Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Przymiotniki

Przymiotniki – cechy charakterystyczne

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Przymiotnik (ang. adjective) jest częścią mowy, której zadaniem jest opisywanie rzeczownika lub zaimka. Odpowiada na pytania: Jaki? Jaka? Jakie?

 

W języku angielskim przymiotniki najłatwiej jest rozpoznać po końcówkach, jakie przybierają, a są to:

 

Końcówki

Przykładowe przymiotniki

-able

acceptable, capable, suitable

-ible

audible, credible, justifiable

-al

accidental, dictatorial, political, seasonal

-ed

crooked, frenzied, kindhearted, wicked

-ful

careful, doubtful, faithful, lawful

-ic

dramatic, dynamic, historic, romantic

-ish

childish, feverish, foolish, smallish

-ive

active, affirmative, comprehensive, defective

-less

careless, harmless, hopeless, reckless

-ous

ambitious, famous, glorious, erroneous

-y

heavy, hungry, moody, tasty

 

W funkcji przymiotnika mogą także występować imiesłowy teraźniejsze i przeszłe, np.

 

He is an interesting man.

(On jest interesującym mężczyzną.)

 

I have a broken heart.

(Mam złamane serce.)

 

 

  • W przeciwieństwie do języka polskiego w języku angielskim przymiotniki nie odmieniają się przez przypadki i liczby, np.

 

That's a good man.

(To dobry człowiek.)

 

They are good girls.

(Dobre z nich dziewczyny.)

 

W obydwu powyższych przykładach przymiotnik dobry ma taką samą formę – good – mimo że w pierwszym zdaniu określa rzeczownik w liczbie pojedynczej, rodzaju męskiego, a w drugim rzeczownik w liczbie mnogiej, rodzaju żeńskiego.

 

  • Choć większość angielskich wyrazów zakończonych na –ly pełni funkcję przysłówka, to istnieje szereg słów, które pełnią zarówno funkcję przymiotnika jak i przysłówka. Są to m.in.:

 

Przymiotnik

Przysłówek

early (wczesny)

Do you think we'll catch an early train?

(Myślisz, że zdążymy na wczesny pociąg?)

early (wcześnie)

I think we'll finish early today.

(Myślę, że skończymy dzisiaj wcześnie.)

likely (prawdopodobny, przypuszczalny)

His version is not too likely.

(Jego wersja nie jest zbyt prawdopodobna.)

likely (prawdopodobnie)

This will most likely be a successful project.

(To najprawdopodobniej będzie udany projekt.)

monthly (miesięczny)

Do you have a monthly bus ticket?

(Masz miesięczny bilet autobusowy?)

monthly (miesięcznie, co miesiąc)

She visited him monthly when he was in jail.

(Odwiedzała go co miesiąc, gdy był w więzieniu.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz