Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Przymiotniki

Miejsce przymiotnika w zdaniu

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Przymiotniki mogą zajmować w zdaniu jedną z dwóch pozycji – przydawkową (attributive), czyli przed rzeczownikiem, lub orzeczenia (predicative), a więc za rzeczownikiem. Pozycję przydawkową zajmują te przymiotniki, które niosą ze sobą najważniejszą informację w zdaniu, inne przymiotniki zajmują pozycję orzeczenia.

 

Poniżej, w tabeli, podajemy listę przykładowych przymiotników, z uwzględnieniem pozycji jaką zajmują w zdaniu. Większość z przymiotników podanych w rubryce „Przymiotnik w pozycji przydawkowej” może występować zarówno w pozycji przydawkowej, jak i w pozycji orzeczenia. Z kolei przymiotniki podane w rubryce „Przymiotnik w pozycji orzeczenia” mogą występować tylko i wyłącznie w tej pozycji.Przymiotnik w pozycji przydawkowej

Przymiotnik w pozycji orzeczenia

awkward, black, cardboard, chief, cool, dry, happy, heavy, iron, large, long, main, narrow, old, principal, puzzling, round, sheer, small, snug, warm, young

afloat, afraid, aglow, alive, alone, asleep

Przykłady użycia

Przykłady użycia

They seem to be a happy family.

(Oni zdają się być szczęśliwą rodziną.)

 

Do you like my new black car?

(Podoba ci się mój nowy czarny samochód?)

 

I hate this yellow dress.

(Nienawidzę tej żółtej sukienki.)

 

She's an intelligent young lady.

(Ona jest inteligentną młodą damą.)

 

Our main concern here is the prices of stocks. (Naszą główną obawą są ceny akcji.)

 

I started drawing out of sheer boredom.

(Z czystej nudy zacząłem rysować.)

 

I would like to be a principal shareholder. (Chciałbym być głównym udziałowcem.)

 

He's the chief suspect in this case.

(On jest głównym podejrzanym w tej sprawie.)

 

He said he hates being alone.

(Powiedział, że nienawidzi być sam.)

 

I have never felt more alive than now.

(Nigdy nie czułem, że żyję bardziej niż teraz.)

 

He is asleep, so don't wake him up.

(On śpi, więc nie budź go.)

 

This was an awkward situation.

(To była krępująca sytuacja.)

 

You are a happy man, aren't you?
 (Jesteś szczęśliwym człowiekiem, prawda?)

 

In the picture I can see a really old man.

(Na zdjęciu widzę bardzo starego mężczyznę.)

 

We have another puzzling problem here.

(Mamy tutaj kolejny zagadkowy problem.)

This situation was awkward.

(Ta sytuacja była krępująca.)

 

The man wasn't happy about it at all.
(Mężczyzna nie był w ogóle szczęśliwy.)

 

The man was really old.

(Mężczyzna był bardzo stary.)

 

The problem we have here is puzzling.

(Problem, który tutaj mamy, jest zagadkowy.)

 

 

  • Przymiotniki mogą także występować po czasownikach: to appear, to be, to become, to feel, to get, to seem, np.

 

This day is hot.

(Ten dzień jest gorący.)

 

I feel great!

(Czuję się świetnie!)

 

 

  • Niektóre przymiotniki (w tym część zakończonych na -able oraz –ible) mogą występować także po rzeczowniku, ale tylko wtedy kiedy ten umieszczony jest za przymiotnikiem w stopniu najwyższym lub po zwrotach: the first/last/next/only, np.:

 

It's said that he's the fattest man alive.

(Mówi się, że to najgrubszy facet na świecie.)

 

She said that it was the last table available.

(Powiedziała, że to był ostatni wolny stolik.)

 

I think this is the only table free.

(To chyba ostatni wolny stolik.)

 

I'm afraid this is the last copy available.

(To niestety ostatni egzemplarz, jaki jest dostępny.)

 

 

 

  • Przymiotniki, które poprzedzają wyrażenia przyimkowe (np. interested in something, suitable for children) także występują po rzeczowniku, a nie przed nim, np.

 

This is to address students interested in biology.

(To jest skierowane do studentów zainteresowanych biologią.)

 

 

 

Uwaga!

Znaczenie niektóre przymiotników może się różnić w zależności od tego czy umieszczone są za czy przed rzeczownikiem, np.

 

Every parent is concerned with his or her child.

(Każdy rodzic martwi się o swoje dziecko.)

 

The parents concerned were just a minority.

(Rodzice, których to dotyczyło, stanowili tylko mniejszość.)

 

 

You need to look for the car parked opposite the building.

(Musisz poszukać auta zaparkowanego naprzeciwko budynku.)

 

Our political views are so opposite that we'll never reach a compromise!

(Nasze poglądy polityczne są tak odmienne, że nigdy nie dojdziemy do porozumienia!)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz