Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Rzeczowniki

Forma dzierżawcza rzeczownika

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

W języku angielskim, w przeciwieństwie do języka polskiego, rzeczowniki nie odmieniają się przez przypadki i najczęściej nie odmieniają się przez osoby. Jedyną pozostałością deklinacji jest forma dzierżawcza, która odpowiada na pytania Czyj? Czyja? Czyje?

 

Formy dzierżawcze angielskich rzeczowników tworzy się na dwa sposoby – za pomocą dopełniacza saksońskiego (’s) lub konstrukcji rzeczownik + of.

 

 

Dopełniacz saksoński

 

Dopełniacz saksoński (Saxon genivite) w liczbie pojedynczej tworzy się przez dodanie litery s po apostrofie. W liczbie mnogiej natomiast, do rzeczownika dodaje się jedynie apostrof.

 

That is my brother’s car.

(To samochód mojego brata.)

 

Those are my brothers’ cars.

(To samochody moich braci.)

 

He is John’s friend.

(On jest kolegą Johna.)

 

Uwaga! Rzeczowniki w liczbie mnogiej, które nie kończą się na literę s, mają formę dzierżawczą tworzoną w ten sam sposób co w przypadku rzeczowników w liczbie pojedynczej.

 

The women’s world is different from the men’s.

(Świat kobiet jest inny od świata mężczyzn.)

 

 

Dopełniacza saksońskiego używamy najczęściej w sytuacjach, w których mówimy o własności, związkach i cechach fizycznych, zwłaszcza gdy pierwszy z rzeczowników odnosi się do osoby lub zwierzęcia, kraju, organizacji itd. Porównaj poniższe zdania.

 

This is my sister’s cat.

(To kot mojej siostry.)

 

Here is my daughter’s husband.

(Oto mąż mojej córki.)

 

Where is the dog’s bone?

(Gdzie jest kość psa?)

 

Poland’s kings were the most stubborn ones.

(Polscy królowie byli najbardziej uparci.)

 

Intel’s new processor uses the most advanced technology available.

(Nowy procesor Intela wykorzystuje najbardziej zaawansowaną dostępną technologię.)

 

Ferrari’s cars are very expensive.

(Samochody Ferrari są bardzo drogie.)

 

 

  • Dopełniacza saksońskiego możemy również używać w dłuższych wyrażeniach typu: the man next door’s dog (pies faceta mieszkającego obok), Henry the Eighth’s six wives (sześć żon Henryka VIII), the Johnson’s new car (nowy samochód Johnsonów).

 

 

  • W niektórych przypadkach, w jednym zdaniu mogą po sobie występować dwa dopełniacze saksońskie, np.

 

I am fed up with my girlfriend’s sister’s stupid friends.

(Mam dość głupich przyjaciół siostry mojej dziewczyny.)

 

 

  • Dopełniacza saksońskiego można użyć bez rzeczownika w przypadkach, gdy znaczenie jest jasne, np.

 

            Whose is that? (Czyje to?)

            John’s. (Johna.)

 

 

  • Dopełniacza saksońskiego używa się także aby określić okres trwania danej czynności, np.:

 

a day’s journey (całodniowa podróż)

an hour’s work (godzinna robota)

 

 

  • Dopuszczalne jest pominięcie apostrofu gdy mowa jest o sklepach, firmach, kościołach czy też domach konkretnych ludzi, a także o wizytach u lekarza, fryzjera, dentysty, itp.

 

I bought it at Macys.

(Kupiłem to w Macys.)

 

She got married at St Johns.

(Wzięła ślub w Kościele Św. John’a.)

 

I’m at the doctor.

(Jestem u lekarza.)

 

 

  • Dopełniacza saksońskiego nie używa się także z rzeczownikami, które nie nazywają ludzi, zwierząt, krajów itd. Bardziej naturalne jest w tym przypadku użycie konstrukcji z of:

 

the top of the mountain (czubek góry)

the back of the house (tył domu)

the bottom of the page (dół strony)

the name of the movie (tytuł filmu)

 

 

Uwaga! W przypadkach gdy rzeczowniki nie tworzą pojedynczej (wspólnej) grupy z obydwoma rzeczownikami należy użyć dopełniacza saksońskiego:

 

Einstein’s and Newton’s ideas may not have been exactly the same.

(Pomysły Einsteina i Newtona niekoniecznie musiały być takie same.)

 

Julia’s and Monica’s children like to play together.

(Dzieci Julii i Moniki lubią bawić się razem.)

 

ale

 

Bob and Julia’s children don’t like milk.

(Dzieci Bob i Julii nie lubią mleka.)

(Bob i Julia są małżeństwem i mowa o ich wspólnych dzieciach.)

 

 

 

 

Rzeczownik + of

 

Poniżej w tabeli prezentujemy przypadki, w których zamiast dopełniacza saksońskiego należy stosować konstrukcję rzeczownik + of.

 

 

Użycie

Przykłady

z rzeczownikami abstrakcyjnymi takimi jak science oraz kiedy odnosimy się do obiektów nieożywionych

They say they’ve been studying the philosophy of science.

(Oni mówią, że studiowali filozofię nauki.)

 

We finished our trip at the peak of the mountain.

(Zakończyliśmy naszą podróż na szczycie góry.)

kiedy po rzeczowniku występuje wyrażenie czasownikowe lub  część zdania, która go opisuje

The boys were pleased with the laughs of the women standing next to them.

(Chłopcy byli zadowoleni ze śmiechu kobiet stojących obok nich.)

kiedy odnosimy się do jakiejś konkretnej daty

He was beaten during the riots of 1992.

(Został pobity podczas zamieszek w 1992.)

z długimi i skomplikowanymi wyrażeniami, nawet, gdy odnosimy się do ludzi

The woman was sentenced to 25 years in prison for the murder of her husband.

(Kobieta została skazana na 25 lat więzienia za zamordowanie swojego męża.)

z określonymi zwrotami oraz tytułami np. ważnych osobistości

She’s the Queen of England.

(Ona jest królową Anglii.)

z zaimkami

 

 

They are friends of ours.

(Oni są naszymi przyjaciółmi.)

 

He is a friend of mine.

(On jest moim przyjacielem.)

 

 

Oczywiście istnieją także przypadki, kiedy dopełniacz saksoński i formę z of można stosować zamiennie. Porównaj poniższe przykłady:

 

the Queen’s arrival = the arrival of the Queen

(przyjazd królowej)

 

the committee’s annual meeting = the annual meeting of the committee

(coroczne spotkanie komisji)

 

the ship’s size = the size of the ship

(rozmiar statku)

 

 

Może się tak zdarzyć, że w jednym zdaniu będą razem występować dopełniacz saksoński i konstrukcja z of. Porównaj poniższe przykłady.

 

It is a picture of my grandmother’s.

(To obraz należący do mojej babci.)

 

It is a picture of my grandmother.

(To obraz przedstawiający moją babcię.)

 

Nobody believed the witness’ version of the story.

(Nikt nie wierzył w wersję świadka.)

 

 

Powyższych konstrukcji używa się zazwyczaj tylko wtedy gdy drugim rzeczownikiem w zdaniu jest człowiek lub zwierzę. Nie możemy więc powiedzieć:

 

I am a friend of the Metropolitan Opera’s.

(Jestem przyjacielem Opery Metropolitan.),

 

a jedynie

 

I am a friend of the Metropolitan Opera.Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz