Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Przymiotniki

Porównania

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Formy stopnia wyższego i najwyższego przymiotników, szerzej omówione na stronie stopniowanie przymiotników, stanowią podstawę dokonywania porównań w języku angielskim. W tej części omawiamy najpopularniejsze konstrukcje, za pomocą których można porównywać ze sobą osoby, rzeczy, zjawiska, itp.

 

 

 • more, the most, less, the least

 

W przypadku przymiotników wielosylabowych, które stopniuje się przy użyciu słów more, the most, less oraz the least, porównań dokonuje się według schematów

 

more …. than lub less …. than (z przymiotnikami w stopniu wyższym)

oraz

the most …lub the least … (z przymiotnikami w stopniu najwyższym)

 

gdzie w miejsce wielokropku wstawia się właściwy przymiotnik wielosylabowy.

 

 

This book is more interesting than the other one I read.

(Ta książka jest bardziej interesująca niż ta, którą czytałam ostatnio.)

 

He is less intelligent than the average boy in his school.

(On jest mniej inteligentny niż przeciętny chłopiec w jego szkole.)

 

You're the most annoying person I've ever met!

(Jesteś najbardziej irytującą osobą, jaką kiedykolwiek poznałem!)

 

This beverage is the least expensive.

(Ten napój jest najtańszy.)

 

 

 

Less i the least są używane także z przymiotnikami jednosylabowymi, np.:

 

The economic reform in Spain has gone less far than in other countries.

(Reforma gospodarcza w Hiszpanii została wprowadzona na mniejszą skalę niż w innych krajach.)

 

I'm sorry, but you can't pay less than this for this car.

(Przykro mi, ale nie mogą państwo zapłacić za ten samochód mniej niż tyle.)

 

I think I enjoy diving the least.

(Wydaje mi się, że najmniej lubię nurkować.)

 

This was the least expensive car they had, so I bought it.

(To był najtańszy samochód, jaki mieli, więc go kupiłem.)

 

w przypadku jednak, kiedy opisywany rzeczownik jest policzalny, zamiast less używa się odpowiednio fewer, np.:

 

I have fewer books than you.

(Mam mniej książek od ciebie.)

 

He has fewer friends than I do.

(On ma mniej przyjaciół niż ja.)

 

You know, I've been to fewer places than you.

(Wiesz, nie byłam w tylu miejscach, co ty.)

 

I've never seen fewer people at a concert.

(Nigdy nie widziałem mniejszej ilości ludzi na koncercie.)

 

 

 • As … as

 

Konstrukcja as ... as, w której w miejsce wielokropka wstawia się odpowiedni przymiotnik, służy porównywaniu dwóch równych sobie cech, rzeczy.

 

A Ferrari is as expensive as a Lamborghini.

(Ferrari kosztuje tyle samo, co Lamborghini.)

 

I'm just as tired as you.

(Jestem tak samo zmęczony jak ty.)

 

 

Możemy również wzmocnić wymowę konstrukcji as ... asdodając przed nią słowo just.

 

Sadly, it was just as bad as we anticipated.

(Niestety, było tak źle, jak przewidywaliśmy.)

 

She's just as stupid as you described.

(Jest dokładnie tak głupia, jak mi ją opisywałeś.)

 

 

 

Aby podkreślić, że dwie rzeczy są niemalże sobie równe, możemy użyć konstrukcji: just about as … as, almost as … as lub nearly as … as. Przykłady podano poniżej.

 

He's just about as tall as I am.

(On jest prawie takiego samego wzrostu jak ja.)

 

I'm almost as old as your grandfather is.

(Jestem prawie w wieku twojego dziadka.)

 

You're nearly as young as my daughter.

(Jesteś prawie tak młoda, jak moja córka.)

 

 

 

 • Not as … as i not so … as

 

Konstrukcje not as … as oraz not so … as, w których w miejsce wielokropka wstawia się odpowiedni przymiotnik służą wyrażaniu porównań negatywnych, np.:

 

She's not as beautiful as she used to be.

(Ona nie jest tak piękna, jak kiedyś.)

 

I'm not as rich as you think I am.

(Nie jestem tak bogaty, jak wam się wydaje.)

 

Why isn't this coffee as expensive as that one?

(Dlaczego ta kawa nie jest tak droga, jak tamta?)

 

This car isn't as good as that one over there.

(Ten samochód nie jest tak dobry, jak tamten.)

 

 

 

Wyraz powyższych porównań można dodatkowo wzmocnić dodając do nich słowa nearly lub quite, np.

 

She's not nearly as beautiful as she used to be.

(Nie jest nawet w przybliżeniu tak piękna, jak kiedyś.)

 

Why isn't this coffee nearly as expensive as that one?

(Dlaczego ta kawa nie jest nawet w przybliżeniu tak droga, jak tamta?)

 

This book isn’t quite as interesting as the movie.

(Ta książka nie jest aż tak ciekawa jak film.)

 

 

Uwaga!

W mowie potocznej można konstruować porównania negatywne także za pomocą takich zwrotów jak: not anything like as …, nothing like as …lub nowhere near as ..., w których w miejsce wielokropka wstawia się przymiotnik, np.:

 

This coffee isn't anything like as expensive as the one at Starbucks.

This coffee is nothing like as expensive as the one at Starbucks.

This coffee is nowhere near as expensive as the one at Starbucks.

(Ta kawa nie jest nawet w przybliżeniu tak droga, jak w Starbucks.) • So … (that)

 

It was so dark (that) I couldn't see who was behind me.

(Było tak ciemno, że nie wiedziałem, kto był za mną.)

 

It was so cloudy (that) we had to cancel our picnic.

(Było tak pochmurno, że musieliśmy odwołać nasz piknik.)

 

I was so tired (that) I had to go to sleep.

(Byłem tak zmęczony, że musiałem iść spać.)

 

 

 

 • Toofor/to

 

It was too loud for me to hear anything.

(Było za głośno, abym mogła cokolwiek usłyszeć.)

 

I was too angry to believe what she was saying.

(Byłem zbyt wściekły, by uwierzyć w to, co mówiła.)

 

We were too irritated to continue.

(Byliśmy zbyt poirytowani, by kontynuować.)

 

He was too sad to go anywhere.

(Był zbyt smutny, by gdziekolwiek iść.)

 

 

 

 • Notenoughfor/to

 

I wasn't nice enough for her.

(Nie byłem dla niej wystarczająco miły.)

 

We weren't good enough to be professional basketball players.

(Nie byliśmy na tyle dobrzy, by zostać zawodowymi koszykarzami.)

 

They weren't rich enough to afford such a car.

(Byli zbyt biedni, by móc kupić taki samochód.)

 

She wasn't tall enough for him.

(Nie była dla niego wystarczająco wysoka.)

 

 

 • so ... as to

 

It was so dark as to make it impossible to see who was behind me.

(Panowała taka ciemność, że nie można było zobaczyć, kto był za mną.)

 

It was so loud as to make it impossible to hear anything.

(Było tak głośno, że nie można było nic usłyszeć.)

 

 

 

 • asaas

It wasn't as hard a test as I had anticipated.

(To nie było aż tak trudne, jak przewidywałem.)

 

She wasn't as nice a girl as he described her.

(Nie była aż tak miłą dziewczyną, jak ją opisywał.)

 

We weren't as stubborn a family as they were.

(Nie byliśmy aż tak upartą rodziną, jak oni.)

 

I am not as wise a man as my grandfather was.

(Nie jestem tak mądrym mężczyzną, jakim był mój dziadek.)

 

 

 • such a … … as/that

 

It was such a bad dinner that I regret buying it.

(Ten obiad był tak niedobry, że żałuję, że go kupiłem.)

 

It wasn't such a good dinner as I had expected.

(Ten obiad nie był tak dobry, jak się spodziewałem.)

 

She wasn't such a good danceras she said she was.

(Nie była tak dobrą tancerką, jak mówiła.)

 

We weren't such a good couple as people thought we were.

(Nie byliśmy tak dobrą parą, za jaką nas uważano.)

 

 

 • more and more … (porówniania progresywne)

Porównania progresywne (progressive comparison) to konstrukcje z przymiotnikiem, za pomocą których można opisać, jak coś wzrasta lub spada.

 

Takie porównania z przymiotnikami, które stopniuje się poprzez dodanie do nich końcówki –er tworzy się według schematu

. and ….

w którym w miejsce wielokropku wpisuje się ten sam przymiotnik, np.:

 

Emma is getting older and older.

(Emma się starzeje.)

(dosłownie: Emma staje się starsza i starsza.)

 

I’m getting fatter and fatter.

(Tyję.)

(dosłownie: Robię się grubsza i grubsza.)

 

 

Porównania progresywne z przymiotnikami, które stopniuje się za pomocą słowa more tworzy się z kolei według schematu:

more and more …

 

gdzie w miejsce wielokropku wstawia się odpowiedni przymiotnik, np.:

 

You’re getting more and more beautiful every day.

(Każdego dnia stajesz się coraz piękniejsza.)

 

The project is becoming more and more difficult.

(Ten projekt staje sę coraz trudniejszy.)

 

 

 

 • more … than

 

I'm more angry than disappointed.

(Jestem bardziej wściekły niż zawiedziony.)

I'm angier than disappointed.

 

My eyes are more blue than brown.

(Moje oczy są bardziej niebieskie niż brązowe.)

My eyes are bluer than brown.

 

 

 • not as much ... as … lub … rather than …

 

I'm not so much angry as sad.

(Nie jestem tyle zły, co smutny.)

 

My eyes are blue rather than brown.

(Moje oczy są raczej niebieskie niż brązowe.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz