Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Przyimki

Przyimki czasu

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Najczęściej używanymi angielskim przyimkami, używanymi do określania czasu są przyimki: at, on i in.

 

 

At

 

Przyimka at używamy:

 

  • w odniesieniu do określonych punktów w czasie, np.

 

I got home at five o'clock.

(Wróciłam do domu o piątej.)

 

I wanted to be with my family at Christmas.

(Chciałem spędzić Święta Bożego Narodzenia z rodziną.)

 

There is going to be a concert at the end of the week.

(Pod koniec tygodnia będzie koncert.)

 

I joined them at lunch.

(Dołączyłem do nich podczas lunchu.)

 

He simply didn't know at the moment what it was.

(On po prostu nie wiedział w tym momencie, co to było.)

 

 

  • jeżeli mówimy o czymś, co ma miejsce o konkretnej porze dnia, np.

 

There was a rose in her hair when I saw her at night.

(Gdy zobaczyłem ją w nocy, miała różę wpiętą we włosy.)

 

 

 

 

On

 

  • Przyimka on używamy, gdy mówimy o konkretnym dniu lub o części określonego dnia, np.:

 

I was born on April 27th.

(Urodziłam się 27-go kwietnia.)

 

We attended a rock concert on Thursday.

(Byliśmy na koncercie rockowym w czwartek.)

 

Many professors start lecturing on the first day of class.

(Wielu profesorów zaczyna wykłady już na pierwszych zajęciach.)

 

 

 

 

In

 

Przyimka in używamy:

 

  • w odniesieniu do dłuższych okresów czasu, np.

 

Plants come back to life in spring.

(Rośliny wracają do życia wiosną.)

 

The book was published in the early 20th century.

(Książka ta została opublikowana na początku XX w.)

 

  • w odniesieniu do okresu czasu, który dzieli nas od jakiegoś wydarzenia, np.

 

I'll be ready in a few minutes- I just got up.

(Zaraz będę gotowy, dopiero wstałem.)

 

I will be far away from here in a few months.

(Za kilka miesięcy będę daleko stąd.)

 

  • w odniesieniu do części dnia, takich jak morning (poranek) i evening (wieczór), np.

 

I eat breakfast after I wake up in the morning and lunch when I come back from school.

(Jem śniadanie po tym, jak się obudzę rano i lunch kiedy wracam ze szkoły.)

 

Our school plans a trip to the theater in the afternoon.

(Nasza szkoła planuje wyjście do teatru popołudniu.)

 

 

 

W poniższej tabeli prezentujemy inne przykłady przyimków czasu.

 

 

Przyimek czasu Użycie i przykładowe zdania

about

(w przybliżeniu, około)

 

It should take about an hour.

(Powinno to zająć około godziny.)

after

(po)

I'll see you after school.

(Zobaczymy się po szkole.)

around

(w przybliżeniu, około)

 

Let's meet around ten o'clock, OK?

(Spotkajmy się około dziesiątej, OK?)

before

(przed)

I went to sleep before it was midnight.

(Położyłem się spać przed północą.)

 

 by

(do, przed)

Używamy (w znaczeniu nie później niż), gdy chcemy powiedzieć, że jakieś wydarzenie będzie miało miejsce w pewnym momencie lub wcześniej.

 

It will be done by tomorrow, I promise.

 (To będzie zrobione do jutra, obiecuję.)

 

 by the time

(zanim)

 

by then

(wtedy, do tego czasu)

Używamy gdy chcemy powiedzieć, że zanim miało miejsce jedno wydarzenie, wydarzyło się coś innego (by the time).

 

By the time we get to the cinema, the movie will be over.

(Zanim dotrzemy do kina, film się skończy)

 

Używamy również gdy chcemy określić, co wydarzyło się przed innym wydarzeniem (np. w konsekwencji spóźnienia).

 

I will be long gone by then.

(Do tego czasu już dawno mnie tutaj nie będzie.)

during

(podczas)

It was very cold during the night.

(W nocy było bardzo zimno.)

for

(na)

They said they wanted to go away for the weekend.

(Powiedzieli, że chcą wyjechać na weekend.)

from/as from/as of

(od)

 

From/As from/As of tomorrow, I'm going on a diet.

 (Od jutra przechodzę na dietę.)

 

past

(po)

Używamy tylko do określenia, która jest godzina.

 

It's ten past eight.

(Jest dziesięć po ósmej.)

 

since

(od)

Używamy przy podawaniu momentu, w którym jakaś czynność została rozpoczęta, np.

 

My mother has been working in this bank since January.

(Moja matka pracuje w tym banku od stycznia.)

throughout

(przez cały czas)

 

He's been lazy throughout his whole life.

 (On był leniwy przez całe życie.)

 

to

(do, za)

Używamy tylko do określenia, która jest godzina.

 

It's ten to twelve.

(Jest za dziesięć dwunasta.)

 

untill/till

(dopóki, do) 

I'm not going anywhere until tomorrow.

(Do jutra nigdzie nie idę.)

 

Forma till używana jest wyłącznie w stylu potocznym.

 

within

(w ciągu, w przeciągu) 

 

You have to do it within an hour.

 (Musisz to zrobić w ciągu godziny.) Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz