Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Zaimki

Zaimek nieokreślony

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Zaimki nieokreślone to zaimki, które nie odnoszą się ani do konkretnej rzeczy, ani do konkretnej osoby, ani też do konkretnego miejsca.

 

Can someone please give me a towel?

(Czy ktoś mógłby podać mi ręcznik?)


If there's anything I can do for you, just ask.

(Jeżeli mogę dla ciebie cokolwiek zrobić, po prostu zapytaj.)


There's nothing you can do about it.

(Nic na to nie poradzisz.)


Did somebody call me?

(Czy ktoś mnie wołał?)

 

Jak widać na powyższych przykładach, jeśli zaimek nieokreślony pełni w zdaniu funkcję podmiotu, to czasownik, który po nim występuje, musi się z nim zgadzać. Przykładowo gdy zaimek nieokreślony jest w trzeciej osobie, to czasownik również powinien przyjąć formę trzeciej osoby.

 

Angielskie zaimki nieokreślone dzielą się na: asertywne, nieasertywne, przeczące i ogólne.

 

Zaimki asertywne Zaimki nieasertywne Zaimki przeczące Zaimki ogólne

someone

(ktoś)

anyone

(ktokolwiek)

none

(żaden, ani jeden)

everyone

(każdy)

somebody

(ktoś)

anybody

(ktokolwiek)

no one

(nikt)

everybody

(każdy)

something

(coś)

anything

(cokolwiek)

nobody

(nikt)

everything

(wszystko)

 

either

(jeden albo drugi)

nothing

(nic)

each

(każdy)

   

neither

(ani jeden, ani drugi)

 

 

  • Zaimek asertywny to rodzaj zaimka nieokreślonego odnoszącego się do nieokreślonej osoby (someone, somebody) lub do nieokreślonego przedmiotu (something).

 

Someone tried to break into our house!

(Ktoś próbował się włamać do naszego domu!)

 

Somebody should do something about this.

(Ktoś powinien coś z tym zrobić.)

 

Is there something wrong?

(Czy coś jest nie tak?)

 

  • Zaimek nieasertywny to taki zaimek, który również odnosi się do nieokreślonych osób (anyone, anybody) lub przedmiotów (anything), jednak używany jest w znaczeniu przeczącym.

 

If anyone asks, I'm not home.

(Gdyby ktokolwiek pytał, nie ma mnie w domu.)


Just do anything you want - I don't care.

(Po prostu rób co chcesz. Nie obchodzi mnie to.)

 

Did either of them ever win anything playing poker?

(Czy któryś z nich kiedykolwiek wygrał coś, grając w pokera?)

 

  • Zaimek przeczący to rodzaj zaimka występujący wyłącznie w zdaniach przeczących. Może się odnosić zarówno do nieokreślonej osoby (nobody, no one), jak również  nieokreślonego przedmiotu (nothing).

 

Nobody considered this a good idea.

(Nikt nie uznał tego za dobry pomysł.)

 

No one came to the lecture yesterday.

(Nikt nie przyszedł wczoraj na wykład.)

 

Nothing will go wrong, trust me.

(Wszystko będzie dobrze, zaufaj mi.)


Neither of the men knew how to get there.

(Żaden z mężczyzn nie wiedział, jak się tam dostać.)

 

  • Zaimek ogólny jest zaimkiem nieokreślonym, który odnosi się, jak sama nazwa wskazuje, do ogółu lub zbiorowości. Może odnosić się do nieokreślonego ogółu ludzi (everyone, everybody) lub też do nieokreślonego ogółu przedmiotów (everything).


Everyone is invited to my birthday party.

(Każdy jest zaproszony na moje przyjęcie urodzinowe.)


Everybody had a great time at the picnic.

(Każdy świetnie się bawił na pikniku.)

 

 

 

  • Zaimki nieokreślone, które występują zawsze w liczbie mnogiej to m.in.:

 

- both (jeden i drugi, oba, obydwa),

- few (niewiele, niewielu),

- many (wiele, dużo),

- others (inni),

- several (kilka),

- all (wszystko, wszyscy),

- any (żaden),

- most (większość),

- some (trochę, kilka).


There are some apples in the basket.

(W koszyku jest kilka jabłek.)


Is there any bread left?

(Został jakiś chleb?)

 

All the science fiction books can be found on the bookshelf to your left.

(Wszystkie książki science fiction może pan znaleźć na regale po pana lewej stronie.)


Both of the men knew how to get there.

(Każdy z mężczyzn wiedział jak tam dojechać.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz