieć, że żałuje się jakiegoś faktu, np.

 

I wish I had told him about my lover yesterday.

(Żałuję, że nie powiedziałam mu wczoraj o moim kochanku.)

 

If only he had seen her crying, he would have changed his mind and stayed with her.

(Gdyby tylko widział jak ona płakała, zmieniłby swoje zdanie i został by z nią.)

(Ale nie widział, więc nie został.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Wyrażenia charakterystyczne dla Past Perfect

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[212]}}Czytaj
 
Ćwicz

Najczęściej używane wyrażenia w czasie Past Perfect to:

  • by then (do tego momentu),
  • by the time (do czasu),
  • after (po),
  • before (przed).

 

I paid the bills after I had recived my last pay cheque.

(Zapłaciłem rachunki po tym jak otrzymałem ostatnią wypłatę.)

 

Which civilization had died out by the time the white settlers arrived?

(Która cywilizacja wymarła zanim przyjechali biali osadnicy?)

 

 

 

Uwaga! Zwróć uwagę na specyficzne użycie czasu Past Perfectw zwrotach zawierających słowo before. Porównaj:

 

John (had)* learnt how to use a washing machine before he got married.

(John nauczył się obsługiwać pralkę zanim się ożenił.)

 

 

ale:

Gdy czasownik w czasie Past Perfect występuje po określeniu czasowym before, to wówczas czasownik w czasie Past Simple wskazuje na czynność, która odbyła się pierwsza, np.

 

John left university before he’d got married.

(John odszedł z uniwersytetu zanim się ożenił.)

 

 

*Jeżeli kolejność wydarzeń jest oczywista, nie musimy używać czasu Past Perfect, dlatego czasownik posiłkowy had został umieszczony w nawiasie.Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz