Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Czasowniki

To do w funkcji leksykalnej

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

W znaczeniu leksykalnym to do jest (w większości przypadków) odpowiednikiem polskiego czasownika robić. Czasownik to do występuje we wszystkich czasach gramatycznych i jest nieregularny, dlatego jego odmiany trzeba nauczyć się na pamięć.

 

  Present Simple Past Simple czasy Continuous czasy Perfect  
LICZBA POJEDYNCZA 
I do did doing done I
you do did doing done you
he/she/it does did doing done he/she/it
LICZBA MNOGA
we do did doing done we
you do did doing done you
they do did doing done they

 

  • W czasie czasie Present Simple to do odmienia się jednakowo przez wszystkie osoby, poza trzecią osobą liczby pojedynczej, kiedy to przyjmuje formę does.

They do it every morning.

(Robią to każdego ranka.)


He does it every day.

(On robi to codziennie.)

 

  • W czasie Past Simple to do przyjmuje nieregularną formę did.

 

We did the shopping yesterday.

(Wczoraj zrobiliśmy zakupy.)

 

  • W czasach typu Continous, we wszystkich osobach, to do przyjmuję końcówkę -ing.

 

I’m doing my homework.

(Robię zadanie domowe.)


W czasach typu Perfect to do przyjmuje formę nieregularnego imiesłowu biernego czasu przeszłego (Past Participle) done.

 

Who has done the washing-up? There’s nothing in the sink.

(Kto umył naczynia? Nie ma niczego w zlewie.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz