Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Zaimki

Zaimki względne

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Zaimki względne to takie zaimki, które łączą daną grupę wyrazów z rzeczownikiem lub innym zaimkiem w zdaniu. Do grupy tych zaimków zaliczamy m.in.:

 

- who (kto, który),

- whoever (ktokolwiek, którykolwiek),

- which (który, w odniesieniu do przedmiotów lub rzeczy),

- that (tamten, który).

 

Which is your car?

(Który to twój samochód?)

 

The lady who is the most beautiful will win our contest.

(Pani, która jest najpiękniejsza, zwycięży w naszym konkursie.)

 

The car that I would like to have is a Ferrari.

(Samochód, który chciałbym mieć, to Ferrari.)

 

You can date whoever you want.

(Możesz się umawiać, z kim tylko zechcesz.)

 

 

  • Whose jest zaimkiem względnym w funkcji dzierżawczej, którego używamy jako określnika przed rzeczownikami. Zaimek ten zastępuje w tym przypadku zaimki: his/her/its, np.:

 

I saw a lady whose smile was beautiful.

(Zobaczyłem kobietę, która miała piękny uśmiech.)

 

I once knew a man whose dog was barking at everyone.

(Kiedyś znałam mężczyznę, którego pies szczekał na wszystkich.)

 

I used to date a girl whose parents were well-educated.

(Kiedyś spotykałem się z dziewczyną, której rodzice byli dobrze wykształceni.)

 

I saw a man whose glasses were hilarious.

(Zobaczyłem faceta, który nosił komiczne okulary.)

 

 

  • Zaimki względne w funkcji dopełnienia można często pominąć, np.:

 

Do you remember the man we saw in the bar?

(Pamiętasz tego faceta, którego widzieliśmy w barze?)

 

Most of the films I see wouldn’t be funny enough for you.

(Większość filmów, które oglądam, nie byłaby dla ciebie wystarczająco śmieszna.)

 

Our being happy is all I want.

 (Nasze szczęście to wszystko, czego pragnę.)

 

 

  • Wyraz what nie odnosi się do umieszczonego przed nim rzeczownika. Występuje raczej w funkcji konstrukcji: rzeczownik + zaimek względny, co oznacza mniej więcej: „the thing which” (rzecz, która...), np.:

 

What he said made me sad.

(To, co powiedział, zasmuciło mnie.)

 

I think I have what you need.

(Wydaje mnie się, że mam to, czego potrzebujesz.)

 

She did what she had to do.

(Zrobiła to, co musiała zrobić.)

 

That is not exactly what I asked you to do.

(Nie o to cię prosiłem.)

 

 

  • Zauważ, że zaimków względnych można używać na dwa sposoby: (1) jako podmiot lub dopełnienie wewnątrz zdania przydawkowego lub (2) jako połączenie zdania przydawkowego z rzeczownikami lub zaimkami w innych zdaniach – podobnie jak spójniki.

 

W zdaniach nieokreślających, czyli takich, które stanowią tylko źródło dodatkowych informacji, zaimki who oraz which czasami występują w roli spójnika – podobnie jak konstrukcja and + zaimek, np.:

 

I kicked a bucket, which flew through the room.

(Kopnąłem wiadro, i przeleciało przez pokój.)

 

I do a lot of jogging, which is very exhausting.

(Często uprawiam jogging, co jest bardzo wyczerpujące.)

 

I dropped the glass, which broke into pieces.

(Upuściłam szklankę, i rozbiła się na kawałki.)

 

 

  • Przyimki mogą występować zarówno przed zaimkami względnymi (bardziej formalnie), jak i na końcu zdań przydawkowych (bardziej potocznie), np.:

 

She was liked by the people with whom she cooperated.

(Ona była lubiana przez ludzi, z którymi współpracowała.)

(użycie formalne)

 

She was liked by the people (that) she worked with.

(użycie potoczne)

 

This is the hospital in which I was operated on.

(To jest szpital, w którym byłem operowany.)

(użycie formalne)

 

This is the hospital (that) I was operated on in.

(użycie potoczne)

 

 

  • Wyrazu whatever można używać w funkcji zaimka what – podobnie jak konstrukcji rzeczownik + zaimek względny, np.:

 

You may take whatever you want.

(Możesz wziąć to, na co tylko masz ochotę.)

 

Inne wyrazy, których można używać w analogiczny sposób, to:

 

- whoever (ktokolwiek),

- whichever (którykolwiek),

- where (gdzie),

- wherever (gdziekolwiek),

- when (kiedy),

- whenever (kiedykolwiek),

- how (jak).

 

I can’t really remember where I met her.

(Tak naprawdę to nie pamiętam, gdzie ją poznałem.)

 

Look at how he uses the colors!

(Zobacz, jak on używa kolorów!)

 

I’m not sure how long this will take.

(Nie wiem, jak długo to potrwa.)

 

Tell me when you are ready.

(Powiedz mi, kiedy będziesz gotowa.)

 

  • Zaimki względne zwykle występują bezpośrednio za rzeczownikiem, do którego się odnoszą, np.:

 

The book that he wrote was amazing.

(Książka, którą napisał, jest niesamowita.)

 

I think the problem that we are dealing with is very complex.

(Myślę, że problem z którym mamy do czynienia, jest bardzo skomplikowany.)

 

We believe the solution that you came up with is excellent.

(Jesteśmy przekonani, że rozwiązanie które pan wymyślił, jest doskonałe.)

 

He said the car that he bought isn’t worth that much money.

(On powiedział, że samochód który kupił, nie jest wart takich pieniędzy.)

 

 

  • Niekiedy, fraza która opisuje jakąś część zdania, może oddzielić rzeczownik od odnoszącego się do niego zaimka względnego, np.:

 

I was thinking about Mr. Johnson, the limo driver, who took them there.

(Myślałem o panu Johnsonie, kierowcy limuzyny, który ich tam zawiózł.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz