Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Past Perfect

Zastosowanie czasu Past Perfect

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Czasu Past Perfect używa się:

 

  • w odniesieniu do sytuacji, która zaszła przed rozpoczęciem innej przeszłej czynności; czynność, która wydarzyła się wcześniej jest wyrażana w czasie Past Perfect, a ta następująca po niej – w Past Simple, np.

 

I had bought food and beverages before the party started.

(Kupiłem jedzenie i napoje, zanim rozpoczęło się przyjęcie.)

 

She made dinner after she had taken the dogs for a walk.

(Zrobiła obiad po tym jak wyprowadziła psy na spacer.)

 

 

  • w odniesieniu do czynności wykonanej przed określonym momentem w przeszłości, np.

 

I had finished playing tennis by that time.

(Do tego czasu skończyłem grać w tenisa.)

 

He had learned how to swim before 1986.

(Nauczył się pływać przed 1986 rokiem.)

 

I had been in the dentist’s surgery for two hours when she came.

(Gdy przyszła, byłem w gabinecie dentystycznym dwie godziny.)

 

 

  • w odniesieniu do dawnych zamiarów, nadziei lub życzeń, które się nie spełniły, np.

 

I had wanted to be an interior designer.

(Chciałam być projektantką wnętrz.)

(Ale nią nie zostałam.)

 

I had hoped he wouldn’t visit her.

(Miałam nadzieję, że jej nie odwiedzi.)

(Ale ją odwiedził.)

 

 

  • z takimi słowami jak just i already w celu podkreślenia, że dana czynność odbyła się na krótko przed inną przeszłą czynnością, np.

 

The secretary wanted to announce the dean’s hours, but everybody had already gone.

(Sekretarka chciała ogłosić godziny dziekańskie, ale wszyscy już poszli.)

 

They wanted to tip the waitress, but she’d just finished her shift.

(Chcieli zostawić kelnerce napiwek, ale już skończyła swoją zmianę.)

 

 

  • po takich wyrażeniach jak if only oraz I wish,kiedy odnoszą się do sytuacji, która miała miejsce w przeszłości; wyrażenia te często stosuje się, aby powiedzieć, że żałuje się jakiegoś faktu, np.

 

I wish I had told him about my lover yesterday.

(Żałuję, że nie powiedziałam mu wczoraj o moim kochanku.)

 

If only he had seen her crying, he would have changed his mind and stayed with her.

(Gdyby tylko widział jak ona płakała, zmieniłby swoje zdanie i został by z nią.)

(Ale nie widział, więc nie został.)