Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Czasy

Budowa zdań w Present Continuous

Zastosowanie czasu Present Continuous

Czasowniki niewystępujące w czasie Present Continuous

Do góry

Present Continuous

W tym dziale poznasz dokładnie czas Present Continuous - angielski czas teraźniejszy ciągły. Przeczytasz tu o budowie Present Continuous - zdaniach twierdzących, pytaniach i przeczeniach, a także poznasz zasady tworzenia formy czasownikowych z końcówką -ing. Co więcej przeczytasz tu zastosowaniach Present Continuous oraz o wyrażeniach, które są dla niego najbardziej charakterystyczne. 

1 Budowa zdań w Present Continuous   
2 Zastosowanie czasu Present Continuous   
3 Czasowniki niewystępujące w czasie Present Continuous   

Budowa zdań w Present Continuous

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[214]}}Czytaj
 
Ćwicz

Zdania twierdzące

 

Podstawą zdania w czasie Present Continuous jest odmieniony czasownik posiłkowy be oraz czasownik główny z dodaną końcówką -ing, np.

 

Zdania twierdzące w czasie Present Continuous buduje się na podstawie schematu:

 

podmiot + odmieniony czasownik to be + czasownik -ing

 

I’m reading the newspaper now.

(Czytam teraz gazetę.)

 

We are playing cards.

(Gramy w karty.)

 

 

 

Zasady pisowni czasowników z końcówką -ing

 

Czasowniki główne w czasie Present Continuous charakteryzują się końcówką -ing, która wskazuje na ciągły aspekty opisywanej czynności. W zależności od końcówki czasownika w bezokoliczniku jego formy continuous tworzy się według poniższych reguł:

 

-e → -ing

-y → -ying

take → taking (brać)

smile → smiling (uśmiechać)

drive → driving (jechać)

hope → hoping (mieć nadzieję)

 

study → studying (uczyć się)

try → trying (próbować)

apply → applying (złożyć, składać prośbę)

Wyjątki:Wyjątkiem od tej reguły są: czasownik be i czasowniki zakończone na -ee.W obu przypadkach końcówkę -ing dodaje się bezpośrednio do czasownika, bez opuszczania końcówki -ee:

be → being (być)

see → seeing (widzieć)

agree → agreeing (zgodzić się)

 

 

-ie → -ying

- l → -lling

die → dying (umierać)

lie → lying (leżeć)

tie → tying (wiązać)

W brytyjskiej odmianie języka angielskiego końcówkę -l podwajamy przed przyrostkiem -ing:

cancel → cancelling (odwołać)

travel → travelling (podróżować)

 

Kiedy czasownik kończy się na sylabę akcentowaną (lub jest czasownikiem jednosylabowym), która kończy się spółgłoską poprzedzoną samogłoską, to spółgłoskę tę często podwajamy. Niestety, nie zawsze tak się dzieje; istnieje dużo wyjątków od tej reguły. Porównaj:

Jeżeli ostatnia sylaba jest nieakcentowana, to spółgłoski NIE podwajamy:

 

                              

swim → swimming (pływać)

sit → sitting (siadać)

get → getting (dostać)

stop → stopping (przestać, wstrzymać)

 

ale:

read → reading (czytać)

swear → swearing (przysięgać)

 

enter → entering (wejść)

visit → visiting (odwiedzić)

happen happening (zdarzyć się)

develop → developing (rozwijać)

 

 

 

Zdania przeczące

 

Aby utworzyć przeczenie w czasie Present Continuous, między czasownikiem posiłkowymbea czasownikiem głównym zakończonym na -ingnależy wstawić partykułęnot, co widać na schemacie poniżej.

 

podmiot + not + odmieniony czasownik to be + czasownik -ing

 

ZDANIE TWIERDZĄCE

ZDANIE PRZECZĄCE

 

I am reading a book.

(Czytam książkę.)

 

My sister is watching TV.

(Moja siostra ogląda telewizję.)

 

I am not reading a book.

(Nie czytam książki.)

 

My sister is not watching TV.

(Moja siostra nie ogląda teraz telewizji.)

 

 

 

 

Pytania

 

Pytania w czasie Present Continuous tworzy się poprzez inwersję, czyli zamieniając miejscami operator (odmieniony czasownik be) i podmiot zdania, tak jak na poniższym schemacie.

 

odmieniony czasownik to be + podmiot +czasownik -ing

 

ZDANIE TWIERDZĄCE

ZDANIE PYTAJĄCE

 

They are playing the piano.

(Oni grają na pianinie.)

 

 

Are they playing the piano?

(Czy oni graja na pianinie?)

 

 
 

 

 

Poniżej w tabeli znajduje się podsumowanie wszystkich konstrukcji występujących w czasie Present Continuous. Wszystkie przykłady zostały utworzone na podstawie wyrazu work (pracować).

 

 

zdania twierdzące

zdania przeczące

zdania pytające

forma pełna

 

forma skrócona

forma pełna

forma skrócona

I am working.

I’m working.

I am not working.

I’m not working.

Am I working?

You are working. 

You’re working.

You are not working.

You aren’t working.

Are you working?

He is working. 

He’s working.

He is not working.

He isn’t working.

Is he working?

She is working. 

She’s working.

She is not working.

She isn’t working.

Is she working?

It is working. 

It’s working.

It is not working.

It isn’t working.

Is it working?

We are working. 

We’re working.

We are not working.

We aren’t working.

Are we working?

You are working. 

You’re working.

You are not working.

You aren’t working.

Are you working?

They are working. 

They’re working.

They are not working.

They aren’t working.

Are they working?Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Zastosowanie czasu Present Continuous

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[203]}}Czytaj
 
Ćwicz

Czasu Present Continuous używamy:

 

  • w odniesieniu do czynności, która trwa podczas naszej wypowiedzi, np.

 

Mr. Tom is having a staff meeting right now. He won't pick up the phone.

(Pan Tom jest teraz na zebraniu pracowników. Nie odbierze w tym czasie telefonu.)

 

The sun is shining. It isn't raining.

(Słońce świeci. Deszcz nie pada.)

 

Kate and Ola are playing computer games.

(Kate i Ola grają teraz w gry komputerowe.)

 

 

  • w odniesieniu do czynności lub sytuacji, które dzieją się obecnie – w szerszym tego słowa znaczeniu, tzn. nie muszą dziać się w chwili, kiedy się o nich mówi, np.

 

I'm doing a research about African women writers for the next article.

(Zbieram informacje o afrykańskich pisarkach do kolejnego artykułu.)

(Nie oznacza to jednak, że dana osoba teraz zbiera potrzebne jej informacje; zdanie to mogłoby zostać wypowiedziane np. podczas spaceru.)

 

 

  • w odniesieniu do przejściowej sytuacji, np.

 

She is living in London now.

(Ona mieszka teraz a w Londynie.)

(W znaczeniu: to nie jest jej stałe miejsce zamieszkania, a tymczasowe.)

 

Jake is finishing his work a little bit earlier this week.

(Jake kończy pracę trochę wcześniej w tym tygodniu.)

(Zwykle Jake kończy pracę później.)

 

 

  • w odniesieniu do zmian, rozwoju lub postępu, np.

 

My Spanish is improving gradually.

(Mój hiszpański stopniowo się poprawia.)

 

The twins are getting fat.

(Bliźniaki tyją.)

 

Polish winters are getting colder and colder.

(Polska zima robi się coraz zimniejsza.)

Polish winters get colder and colder.

 

 

  • do opisu zaplanowanych czynności (przy czym często podjęto już przygotowania do realizacji tych planów), np.

 

I'm visiting my uncle next week.

(Odwiedzam mojego wujka w następnym tygodniu.)

 

Mary and Jane are going to the cinema tonight.

(Mary i Jane idą dzisiaj do kina.)

 

 

  • l w odniesieniu do powtarzających się i irytujących czynności, wobec których chce się wyrazić dezaprobatę. Przy tego typu konstrukcjach koniecznie jest użycie takich słów, jak always (zawsze) czy constantly (ciągle):

 

I'm always losing my keys.

(Ja zawsze gubię swoje klucze.)

(Nie oznacza to, że osoba wypowiadająca się zawsze gubi swoje klucze; dana sytuacja powtarza się jednak zbyt często.)

 

Typical! You're always leaving the headlights on!

(Typowe! Zawsze zostawiasz zapalone światła samochodowe!)

 

My mum is constantly losing her umbrellas.

(Moja mama ciągle gubi parasolki.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Czasowniki niewystępujące w czasie Present Continuous

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[194]}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Budując zdania w czasie Present Continuous należy mieć na względzie fakt, że nie wszystkie czasowniki mogą przyjmować formy ciągłe. Powodem ku temu jest najczęściej logika – przykładowo jeżeli kogoś nienawidzimy to jest to raczej stan, a nie czynność, a tylko czynności mogą przyjmować formy progresywne (-ing).

 

W tabeli poniżej prezentujemy czasowniki, które nie przybierają formy Present Continuous.

 

Czasowniki postrzegania zmysłowego:

Czasowniki wyrażające stan posiadania:

 

feel (czuć)

hear (słyszeć)

notice (zauważyć)

see (widzieć)

smell (poczuć zapach)

taste (czuć smak)

 

belong (to) (należeć do)

contain (zawierać)

consist (of) (składać się (z czegoś))

have (posiadać)

include (zawierać)

lack (nie mieć (czegoś))

own (posiadać)

possess (posiadać)

 

Czasowniki wyrażające stany uczuciowe lub ogólny stosunek do ludzi, rzeczy, spraw:

 Czasowniki wyrażające stan intelektualny:

 

admire (podziwiać)

adore (wielbić, uwielbiać)

desire (pożądać)

despise (gardzić, pogardzać)

detest (nie znosić)

dislike (nie lubić)

envy (zazdrościć)

fear (bać się)

hate (nienawidzić)

like (lubić)

love (kochać)

mind (uważać (na kogoś/coś), mieć coś przeciwko (komuś/czemuś))

need (potrzebować)

pity (litować się (nad kimś))

prefer (woleć)

trust (ufać)

want (chcieć)

wish (życzyć, pragnąć)

 

 

believe (wierzyć)

doubt (wątpić)

expect(oczekiwać; spodziewać się)

forget (zapominać)

guess (zgadywać)

hope (mieć nadzieję)

imagine (wyobrażać sobie)

intend (planować; myśleć (o czymś))

know (wiedzieć)

mean (zamierzać; znaczyć)

understand (rozumieć)

realise (zdawać sobie (z czegoś) sprawę)

recognise (rozpoznawać)

remember(pamiętać)

see (rozumieć)

suppose (przypuszczać)

think (myśleć)

understand(rozumieć)

Czasowniki, za pomocą których możemy opisać wygląd:

 Inne czasowniki:

 

appear (wydawać się)

resemble (być podobnym do, przypominać (kogoś/coś))

seem (wydawać się)

 

 

concern (martwić)

cost (kosztować)

depend on (zależeć od, polegać na)

deserve (zasługiwać)

fit (pasować)

matter (liczyć się, mieć znaczenie)

measure (mierzyć)

weigh(ważyć)

 

 

Przykłady:

 

This soup tastes horrible.

(Ta zupa smakuje okropnie.)

This soup is tasting horrible.

 

Ann wants to eat dinner now.

(Ann chce zjeść teraz obiad.)

Ann is wanting to eat dinner now.

 

Now the students understand everything.

(Teraz studenci rozumieją już wszystko.)

Now the students are understanding everything.

 

She seems to be very angry at her parents.

(Zdaje się, że ona jest bardzo zła na swoich rodziców.)

She is seeming to be very angry at her parents

 

 

 

 

Uwaga! Niektórych z powyższych wyrazów można użyć w czasie Present Continuous. Należy jednak pamiętać, że wtedy ich znaczenie zmienia się. Zwróć uwagę na poniższe podpunkty.

 

  • think

 

Czasownika think w znaczeniu sądzić, uważać nie można użyć w czasie Present Continuous:

 

What do you think she will do with the money?

(Jak uważasz, co ona teraz zrobi z tymi pieniędzmi?)

What are you thinking she will do with the money?

 

 

W czasie Present Continuous czasownik think może zostać użyty jedynie w znaczeniu zastanawiać się:

 

You look confused. What are you thinking about?

(Wyglądasz na zakłopotanego. O czym teraz myślisz?)

You look confused. What do you think about?

 

Tom is thinking of quitting his job at the Coca-Cola company.

(Tom zastanawia się nad porzuceniem pracy w firmie Coca-Cola.)

Tom thinks of quitting his job at Coca-Cola company.

 

 

 

  • hear, see, smell, taste, feel

 

Czasowniki: hear (słyszeć), see (widzieć), smell (wąchać), taste (smakować) i feel (czuć) w znaczeniu postrzegania zmysłowego często łączą się z czasownikami modalnymi i występują tylko w czasie Present Simple.

 

 

’Do you see that woman over there?’

’No, I can’t see her. It’s too dark.’

(„Czy widzisz tą kobietę?”

„Nie, nie widzę. Jest zbyt ciemno”.)

’Are you seeing that woman over there?’

’No, I’m not seeing her.’

 

 

 

 

ale:

 

Jeżeli czasownik see oznacza „mieć spotkanie” (have a meeting), to możemy go użyć w czasie Present Continuous:

 

I’m seeing the supervisor this afternoon.

(Jestem umówiony z kierownikiem dzisiaj popołudniu.)

 

 

I can still hear you talking!

(Ciągle słyszę jak rozmawiacie!)

(Jest to niezależne od woli wypowiadającego się.)

I’m still hearing you talking!

 

 

ale:

 

Jeżeli za pomocą czasownika hear wyrażamy jakąś świadomą czynność, możemy go użyć w czasie Present Continuous:

 

Mrs Golichowski is hearing a new cellist in the school’s hall.

(Pani Golichowski przeprowadza w szkolnej auli przesłuchanie dla nowego wiolonczelisty.)

(Czynność świadoma, celowa.)

 

 

This fridge smells. Let’s try to wash it.

(Ta lodówka śmierdzi. Spróbujmy ją umyć.)

 

 

 I can smell some flowers.

(Wyczuwam zapach kwiatów.)

(Niezależnie od woli wypowiadającego się.)

 

 

 

 

ale:

 

Natalia is smelling her new fragrance.

(Natalia wącha swoje nowe perfumy.)

(Czynność świadoma.)

 

This garlic sauce is great! It tastes really good!

(Ten sos czosnkowy jest świetny! Smakuje naprawdę dobrze!)

 This garlic sauce is great! It’s tasting really good.

 

 

 

ale:

 

 He is tasting the garlic sauce.

(On próbuje sosu czosnkowego.)

(Czynność świadoma.)

 

I can feel your hand on my shoulder.

(Czuję twoją rękę na moim ramieniu.)

(W znaczeniu: czuję dotyk.)

 

 I feel my grandfather’s ghost.

(Wyczuwam ducha mojego dziadka.)

 

I can feel the rhythm. (Czuję rytm.)

 

 

 

 

 

ale:

 

The baby is feeling the blanket. It must feel nice.

(Dziecko dotyka materiału. Musi być przyjemny w dotyku.)

(W znaczeniu: bada fakturę ręką.)

 

 

 

  • be

 

Czasownik be w czasie Present Continous przyjmuje formę: I am being, he is being lub they are being. Tej formy można uży opisując czyjeś chwilowe, nietypowe zachowanie (wówczas I am being… należy rozumieć jako I am behaving/acting…).Porównaj:

 

 

I can’t understand why he is being so rude. He has never raised his voice before!

(Nie rozumiem, czemu on się zachowuje tak niegrzecznie. Nigdy wcześniej nie podniósł głosu!)

(W znaczeniu: on tak się zachowuje tylko w tej chwili.)

 

 

 

 

ale:

 

John is never rude. He is a real gentleman.

(John nigdy nie bywa nieuprzejmy. To prawdziwy gentleman.)

(W znaczeniu: on jest taki zawsze.)

 

 

 

  • have

 

Czasownik have nie może występować w czasie Present Continuous jedynie wtedy, gdy wskazuje na stan posiadania. Porównaj:

 

 

We have a very nice garden near our household at the seaside.

(Koło naszego gospodarstwa domowego nad morzem mamy bardzo ładny ogród.)

 

 

 

 

ale:

 

We are having a great time at the seaside!

(Wspaniale spędzamy czas nad morzem.)

 

They are having family dinner at the moment.

(Oni mają teraz rodzinny obiad.)

 

 

 

 

Warto zapamiętać, że jeżeli dany czasownik w określonym znaczeniu nie może występować w czasie Present Continuous oznacza to również, że nie można go użyć w innym czasie typu continuous.Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz