Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Past Continuous

Zastosowanie czasu Past Continuous

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Czasu Past Continuous używa się:

 

  • w odniesieniu do sytuacji tymczasowej lub zdarzenia, które nie zakończyło się w określonym momencie w przeszłości, np.

 

I was really enjoying the time with my friends.

(Dobrze się bawiłem z moimi przyjaciółmi.)

(W znaczeniu: miło spędzałem czas.)

 

They were living in Berlin then.

(Mieszkali wówczas w Berlinie.)

 

  • w odniesieniu do sytuacji, która trwała nieprzerwanie w określonym momencie w przeszłości, np.

 

My mum was reading a book at 7:00 o’clock last evening.

(Moja mama czytała książkę o 7:00 wczoraj wieczorem.)

 

I was trying to write an essay before school today.

(Próbowałem napisać esej dziś przed lekcjami.)

 

 

  • w odniesieniu do dwóch sytuacji lub zdarzeń z przeszłości, które trwały równolegle. W takim przypadku używamy spójnika while (podczas), np.

 

While I was listening to music, my brother was talking on the phone.

(Podczas gdy ja słuchałem muzyki, mój brat rozmawiał przez telefon.)

 

While my grandparents were getting ready for the trip, he was preparing lunch.

(Podczas gdy moi dziadkowie szykowali się do wycieczki, on przygotowywał lunch.)

 

 

  • w odniesieniu do zdarzenia z przeszłości, które w trakcie trwania zostało przerwane przez inne zdarzenie. W takim przypadku czynność trwająca dłużej wyrażana jest w Past Continuous, a czynność krótsza (przerywająca) – w Past Simple. Często w takich zdaniach używa się spójników as (kiedy, podczas) i when (kiedy, podczas), np.

 

As I was trying to open the door, my cell phone rang.

(Podczas gdy próbowałam otworzyć drzwi, zadzwoniła moja komórka.)

 

I was trying to open the door whenmy cell phone rang.

(Próbowałam otworzyć drzwi, kiedy zadzwoniła moja komórka.)

 

 

  • aby opisać powtarzającą się w przeszłości czynność, w stosunku do której chcemy wyrazić dezaprobatę. Przy tego typu konstrukcjach koniecznie jest użycie takich słów, jak always (zawsze) lub constantly (ciągle, notorycznie), np.

 

My mum was constantly losing her keys at that time.

(W tym czasie moja mama notorycznie/ciągle gubiła swoje klucze.)

(Osoba wypowiada się uważa, że działo się to zbyt często.)

 

You were always leaving the doors open!

(Ciągle zostawiałeś otwarte drzwi!)

 

 

  • po takich wyrażeniach, jak: if only, it’s time, I wish, gdy odnoszą się do trwającej obecnie sytuacji. Wyrażenia te stosuje się często, aby podkreślić jakieś wydarzenie (I wish, if only) lub w celu zaznaczenia, że dana czynność powinna zostać wykonana (it’s time), np.

 

It’s time we were working on the project.

(Najwyższa pora, byśmy zaczęli pracować nad tym projektem.)

 

If only he weren’t singing...

(Gdyby tylko on teraz nie śpiewał...)

(A cały czas śpiewa.)

 

I wish my sister weren’t playing truant.

(Chciałabym, aby moja siostra nie wagarowała.)