Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Czasowniki

To have w funkcji leksykalnej

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Znaczenie leksykalne angielskiego czasownika to have zawiera się w polskich czasownikach posiadać i mieć. Ponadto to have jest czasownikiem nieregularnym, dlatego jego odmiany należy się nauczyć na pamięć.

 

  Present Simple Past Simple czasy Continuous imiesłów bierny czasu przeszłego  
LICZBA POJEDYNCZA
I have had having had I
you have had having had you
he/she/it has had having had he/she/it
LICZBA MNOGA
we have had having had we
you have had having had you
they have had having had they

 

  • W czasie czasie Present Simple to have odmienia się jednakowo przez wszystkie osoby, poza trzecią osobą liczby pojedynczej, kiedy to przyjmuje formę has.

 

You have beautiful eyes.

(Masz piękne oczy.)

 

She has beautiful eyes.

(Ona ma piękne oczy.)

 

  • W czasie Past Simple to have przyjmuje nieregularną formę had.

 

She had beautiful eyes.

(Miała piękne oczy.)

 

  • W czasach typu Continous, we wszystkich osobach, to have przyjmuję końcówkę -ing.

 

We are having very nice chat.

(Ucinamy sobie miłą pogawędkę.)

 

 

 

Wyrażenie have got

 
W mowie potocznej, dla wyrażenia stanu posiadania – mam – zamiennie z have, często używa się wyrażenia have got, w którym have odmienia się przez osoby, a got pozostaje niezmienne.

 
Zdania z wyrażeniem have got konstruuje się tak jak zdania z czasownikiem to be:

 

zdanie twierdzące:

 

Sue has got a new boyfriend.

(Sue ma nowego chłopaka.)

 

zdanie przeczące:

 

You have not / haven’t got beautiful eyes.

(Nie masz pięknych oczu.)

 

zdania pytające:

 

Has she got beautiful eyes?

(Czy ona ma piękne oczy?)

 

 


Uwaga!

  • Have got używa się tylko w czasie teraźniejszym.

 

Tom had got chicken pox last month.

Tom had chicken pox last month.

(W zeszłym miesiącu Tom chorował na ospę wietrzną.)

 

  • Wyrażenie have got jest mniej popularne w amerykańskiej odmianie języka angielskiego, szczególnie w pytaniach i przeczeniach. W bardzo potocznej mowie amerykańskiej często przed got opuszcza się końcówkę ’ve (ale nie ’s), np.

 

You got a problem.

 (Masz problem.)

 

 

 

  • Have got  nie używa się:

 

- opisując czynności, np.

 

Can you answer the door? I’ve got a shower.

Can you answer the door? I’m having a shower.

(Możesz otworzyć drzwi? Biorę prysznic.)


- w pytaniach rozłącznych (question tags), np.

 

You have got a girlfriend, haven’t you got?

You have got a girlfiend, haven’t you?

(Masz dziewczynę, prawda?)


- udzielając krótkich odpowiedzi, np.

 

’Have you got a car?’ ’No, I haven’t’ got.’

’Have you (got) a car?’ ’No, I haven’t’.

(„Masz samochód?” „Nie, nie mam”.)

 

- z czasownikiem used to, np.

 

We used to have got three cats.

We used to have three cats.

(Mieliśmy trzy koty.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz