Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Czasowniki

To be w funkcji leksykalnej

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Znaczenie leksykalne czasownika be zazwyczaj pokrywa się ze znaczeniem polskiego czasownika być. Ponadto występuje we wszystkich czasach gramatycznych i jest całkowicie nieregularny, więc jego odmiany trzeba nauczyć się na pamięć.


To be w czasie Present Simple i Past Simple

 

W czasach Present Simple i Past Simple czasownik to be odmienia się następująco:

 

 PRESENT SIMPLE

  liczba pojedyncza   liczba mnoga
I am we are
you are you are
he is they are
she is    
it is    
 

 

 PAST SIMPLE

  liczba pojedyncza   liczba mnoga
I was we were
you were you were
he was they were
she was    
it was    

 

PRESENT SIMPLE   ............... PAST SIMPLE  
I am a doctor. (Jestem lekarzem.)   I was a doctor. (Byłem lekarzem.)
They are doctors. (Oni są lekarzami.)   They were doctors. (Oni byli lekarzami.)

 

 

 

Zdania przeczące  tworzy się przez dodanie do czasownika to be partykuły not, np.

 

PRESENT SIMPLE   ........... PAST SIMPLE  
I am not tall. (Nie jestem wysoki.)   I was not tall. (Nie byłem wysoki.)
He is not a singer. (On nie jest piosenkarzem.)   He was not a singer. (On nie był piosenkarzem.)
We are not teachers. (Nie jesteśmy nauczycielami.)   We were not teachers. (Nie byliśmy nauczycielami.)

 

 

 

Można używać również form skróconych:

 

  PRESENT SIMPLE:     am not = ’m not ; are not = aren’t ; is not = isn’t
PAST SIMPLE: was not = wasn’t ; were not = weren’t

 

PRESENT SIMPLE   ............. PAST SIMPLE  
I’m not stubborn. (Nie jestem uparty.)   I wasn’t stubborn. (Nie byłem uparty.)
She isn’t a hairdresser. (Ona nie jest fryzjerką.)   She wasn’t a hairdresser. (Ona nie była fryzjerką.)
They aren’t his parents. (Oni nie są jego rodzicami.)   They weren’t his parents. (Oni nie byli jego rodzicami.)

 

 

W amerykańskiej odmianie języka angielskiego, szczególnie w mowie potocznej, funkcjonuje także skrót ain’t, który zawiera w sobie czasownik i przeczenie. W zdaniu można go użyć np. tak:


She ain’t tall.

(Ona nie jest wysoka.)

 

They ain’t parents.

(Oni nie są rodzicami.)

 

Pytania z czasownikiem to be tworzy się przez inwersję, czyli stawiając odmieniony czasownik to be przed podmiot, np.


odmieniony czasownik to be + podmiot

 

 

PRESENT SIMPLE   ............. PAST SIMPLE  
Are you sure? (Jesteś pewien?)   Were you sure? (Byłeś pewien?)
Is she pretty? (Czy ona jest ładna?)   Was she pretty? (Czy ona była ładna?)

 Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz