Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Przyimki

Przyimki ruchu

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Przyimki ruchu to przyimki, opisujące przeniesienie z jednego miejsca w drugie, lub zmianę kierunku ruchu. Najpopularniejsze angielskie przyimki to:

 

- across (przez),

- along (wzdłuż),

- back (z powrotem na pierwotną pozycję),

- down (z np. górki),

- into (do),

- out of (z),

- past (koło, obok, za),

- round (naokoło, dookoła, wokół),

- to (do),

- up (do góry).

 

Let's get out of here.

(Chodźmy stąd.)

 

I was walking along the road when the police arrested me.

(Szedłem wzdłuż drogi, gdy policja mnie aresztowała.)

 

You have to walk up this road.

(Musi pan iść tą ulicą do góry.)

 

I'm going to the shop - do you need anything?

(Idę do sklepu, czy potrzebujesz czegoś?)

 

  • Uwaga! Z przyimkami dotyczącymi ruchu nie używamy słowa home, tylko słowa house. Porównaj poniższe przykłady:

 

I want to go home.

(Chcę iść do domu.)

 

Let's go to my house.

(Chodźmy do mnie do domu.)

 

  • Przyimka to nie używamy ze słowmi here i there:

 

I would like to go to Canada this summer.

(Tego lata chciałbym pojechać do Kanady.)

 

I went to there last year.

 

  • Inne przykłady przyimków dotyczących ruchu opisujemy w poniższej tabeli.

 

Przyimek dotyczący ruchu Użycie i przykładowe zdanie

away from

(z dala od)

Przeciwieństwo przyimków toward/towards.

 

Get away from the car!

(Odejdź od samochodu!)

from ... to ...

(z ... do ...)

How far is it from New York to Paris?

(Jak daleko jest z Nowego Jorku do Paryża?)

 

in/on

(w)

Dad is in the basement.

 (Tata jest w piwnicy.)

 

The newspaper is on the table.

(Gazeta leży na stole.)

 

into/onto

(do/na)

Could you put it into the freezer?

(Czy mogłabyś włożyć to do zamrażarki?)

 

Put the cup onto the table.

(Postaw filiżankę na stole.)

off

(z)

I fell off the ladder, and we had a laugh.

 (Spadłem z drabiny i uśmialiśmy się.) 

 

out of

(z, ze, poza)

Używamy do oznaczenia ruchu ze środka na zewnątrz.

 

He took a pack of cigarttes out of his pocket.

(Wyciągnął z kieszeni paczkę papierosów.)

 

Używamy również w znaczeniu poza lub już dłuższy okres czasu nie jest ktoś/coś w poprzednim stanie, np.

 

I am going to be out of town tomorrow.

(Jutro będę poza miastem.)

 

He is out of his coma.

(Już nie jest w śpiączce.)

 

over

(przez)

Używamy w znaczeniu: z jednej strony na drugą (np. przez mur, przez góry)

 

Do I really have to climb over the fence?

(Czy naprawdę muszę wspinać się na ogrodzenie?)

through

(przez)

I can't see anything through this fog.

 (Nic nie widzę przez tę mgłę.) 

 

toward/towards

(w kierunku, w stronę)

Używamy raczej w celu podkreślenia podróży niż przybycia do punktu docelowego.

 

He started walking slowly towards the counter.

 (Zaczął powoli iść w stronę lady.) 

under

(pod)

Our car broke down when we were driving under the bridge.

 (Nasz samochód zepsuł się gdy przejeżdżaliśmy pod mostem.) Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz