Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Czasowniki

To be w funkcji posiłkowej

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Czasownik be w funkcji posiłkowej jest głównym komponentem czasów typu continuous. W tych czasach czasownik to be nie posiada żadnego znaczenia leksykalnego, a jedynie występuje w funkcji gramatycznej – wskazuje czas wypowiedzi.

W czasach typu continuous to be może przybierać następujące formy:

 

PRESENT CONTINUOUS

  liczba pojedyncza   liczba mnoga
I am doing we are doing
you are doing you are doing
he is doing they are doing
she is doing    
it is doing    

 

PAST CONTINUOUS

  liczba pojedyncza   liczba mnoga
I was doing we were doing
you were doing you were doing
he was doing they were doing
she was doing    
it was doing    

 

gdzie wyrazy zapisane wytłuszczonym drukiem są odmienionymi formami czasownika to be, a końcówka czasownika głównego -ing sugeruje ciągły aspekt wypowiedzi.

 

PRESENT CONTINUOUS ...... PAST CONTINUOUS
Is she working in the garden now?   She was working in the garden at that time.
(Czy ona pracuje teraz w ogrodzie?)  

(Ona pracowała wtedy w ogrodzie.)

 

 

 

Zdania przeczące  tworzy się przez dodanie do czasownika to be partykuły not, np.

 

PRESENT CONTINUOUS ..... PAST CONTINUOUS
I am not working at the moment.    He was not cooking when they came.
(W tej chwili nie pracuję.)   (On nie gotował, kiedy oni przyszli.)

 

Można używać również form skróconych:

 

PRESENT CONTINUOUS:    am not = ’m not ; are not = aren’t ; is not = isn’t
PAST CONTINUOUS: was not = wasn’t ; were not = weren’t

 

PRESENT CONTINUOUS ..... PAST CONTINUOUS
I’m not working at the moment.   He wasn’t cooking when they came.
(W tej chwili nie pracuję.)   (On nie gotował, kiedy oni przyszli.)

 

 

 

Pytania z czasownikiem to be tworzy się przez inwersję, czyli stawiając odmieniony czasownik to be przed podmiot, np.

 

odmieniony czasownik to be + podmiot + czasownik główny z -ing

 

PRESENT CONTINUOUS ..... PAST CONTINUOUS
Am I working at the moment?   Was he cooking when they came?
(Pracuję teraz?)   (Czy on gotował, kiedy przyszli?)

 To be w czasach typu Perfect

 

Czasownik to be pełni funkcję posiłkową także w czasach typu Perfect, gdzie występuje zawsze w odmienionej formie been i łączy się z drugim czasownikiem posiłkowym to have (w odpowiednim czasie i odpowiedniej osobie).

 

Odmiana czasownika to be w czasach typu Perfect zachodzi więc według wzoru:

 

PRESENT PERFECT

  liczba pojedyncza   liczba mnoga
I have been we have been
you have been you have been
he has been they have been
she has been    
it has been    

 

PAST PERFECT

  liczba pojedyncza   liczba mnoga
I had been we had been
you had been you had been
he had been they had been
she had been    
it had been    

 

PRESENT PERFECT ..... PAST PERFECT
I have been away for two days.  

When I met Lily, I could see

she had not been sleeping much.

(Nie było mnie dwa dni.)   (Kiedy spotkałem Lily, widziałem, że niewiele spała.)

 

 

W czasach przyszłych typu Future to be pełni funkcję posiłkową i zawsze łączy się z czasownikiem posiłkowym will.


Odmiana czasownika to be w czasach typu Future zachodzi więc według wzoru:

  liczba pojedyncza   liczba mnoga
I will be we will be
you will be you will be
he will be they will be
she will be    
it will be    

 

FUTURE SIMPLE: I will be polite, I promise. (Będę grzeczny, obiecuję.)

FUTURE CONTINUOUS: I will be writing my English test this time next Thursday. (W następny czwartek o tej porze będę pisał test z angielskiego.)


Czasownik to be używany jest także w konstrukcji: to be going to + bezokolicznik, której używa się przewidując zdarzenia, szczególnie te które mają duże, poparte dowodami lub wyraźnymi znakami, prawdopodobieństwo wystąpienia,np.:

 

Look at those black clouds; it is going to rain.

(Spójrz na te czarne chmury, będzie padać.)

 

They sold their car and now they are going to buy this house.

(Sprzedali swój samochód, a teraz kupią ten dom.)


Czasownik to be jest także nieodłącznym elementem strony biernej, w której występuje w następujących formach:

 

czas konstrukcja
Future Simple will be + III forma czasownika *
Future Perfect will have been + III forma czasownika
Present Simple ame/are/is + III forma czasownika
Present Continuous am/are/is being + III forma czasownika
Present Perfect have/has been + III forma czasownika
Past Simple was/were + III forma czasownika
Past Continuous was/were being + III forma czasownika
Past Perfect had been + III forma czasownika

*III forma czasownika to jego imiesłów bierny czasu przeszłego (ang. Past Participle).Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz