Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Przedimki

Przedimki nieokreślone

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Forma

Przedimki nieokreślone (ang. indefinite articles) przyjmują dwie formy – i an.

występuje przed wyrazami, które w wymowie rozpoczynają się od spółgłoski, natomiast an używamy wtedy, gdy wyrazy w wymowie rozpoczynają się od samogłoski.

Przykładowo rzeczownik hour (godzina) zaczyna się od spółgłoski h, która w wymowie zanika i pierwszą słyszalną głoską jest a; stąd powiemy an hour. W przypadku rzeczownika one-act play (sztuka jednoaktowa) sytuacja jest odwrotna. Zaczyna się on od samogłoski o, jednak pierwszą słyszalną głoską jest ł, dlatego ten wyraz poprzedza rodzajnik a – a one-act play.

Dopuszczalne, choć stosowane bardzo rzadko, jest użycie przedimka an przed rzeczownikami rozpoczynającymi się na literę h. Taka sytuacja możliwa jest wtedy, gdy pierwsza sylaba tego wyrazu jest nieakcentowana, np. an hotel (hotel).

W zależności od poprzedzającej sylaby przedimek nieokreślony wymawia się na dwa sposoby.Gdy znajduje się bezpośrednio przed sylabą nieakcentowaną, należy go przeczytać jako /ə/, a przed sylabą akcentowaną jako /eI/. Natomiast przedimek nieokreślony an wymawia się jako /ən/ przed wyrazem, który zaczyna się od sylaby nieakcentowanej i jako /an/ przed wyrazem rozpoczynającym się od sylaby akcentowanej.

Zastosowanie

 

Przedimek nieokreślony stosujemy tylko przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej, wspominając o nich po raz pierwszy. Mówiąc o nich po raz kolejny będziemy używać przed nim przedimka określonego the.

 

This is an apple. The apple is red.

(To jest jabłko. Jabłko jest czerwone.)

(Konkretne, wcześniej wskazane, jabłko jest czerwone.)

 

 

Ponadto przedimki nieokreślone stosuje się:

 

 

 • przed nazwami zawodów

He is a doctor.

(On jest lekarzem.)

Uwaga! Jeżeli bezpośrednio po nazwie zawodu występuje imię i nazwisko osoby go wykonującej, to nazwy tej nie musi poprzedzać przedimek, np.

Baker Thomas bakes the most delicious apple pies.

(Piekarz Thomas piecze najlepsze szarlotki.)

 

Nazwy zawodów może poprzedzać przedimek określony jeżeli to, co zostało wcześniej powiedziane jasno wskazuje na osobę wykonującą dany zawód, np.

I met Sophia Loren, the actress.

(Poznałem Sophię Loren – tę aktorkę.)

 

 • przed przymiotnikami wskazującymi na kraj pochodzenia danej osoby lub rzeczy

It’s a Japanese meal.

 (To potrawa japońska.)

 

Uwaga! Jeżeli bezpośrednio po nazwie narodowości występuje imię i nazwisko, to nazwę tę nie musi poprzedzać przedimek, np.

Irishman Robin McCarthy won the tournament.

(Irlandczyk Robin McCarthy wygrał turniej.)

 

 • do opisów przedstawicieli jakiegoś gatunku lub klasy

A white-tailed eagle can be observed here. (Można tu zaobserwować orła bielika.)

 

 • przed nazwami wyznawców religii

I’m a Catholic.

(Jestem katolikiem.)

Uwaga! Jeżeli bezpośrednio po nazwie występuje imię i nazwisko, to nazwę tę nie musi poprzedzać przedimek, np.

Muslim Muhamad Wahabi is the owner of this mansion.

(Muzułmanin Muhamad Wahabi jest właścicielem tej posiadłości.)

 

 • na ogół przed nazwami mniej poważnych chorób/schorzeń, takich jak cold (przeziębienie), fever (gorączka), headache (ból głowy), sore throat (ból gardła) i temperature (temperatura)

I have a fever.

(Mam gorączkę.)

 

I have a bellyache.

(Boli mnie brzuch.)

Wyjątkami są takie choroby/schorzenia, jak: earache, stomach ache, toothache i backache, które w brytyjskiej odmianie angielskiego występują bez przedimka, ale w odmianie amerykańskiej poprzedza przedimek nieokreślony (o ile odnoszą się do konkretnej, przebytej w danym czasie choroby/schorzenia).

 

BrE.: I’ve got stomach ache.

AmE.: I have a stomach ache.

(Boli mnie brzuch.)

 

 • przed rzeczownikami, na na które wpływają przymiotniki używane do opisów

It was a great reception.

(To było świetne przyjęcie.)

Venice is a magical city.

(Wenecja jest magicznym miastem.)

 

 • przed rzeczownikami w zdaniach przeczących

I don’t have a pen.

(Nie mam długopisu.)

 

 • w zdaniach wykrzyknikowych po słowie What (jaki/jaka/jakie)

What a beautiful baby!

(Jakie piękne dziecko!)

Jeśli jednak zdanie wykrzyknikowe zostanie rozbudowane o frazę oznajmującą, to przed rzeczownikiem musi pojawić się przedimek określony, np.

Steven has quit his job, the idiot.

(zamiast What an idiot!)

(Steven rzucił pracę; idiota.)

 

 • przed imionami i nazwiskami osób, których nie znamy

A Mrs Willis called you this morning.

(Jakaś pani Willis dzwoniła do Ciebie rano.)

 

 • przed nazwami części ciała – ale tylko tych, które występują w parach, np. a leg (noga), a hand (ręka), itp.

He has broken an arm.

(Złamał rękę.)

 

po frazach:

 

 • number of (wyrażenie używane do określenia liczby mnogiej kogoś/czegoś, co jest policzalne),

I like this film for a number of reasons.

(Lubię ten film z kilku powodów.)

 • amount of  (wyrażenie używane do określenia liczby mnogiej kogoś/czegoś, co jest niepoliczalne),

It’s a large amount of money.

(To duża suma pieniędzy. Dosłownie: To duża ilość pieniędzy.)

 

 •   zamiennie ze słowem per

I go to school twice per/a week.

(Chodzę do szkoły dwa razy w tygodniu.)

  You can’t drive faster than 50 km per/an hour in this area.

(Nie możesz tu jeździć szybciej niż 50 km na godzinę.)

 

 • przed niektórymi ułamkami zwykłymi

½ – a half

¼ – a quarter

¾ – a three quarter

 

ale 2/3 – two thirds

Ułamki, które w liczebniku mają cyfrę 1, może poprzedzać zamiennie przedimek nieokreślony lub  wyraz one, np.

½ one half

¼ one quarter

 

 • zamiennie ze słowem one stawianym przed liczbami hundred (sto), thousand (tysiąc) i million (milion),

I bet you one/a hundred dollars you won’t swim in this freezing sea.

(Założę się z Tobą o sto dolarów, że nie przepłyniesz się w tej lodowatej wodzie.)

 

 

Uwaga! Przedimka nieokreślonego nie używa się przed zaimkiem one (podmiot bezosobowy), ponieważ on sam wskazuje na liczbę pojedynczą. Z tego powodu między poniższymi przykładami można by postawić znak równości.

 

Let’s have a pint of beer. = Let’s have one pint of beer.

(Napijmy się piwa. Dosłownie: Napijmy się pintę piwa.)

 

Would you like a helping of cake? = Would you like one helping of cake?

(Życzysz sobie może porcję ciasta?)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz