Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Zaimki

Zaimki wskazujące

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Zaimki wskazujące to zaimki, za pomocą których wskazuje się lub określa rzeczownik lub zaimek. W języku angielskim występują cztery zaimki wskazujące: this, that, these i those.

 

 

This & these

 

Zaimki this (ten) w liczbie pojedynczej i these (te) w liczbie mnogiej odnoszą się do obiektów lub osób, które nie są bardzo oddalone w czasie lub w przestrzeni, lub znajdują się w pobliżu autora wypowiedzi. Spójrz na poniższe przykłady.

 

Excuse me, where is this address?

(Przepraszam, gdzie jest ten adres?)

 

Are these your car keys?

(Czy to twoje kluczyki do samochodu?)

 

Can you please get this chair out of here?

(Czy mógłbyś zabrać stąd to krzesło?)

 

These men said they like it in this country.

(Ci mężczyźni powiedzieli, że podoba im się w tym kraju.)

 

Do you like these books?

(Czy podobają ci się te książki?)

 

Zaimki this i these mogą również odnosić się do sytuacji lub wydarzeń, które trwają lub które właśnie mają się rozpocząć, np.:

 

This song is great! Do you know who composed it?

(Ta piosenka jest świetna! Czy wiesz kto ją skomponował?)

 

Trust me, you have to listen to this.

(Uwierz mi, musisz tego posłuchać.)

 

And here’s the incident again. Watch this carefully.

(Oto jeszcze raz całe wydarzenie. Proszę uważnie oglądać.)

 

This is a message from the Mayor of New York.

(Oto wiadomość od burmistrza Nowego Jorku.)

 

 

That & those

 

Zaimki that (tamten) w liczbie pojedynczej i those (tamci) w liczbie mnogiej odnoszą się do obiektów, które są oddalone w czasie lub w przestrzeni, np.:

 

Who is that guy in the black shirt?

(Kim jest tamten facet w czarnej koszuli?)

 

What are those women doing?

(Co robią tamte kobiety?)

 

Zaimki that/those mogą się także odnosić się do sytuacji oraz wydarzeń, które właśnie się zakończyły lub takich, które zakończyły się w dalszej przeszłości, np:

 

That was a beautiful film.

(To był piękny film.)

 

Who told you that?

(Kto ci to powiedział?)

 

That was a delicious meal, thank you.

(To był wyśmienity posiłek. Dziękuję.)

 

Those were beautiful moments.

(To były piękne chwile.)

 

W stylu formalnym zaimków that oraz those można używać po opisie charakterystycznej dla kogoś lub czegoś cechy, np.:

 

A scared person’s heartbeat is much faster than that of a calm person.

(Puls osoby przestraszonej jest o wiele szybszy niż puls osoby spokojnej.)

 

 

This, that, these, those

  • Zaimków wskazujących można używać w funkcji określników odnoszących się zarówno do osób, jak i do przedmiotów, np.: this child (to dziecko), that house (tamten dom).

 

Natomiast w funkcji zaimka (bez rzeczownika) zaimków wskazujących używa się jedynie do wskazywania na przedmioty oraz opisywania osób, np.:

 

This will cost more than that.

(To będzie kosztować więcej niż tamto.)

 

Put that down immediately!

(Odłóż to natychmiast!)

 

This is John speaking.

(Mówi John.)

 

That looks like Mr. Johnson.

(To chyba pan Johnson.)

 

These are the Johnsons.

(Oto rodzina Johnsonów.)

 

Who’s this?

(Kto to?)

 

  • Za pomocą zaimków this i these można także wyrazić akceptację lub zainteresowanie, natomiast za pomocą zaimków that i those można zaznaczyć niechęć lub odrzucenie. Porównaj poniższe zdania.

 

What’s this new girlfriend of his like?

(Jaka jest ta jego nowa dziewczyna?)

(Zaimek this wyraża tutaj akceptację, zainteresowanie.)

 

I don’t like that new girlfriend of his.

(Nie lubię tej jego nowej dziewczyny.)

(Zaimek that wyraża tutaj niechęć.)

 

  • Podczas rozmów telefonicznych Brytyjczycy za pomocą zaimka this określają siebie, a za pomocą zaimka that pytają o rozmówcę, np.:

 

This is John. Is that Jane?

(Tu John. Czy rozmawiam z Jane?)

 

Z kolei Amerykanie do pytania o rozmówcę używają zaimka this, np.:

 

John speaking. Who’s this?

(Mówi John. Z kim rozmawiam?)

 

W języku potocznym zaimki this i that są często używane wraz z  przymiotnikami i przysłówkami na tej samej zasadzie, co wyraz so, np.:

 

I had no idea it would be that cold.

(Nie miałam pojęcia, że będzie tak zimno.)

 

I can’t believe he’s that stupid.

(Nie mogę uwierzyć, że on jest tak głupi.)

 

Pamiętaj jednak, że w standardowym języku angielskim wyrazu so używa się tylko pod warunkiem, że następuje po nim przymiotnik lub przysłówek, np.:

It was so hot that I had to go inside.

(Było tak gorąco, że musiałem wejść do środka.)

 

  • W historiach i opowiadaniach zaimek this może także pełnić inną funkcję niż wskazująca – może stanowić część fabuły opowieści. Spójrz na poniższy przykład:

 

So you see, there was this old man and he lived in this big old house...

(Wiesz, tam był ten stary facet, który mieszkał w tym wielkim starym domu...)

 

  • Zaimek that/those może również sugerować, że jakieś doświadczenie jest znane wielu osobom, np.:

 

I hate that smelly dog of his.

(Nienawidzę tego jego śmierdzącego psa.)

 

Takie zastosowanie zaimka this/that jest również dość powszechne w języku reklamy, np.:

 

Are you lonely during those long winter nights?

(Czy spędzasz samotnie te długie zimowe wieczory?)

 

  • Zaimków this, that, oraz it można użyć, gdy chcemy nawiązać do rzeczy lub sytuacji, o których właśnie była mowa. Należy zauważyć, że it nie akcentuje w tym przypadku żadnej konkretnej rzeczy lub sytuacji, np.:

 

He wanted to marry her. It really upset his parents.

(Chciał się z nią ożenić. To naprawdę zasmuciło jego rodziców.)

 

We’ve decided to get a divorce. That was too much.

(Postanowiliśmy wziąć rozwód. Tego było już za wiele.)

 

You should start packing your things. This is the end.

(Powinieneś zacząć pakować swoje rzeczy. To koniec.)

 

W przypadku, gdy wcześniej wymieniliśmy więcej niż jedno wydarzenie lub jedną rzecz, zaimek it odnosi się zazwyczaj do głównej rzeczy lub wydarzenia. Z kolei zaimek this/that odnosi się raczej do rzeczy lub wydarzenia, które właśnie zostały wprowadzone do rozmowy lub tekstu, np.:

 

We have the coffee machine in the other room. It can be used by all our employees.

(Ekspres do kawy trzymamy w drugim pokoju.

Mogą go używać wszyscy nasi pracownicy.)

(It odnosi się tutaj do ekspresu do kawy.)

 

Tylko zaimek this może odnosić się do opisu czegoś, co nie zostało jeszcze przedstawione w rozmowie lub tekście, np.:

 

What do you think about this? I thought I’d get a job for a month, and then ...

(Co o tym sądzisz? Myślałem, że dostanę pracę na miesiąc, a wtedy...)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz