Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Present Perfect

Zastosowanie czasu Present Perfect

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Czasu Present Perfect używa się:

  • mówiąc o czynnościach, które odbyły się w nieokreślonym momencie w przeszłości, np.

I have been to Paris.

(Byłam już w Paryżu.)

 

I have seen this play.

(Widziałem już tę sztukę.)

 

  • mówiąc o odbytych czynnościach, których skutki są odczuwalne w chwili obecnej, np.

Aga has pulled a muscle. She can hardly walk.

(Aga naciągnęła sobie mięsień. Ledwo teraz chodzi.)

(W znaczeniu: ona już wcześniej naciągnęła sobie mięsień, ale jeszcze teraz nie może chodzić.)

 

I have had a car accident. That is why I’m using a bike.

(Miałam wypadek samochodowy, dlatego teraz jeżdżę na rowerze.)

(Kiedyś miałam wypadek samochodowy, ale do dzisiaj jeżdżę na rowerze.)

 

 

  • mówiąc o czynnościach lub stanach rozpoczętych w przeszłości i kontynuowanych aż do chwili obecnej, np.

 

I have worked in my father’s firm since 1999.

(Pracuję w firmie mojego taty od 1999 roku.)

 

Tom has been a vegetarian for 20 years.

(Tom jest wegetarianinem od 20 lat.)

 

  • mówiąc o czynności, która dopiero co się odbyła; w tym znaczeniu często używa się dodatkowo przysłówka just (właśnie, dopiero co), np.

 

I have just finished my essay.

(Dopiero co skończyłam pisać swój esej.)

 

They have just arrived.

(Dopiero co przyjechali.)

 

She has just eaten supper.

(Dopiero co zjadła kolację.)

 

 

  • wewszelkiego rodzaju programach informacyjnych – na początku wiadomości, relacji lub raportu, zanim prezenterzy i dziennikarze zaczną relacjonować w czasie przeszłym poszczególne wydarzenia, np.

 

One of the greatest Polish pianists has died at the age of 68 in a New York hospice for cancer patients. He came to America in 1997...

(Jeden z najlepszych polskich pianistów zmarł w wieku 68 lat w nowojorskim hospicjum dla chorych na raka. Do Ameryki przyjechał w 1997 roku...)

 

 

Na tej samej zasadzie można użyć czasu Present Perfect w konwersacjach, w momencie gdy chce się rozpocząć nowy temat, np.

 

We’ve heard from Ania – she’s been on an internship program in London for the last five months.

  (Dostaliśmy wieści od Ani – przez ostatnich pięć miesięcy była na praktykach w Londynie.)

 

 

  • w zdaniach opisujących kiedy wydarzy się dana sytuacja (time clauses), po takich słowach, jak m.in: after (po), when (kiedy), as soon as (jak tylko), np.:

 

Uncle Tom will fetch the kittens as soon as the snow has stopped.

(Wujek Tom przyniesie kociaki, jak tylko przestanie padać śnieg.)

 

She will do the shopping after she has done her homework.

(Ona zrobi zakupy, jak skończy odrabiać zadanie domowe.)

 

They are going to buy new furniture after they have sold the old pieces.

(Oni kupią nowe meble, jak sprzedadzą stare.)