Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Rzeczowniki

Nazwy własne

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Rzeczowniki własne (proper nouns), zwane również nazwami własnymi to takie rzeczowniki, które określają:

 

a) imiona konkretnych ludzi, np.

 

The current president of the USA is Barack Obama.

(Obecnym prezydentem Stanów Zjednoczonych jest Barack Obama.)

 

 

b) nazwy miejsc, np.

I live 200 km north of Warsaw.

(Mieszkam 200 km na północ od Warszawy.)

 

 

c) nazwy miesięcy, np.

 

I made an appointment with my dentist in January.

(Umówiłem się ze swoim dentystą na wizytę w styczniu.)

 

 

d) nazwy świąt, np.

 

I love Christmas.

(Uwielbiam święta Bożego Narodzenia.)

 

 

e) nazwy czasopism, np.

 

Have you read this month’s Cosmopolitan?

(Czytałaś najnowszy numer Cosmopolitan?)

 

 

 

 

 

Rzeczowniki własne nie występują zwykle w liczbie innej niż ta, do której zostały pierwotnie przypisane. Porównaj poniższe przykłady:

 

- Indonesia – Indonesias (Indonezja),

- the West Indies – a West Indy (Indie Zachodnie).

 

Istnieją jednak wyjątki od powyższej reguły:

 

- Johnson – Johnsons (Johnson – Johnsonowie, czyli osoby, które na nazwisko mają Johnson),

- London - Londons (Londyn - „Londyny”, czyli miasta, które są nazwane Londyn lub które przypominają Londyn),

- Shakespeare – Shakespeares (Szekspir - „Szekspirowie”, czyli pisarze podobni do Szekspira).

 

 

Choć przed większością nazw własnych nie używa się określników, to są od tej reguły oczywiście wyjątki. Jeżeli rzeczownik własny przeklasyfikujemy na rzeczownik pospolity, możemy poprzedzić go przedimkiem lub innym określnikiem, np.:

 

- a Shakespeare (podobny do Szekspira, jak Szekspir)

 

With no talent I will never be a Shakespeare.

(Bez talentu nigdy nie będę jak Szekspir.)

 

 

- his new Shakespeare (jego nowa kopia dzieła Szekspira)

 

I read his new Shakespeare and I must say it’s very similar to the original.

(Przeczytałem jego nową kopię dzieła Szekspira i muszę przyznać, że jest bardzo podobna do oryginału.)

 

 

- a John Smith (pewien John Smith, jakiś John Smith)

 

There was a John Smith looking for you.

(Jakiś John Smith cię szukał.)

 

 

- the second Mrs Johnson (druga Pani Johnson – pierwszej już nie ma)

 

Since he has divorced his first wife, this is the second Mrs Johnson.

(Jako że rozwiódł się z pierwszą żoną, to jest druga Pani Johnson.)

 

 

Przy nazwach własnych można również używać tytułów, imion, stopni, itd., np.:

 

a) tytuły naukowe:

 

- doctor (doktor, czyli tytuł akademicki lub medyczny), Dr Jones,

- professor (profesor), Professor Brown,

- PhD (doktor filozofii, w pełnym brzmieniu Doctor of Philosophy), John Brown, PhD.

- bachelor (licencjat, np. Bachelor of Arts – licencjat z nauk humanistycznych, Bachelor of Science – licencjat z nauk ścisłych).

 

 

b) stopnie np. wojskowe:

 

- captain (kapitan), np. Captain O’Connor,

- corporal (kapral), np. Corporal Jones,

- general (generał), np. General MacArthur,

- private (szeregowy), np. Private Walker,

- sergeant (sierżant), np. Sergeant Jones.

 

 

c) tytuły grzecznościowe:

 

- Mr (Pan), np. Mr Smith,

- Mrs (Pani, mężatka), np. Mrs Smith,

Ms (Pani, niekoniecznie zamężna), np. Ms Smith.

 

 

d) tytuły szlacheckie:

 

- Lady (Lady), np. Lady Churchill,

- Lord (Lord), np. Lord Churchill,

- Sir (Sir), np. Sir Elton John.

 

 

e) tytuły polityczne, klerykalne oraz prawne:

 

- Cardinal (Kardynał), np. Cardinal Spellman,

- Chancellor (Kanclerz), np.  Chancellor Clarke,

- Governor (Gubernator), np. Governor Schwarzenegger,

- Judge (Sędzia), np. Judge Jones.Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz