Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Rzeczowniki

Pluralia tantum

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Pluralia tantum to rodzaj rzeczowników, które występują w formie liczby mnogiej, jednak ich znaczenie odnosi się do liczby pojedynczej. Część z tych rzeczowników występuje również w liczbie pojedynczej w niezmienionej formie, jednak często w innym znaczeniu.

 

Przykłady takich rzeczowników podajemy w poniższej tabeli.

 

Pluralia tantum

Przykładowe użycie

Odpowiednik w liczbie pojedynczej

accomodations

 

czasowe mieszkanie, kwatera

Are there any accomodations available at your hotel?

 

(Czy są może dostępne w Państwa hotelu jakieś kwatery mieszkalne?)

znaczenie takie samo jak accomodations

 

accomodation częściej jest używane w brytyjskim angielskim,

a accomodations – w amerykańskim angielskim

amends

 

rekompensata, odszkodowanie

I want him to make amends for all the damage he has done to my house.

 

(Chcę żeby on zrekompensował mi wszystkie szkody, które wyrządził w moim domu.)

brak odpowiednika w liczbie pojedynczej

annals

 

annały

I think one day he’ll go down in the annals of history.

 

(Myślę, że któregoś dnia on przejdzie do historii.)

brak odpowiednika w liczbie pojedynczej

archives

 

archiwa

Why didn’t you tell them to keep the documents in the archives?

 

(Dlaczego nie powiedziałeś im, żeby przechowywali dokumenty w archiwach?)

archive

archiwum

 

You’d have to look in our film archive.

(Musiałby Pan przeszukać nasze archiwum filmowe.)

arms

 

broń

They’ve decided to take up arms.

 

(Postanowili chwycić za broń.)

arm

ramię, ręka

 

My arm hurts – I think I broke it.

(Boli mnie ręka, chyba ją złamałem.)

arrears

 

zaległości, np. w płatnościach

He’s in arrears with his payments.

 

(On ma zaległości w opłatach.)

 

brak odpowiednika w liczbie pojedynczej

ashes

 

popiół

The city has been burned to ashes.

 

(Miasto spłonęło na popiół.)

znaczenie takie samo jak ashes

auspices

 

auspicje, patronat

The project is under the auspices of the President of the United States.

 

(Projekt jest pod patronatem prezydenta Stanów Zjednoczonych.)

 

brak odpowiednika w liczbie pojedynczej

banns

 

zapowiedzi w kościele

The priest is going to read the banns of our wedding tomorrow.

 

(Ksiądz przeczyta jutro zapowiedź naszego ślubu.)

 

brak odpowiednika w liczbie pojedynczej

bowels

 

wnętrzności, trzewia, jelita

I think I have upset bowels.

 

(Chyba mam dolegliwości jelitowe.)

bowel

jelito

 

Mr. Parker, I’m afraid you have bowel cancer.

(Panie Parker, obawiam się że ma Pan raka jelit.)

brains

 

mózg, umysł, rozum

He was the brains behind the whole operation.

 

(On był mózgiem całej operacji.)

brain

mózg

 

The brain is the center of the nervous system.

(Mózg jest centrum układu nerwowego.)

clothes

 

ubrania

Put on your warm clothes next time you go outside.

 

(Ubierz się ciepło kiedy następnym razem jak będziesz wychodził na zewnątrz.)

cloth

szmata, ściereczka lub obrus

 

Can you pass me that cloth? I want to clean the floor.

(Czy mógłbyś podać mi tamtą szmatę? Chcę umyć podłogę.)

 

clubs/diamonds/hearts/spades

 

trefl/karo/kier/win (kolory w kartach)

If I get a jack of spades, I’ll win this game.

 

(Jeśli dostanę waleta pik, wygram tą grę.)

club

klub

diamond

diament

heart

serce

spade

łopata

 

He walked into the club wearing a diamond ring on one of his fingers.

(Wszedł do klubu mając na jednym z palców diamentowy pierścionek.)

Home is where the heart is.

(Tam dom twój, gdzie serce twoje.)

We need a new spade – the old one is useless now.

(Potrzebujemy nowej łopaty, stara jest już bezużyteczna.)

The Commons/Lords

 

Izba Gmin/Izba Lordów

My grandfather was in the House of Lords.

 

(Mój dziadek był w Izbie Lordów.)

common

błonia

lord

pan, władca

 

A common will be created here in the future.

(W przyszłości powstaną tu błonia.

His great grandfather was a lord in this land.

(Jego pradziadek był władcą tych ziem.)

communications

 

łączność, połączenia

Our city has good communications with the capital.

 

(Nasze miasto ma dobre połączenia ze stolicą.)

communication

przekazywanie, porozumienie

 

There was a total lack of communication between them.

(Pomiędzy nimi był całkowity brak porozumienia.)

congratulations

 

gratulacje

My congratulations on your success

 

(Gratuluję sukcesu!)

a letter of congratulation

list z powinszowaniami, list z gratulacjami

 

He has received a letter of congratulation.

(Otrzymał list z gratulacjami.)

contents

 

treść, zawartość

The table of contents of the dictionary should be in the first pages.

 

(Spis rzeczy powinien być na pierwszych stronach słownika.)

content

zawartość, treść

 

The vitamin content is very high.

(Zawartość witamin jest bardzo duża.)

credentials

 

kwalifikacje, referencje

And what are your credentials, Mr. Smith?

 

(A jakie ma Pan kwalifikacje, Panie Smith?)

credential

list uwierzytelniający

 

May I see your credential, please?

(Czy mogę zobaczyć Pański list uwierzytelniający?)

customs

 

urząd celny, odprawa celna

As soon as we go through customs, we’ll be out of the country.

 

(Jak tylko przejdziemy odprawę celną będziemy poza krajem.)

custom

nawyk, zwyczaj, obyczaj

 

It is my custom to drink coffee in the morning.

(Mam w zwyczaju pijać kawę z rana.)

dues

 

składka, opłata

To be a member of our book club you have to pay annual dues.

 

(By być członkiem naszego klubu książki, musi Pan płacić roczne składki.)

due

to, co się komuś należy

 

It was their due.

(To im się należało.)

funds

 

fundusze, pieniądze

The funds for next year will be announced at our next meeting.

 

(Fundusze na przyszły rok zostaną ogłoszone podczas naszego kolejnego zebrania.)

fund

fundusz

 

The disaster relief fund will help the victims of the flood.

(Fundusz pomocy ofiarom katastrof pomoże powodzianom.)

goods

 

towary, dobytek

The goods will be transported by plane.

 

(Towar dostarczony zostanie drogą lotniczą.)

good

dobro

 

It is a tale about the eternal fight between good and evil.

(Jest to opowieść o odwiecznej walce dobra ze złem.)

grassroots

 

u podstaw, na najniższym szczeblu

He has grassroots support.

 

(On ma poparcie na najniższym szczeblu.)

grassroot

lobby zorganizowanych obywateli

 

What we need now is grassroot support.

(Potrzebne nam jest teraz wsparcie zorganizowanych obywateli.)

guts

 

wnętrzności lub odwaga

Do you think you have the guts to do it?

 

(Myślisz, że masz odwagę, by to zrobić?)

gut

bebech, brzuch

 

The gangster was shot in the gut.

(Gangster został postrzelony w brzuch.)

heads

 

orzeł

(strona monety)

Do you choose heads or tails?

 

(Wybierasz orła czy reszkę?)

head

głowa

 

My head hurts.

(Boli mnie głowa.)

heavens

 

niebo, niebiosa

And then the heavens opened.

 

(I wtedy lunęło jak z cebra.)

heaven

raj, niebo

 

Am I in heaven or am I just dreaming?

(Czy jestem w raju, czy tylko mi się to śni?)

honors

 

wyróżnienia, honory

He deserves his honors.

 

(On zasługuje na swoje wyróżnienia.)

honor

honor, zaszczyt

 

I consider it a great honor to be here.

(Bycie tutaj uważam za wielki zaszczyt.)

humanities

 

nauki humanistyczne

I am interested in humanities the most.

 

(Najbardziej interesują mnie nauki humanistyczne.)

humanity

ludzkość

 

Humanity is a very diverse group.

(Ludzkość to bardzo zróżnicowana grupa.)

letters

 

literatura, literat

He’s a man of letters.

 

(On jest literatem.)

letter

litera, list

 

I wrote a letter to him but he didn’t reply.

(Napisałam do niego list, ale nie odpisał.)

lodgings

 

wynajmowany pokój, pokój do wynajęcia

Every student who is not a local should look for his own lodgings.

 

(Każdy student, który nie jest stąd, powinien szukać sobie pokoju do wynajęcia.)

lodging

kwatera

 

A night’s lodging would be much appreciated.

(Nocleg byłby mile widziany.; dosłownie: Kwatera na noc byłaby mile widziana.)

looks

 

uroda

Don’t you know that good looks aren’t everything?

 

(Nie wiesz, że uroda to nie wszystko?)

look

spojrzenie

 

Let’s have a look at your homework.

(Spójrzmy na waszą pracę domową.)

mains

 

sieć zasilająca, sieć elektryczna

I think there’s some trouble with the mains.

 

(Chyba mamy jakieś kłopoty z siecią zasilającą.)

main

magistrala

 

The water main is in the basement.

(Magistrala wodna jest w piwnicy.)

manners

 

maniery

I’m sorry, where are my manners, I haven’t introduced myself.

 

(Przepraszam, gdzie moje maniery, nie przedstawiłem się.)

manner

sposób lub zachowanie

 

The manner in which I was treated was horrible.

(Sposób, w jaki zostałam potraktowana, był okropny.)

minutes

 

protokół

Can you take the minutes afterwards?

 

(Czy możesz później sporządzić protokół?)

minute

minuta

 

Could you give me a minute?

(Czy możesz dać mi minutę?)

odds

 

notowania, szanse

The odds are against this happening.

 

(Szanse na to są niewielkie.)

brak odpowiednika w liczbie pojedynczej

outskirts

 

peryferie miasta, skraj lasu

We are going to move to the outskirts of town.

 

(Mamy zamiar wyprowadzić się na peryferia miasta.)

outskirt

kraniec

 

After a couple of hours, we have reached an outskirt hotel.

(Po paru godzinach, dotarliśmy do jakiegoś oddalonego hotelu.)

pains

 

trudy, starania

I want to reward him for his pains.

 

(Chcę wynagrodzić go za jego trudy.)

pain

ból

 

The pain was unbearable.

(Ból był nie do zniesienia.)

particulars

 

szczegółowe dane/informacje, szczegóły

I want the full particulars.

 

(Chcę szczegółowe informacje.)

particular

szczegół, wzgląd

 

In one particular, this was a successful mission.

(Pod jednym względem była to udana misja.)

premises

 

teren, nieruchomość, lokal

No smoking is allowed on the premises of the school.

 

(Zakaz palenia na terenie szkoły.)

premise

przesłanka, założenie

 

Let’s start with the premise that he is innocent.

(Wyjdźmy z założenia, że on jest niewinny.)

regards

 

pozdrowienia

He asked me to send his regards.

 

(Poprosił mnie, bym przesłał pozdrowienia.)

regard

szacunek, wzgląd

 

I hold you in high regard.

(Mam dla Pana wiele szacunku.)

relations

 

stosunki, relacje

I have good relations with my neighbors.

 

(Mam dobre relacje z sąsiadami.)

relation

związek, relacja

 

This bears no relation to the previous statement.

(To nie ma żadnego związku z poprzednim oświadczeniem.)

remains

 

pozostałości, resztki, szczątki

The remains of the temple are still to be discovered.

 

(Pozostałości świątyni nadal pozostają nieodkryte.)

 

brak odpowiednika w liczbie pojedynczej

savings

 

oszczędności

I don’t have any savings.

 

(Nie mam żadnych oszczędności.)

saving

oszczędność

 

Buying this car was a saving of 200 dollars.

(Kupienie tego samochodu było oszczędnością 200 dolarów.)

spirits

 

nastrój, humor

He appeared to be in high spirits.

 

(On wydawał się być w dobrym nastroju.)

spirit

duch, nastrój

 

The meeting went in a spirit of friendship.

(Spotkanie odbyło się w duchu przyjaźni.)

stairs

 

wewnętrzne schody w budynku

He quickly ran up the stairs.

(Wbiegł szybko po schodach.)

stair

stopień, schodek

 

Watch out – the top stair is dangerous.

(Uważaj, najwyższy stopień jest niebezpieczny.)

steps

 

drabinka, schodki (na zewnątrz budynku)

Go down the steps to the garden, but be careful, or you might trip.

 

(Zejdź po schodach do ogrodu, ale bądź ostrożna, bo możesz się potknąć.)

step

krok

 

It is a big step for humanity.

(To wielki krok dla ludzkości.)

surroundings

 

otoczenie, okolica

The surroundings are beautiful.

(Okolica jest piękna.)

brak odpowiednika w liczbie pojedynczej

systems

 

systemy komputerowe

Computer systems applications may be very expensive at times.

 

(Aplikacje do systemów komputerowych mogą być niekiedy bardzo drogie.)

system

system, organizacja

 

This company lacks a system.

(Ta firma jest niezorganizowana.)

thanks

 

podziękowania, dzięki

Thanks to you, I can finally see my daughter again.

 

(Dzięki Panu mogę wreszcie znowu zobaczyć swoją córkę.)

brak odpowiednika w liczbie pojedynczej

troops

 

wojsko, wojska

Our troops consist of very brave men.

 

(Nasze wojska składają się z bardzo odważnych mężczyzn.)

troop

gromada, grupa lub oddział

 

The troop train will arrive soon.

(Pociąg transportujący wojska przyjedzie niebawem.)

tropics

 

kraje tropikalne, podzwrotnikowe

One day, I would like to be living in the tropics.

 

(Pewnego dnia chciałbym zamieszkać w krajach tropikalnych.)

tropic

zwrotnik

 

Where is the Tropic of Cancer?

(Gdzie jest Zwrotnik Raka?)

valuables

 

kosztowności, przedmioty wartościowe

Somebody broke into my house and stole all the valuables!

(Ktoś włamał się do mojego domu i ukradł wszystkie kosztowności!)

brak odpowiednika w liczbie pojedynczej

wages

 

płaca, zarobki

What wages can I expect?

 

(Jakich zarobków mogę się spodziewać?)

wage

zarobki, płaca

 

I wouldn’t want to work for minimum wage.

(Nie chciałbym pracować za minimalną płacę.)

wits

 

rozum, rozsądek

I hope have the wits not to do it.

 

(Mam nadzieję, że masz na tyle rozumu by tego nie zrobić.)

wit

dowcip lub kpiarz

 

He is known to be a wit.

(Jest znany z tego, że jest bardzo dowcipny.)

writings

 

pisma, dzieła

Next week we are going to focus on selected writings of Shakespeare.

 

(W przyszłym tygodniu zajmiemy się wybranymi dziełami Szekspira.)

writing

pismo lub pisanie

 

His writing is legible.

(Jego pismo jest czytelne.)