Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Rzeczowniki

Liczba mnoga rzeczownika

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}



Czytaj
 
Ćwicz

Forma

 

Od większość angielskich rzeczowników liczbę mnogą tworzy się przez dodanie końcówki -s, np.

 

pigpigs

 

car – cars

 

 

 

Część rzeczowników może w liczbie mnogiej przyjmować zarówno końcówkę -s, jak i -es. Częściej używaną formą jest jednak ta zakończona literami es. Do grupy tych rzeczowników należą m.in.:

 

buffalo – buffalo(e)s

 

mosquito – mosquito(e)s

 

tornado – tornado(e)s

 

volcano volcano(e)s

 

 

 

To jednak nie koniec zasad dotyczących tworzenia liczby mnogiej rzeczowników. W tabeli poniżej podajemy jak tworzy się formy mnogie od rzeczowników kończących się na -y, -f i -fe.

 

spółgłoska + -y → -ies

 

 

Gdy rzeczowniki kończy się literą y, która dodatkowo jest poprzedzone spółgłoską, w liczbie mnogiej końcówkę y zamienia się na ies:

-f → -ves

- fe → ves

 

Rzeczowniki zakończone spółgłoską f lub literami fe, to w liczbie mnogiej zastępuje się końcówką ves, np.

 

pony – ponies

balcony – balconies

family – families

lady – ladies

ferry – ferries

party – parties

wife – wives

knife – knives

half – halves

shelf – shelves

thief – thieves

leaf – leaves

life – lives

wolf – wolves

loaf – loaves

Wyjątek: nazwy własne kończące się literą y liczbie pojedynczej zwykle w liczbie mnogiej zakończone są literami ys, np.

 

I don't like Februarys.

(Nie lubię lutego.)

Uwaga! Rzeczowniki dwarf, hoof, scarf oraz wharf mogą mieć formy liczby mnogiej zakończone zarówno literami fs jak i ves. Formy hooves, scarves i wharves występują jednak częściej, niż ich odpowiedniki z zakończeniami fs.

 

 

 

 

Rzeczowniki nieregularne

 

Niektóre często używane rzeczowniki mają nieregularną formę liczby mnogiej – ich odmiany trzeba więc nauczyć się na pamięć.

 

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

Znaczenie w liczbie mnogiej

analysis

analyses

analizy

appendix

appendices, appendixes

aneksy

axis

axes

osie

child

children

dzieci

craft

craft

statki

crisis

crises

kryzysy

criterion

criteria

kryteria

foot

feet

stopy

goose

geese

gęsi

louse

lice

wszy

mouse

mice

myszy

man

men

mężczyźni

ox

oxen

woły

penny

pence*

pensy

phenomenon

phenomena

zjawiska

person

people

ludzie

sheep

sheep

owce

tooth

teeth

zęby

vertebra

vertebrae

kręgi

woman

women

kobiety

*Forma pennies może być również używana do mówienia o pojedynczych monetach pensowych (jednocentowych w USA). Pence używany jest do mówienia o cenach i sumach pieniędzy. Niektórzy Brytyjczycy obecnie używają słowa pence jako liczby pojedynczej.

 

 

Istnieją również rzeczowniki, w których forma liczby mnogiej nie jest w jakikolwiek sposób oznaczona, ale które traktowane są jako liczba mnoga. Rzeczowniki te można podzielić następująco:

 

1) rzeczowniki odnoszące się do ludzi:

 

PEOPLE / PERSON

 

How many people like him do you know?

(Ilu znasz ludzi takich, jak on?)

 

Słowo people funkcjonuje jako zwykła forma liczby mnogiej dla słowa person (osoba), np.

 

Only one person came.

(Tylko jedna osoba przyszła.)

 

Many people came.

(Przyszło dużo ludzi.)

 

Często również zamiast formy liczby mnogiej people w stylu oficjalnym używa się formy person, np.

 

It is estimated that 20 persons are missing.

(Szacuje się, że około 20 osób zaginęło.)

 

 

 

Użycie formy peoples jest także dopuszczalne, ale tylko gdy określa ono narody, np.

 

There are still many unknown peoples in the world.

(Na świecie nadal jest wiele nieznanych narodów.)

 

 

 

FOLK

 

Słowo folk (ludzie) ma bardziej ograniczone znaczenie niż słowo people. Może ono być użyte jako liczba mnoga w następujących przypadkach:

 

- city folk (ludzie z miasta)

- country folk (ludzie ze wsi)

- fisher folk (rybacy)

- island folk (wyspiarze)

- folk art (sztuka ludowa)

- folk music (muzyka ludowa)

- old folk (starzy ludzie)

- young folk (młodzież, młodzi)

- poor folk (biedacy).

 

City folk behave differently than country folk.

(Ludzie z miasta zachowują się inaczej niż ludzie ze wsi.)

 

Folk art and folk music go together.

(Sztuka ludowa i muzyka ludowa są ze sobą powiązane.)

 

 

POLICE

 

Formy mnogie od rzeczownika policja (police) są trzy: police officers (policjanci – w znaczeniu całej jednostki), policemen (policjanci – grupa mężczyzn) lub policewomen (policjantki).

 

There were about 150 police officers guarding the stadium.

(Stadionu pilnowało około trzystu policjantów.)

 

How many policemen will be available tomorrow at noon?

(Ilu policjantów będzie na służbie jutro w południe?)

 

 

Musimy jednak pamiętać, że gdy mówimy o policji jako o zbiorowości – siła policyjna – możemy w liczbie mnogiej użyć tylko słowa police, np.

 

I never thought I would join the police one day.

(Nigdy nie pomyślałbym, że pewnego dnia wstąpię do policji.)

 

 

 

2) rzeczowniki odnoszące się do zwierząt:

 

CATTLE i POULTRY

 

Rzeczownik cattle (bydło) i poultry (drób) mają takie same formy w liczbie pojedynczej i mnogiej, np.

 

The cattle had to be slaughtered because of the disease.

(Bydło musiało zostać ubite z powodu choroby.)

 

Do you have poultry on your farm?

(Czy masz drób na swojej farmie?)

 

Poultry tastes better than beef.

(Drób smakuje lepiej, niż wołowina.)

 

 



Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz