Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Must i have to

Zastosowanie i właściwości czasowników must i have to

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Must należy do grupy czasowników modalnych, czyli specjalnych czasowników posiłkowych, które w zdaniu nie mogą występować samodzielnie, ale muszą poprzedzać inny czasownik w bezokoliczniku. Jeżeli zaś chodzi o czasownik have to, to nie jest on czasownikiem modalnym, jednak radzimy uczyć się ich razem, ponieważ obydwa mają zbliżone znaczenia, przez co ich właściwe zastosowanie często sprawia problemy.

 

 

Zastosowanie

 

Czasownika modalnego must używamy do wyrażania:

 

- ostrego zalecenia, obowiązku, konieczności:

 

  • czasownika must użyjemy, kiedy chcemy wyrazić polecenie, rekomendację, przy czym jest ono silnie zaakcentowane, np.:

 

You must see this film! It is a wonderful story transferred to the big screen with sweetness, warmth, and tenderness.

(Musisz zobaczyć ten film! Jest to przepiękna opowieść, która została przeniesiona na duży ekran wraz z całym jej urokiem, ciepłem i delikatnością.)

 

  • must użyjemy również by wyrazić to, że czegoś bardzo chcemy, np.:

 

We must be better than our neighbors! Let’s buy a new car!

(Musimy być lepsi od naszych sąsiadów! Kupmy nowy samochód!)

 

 

Należy wiedzieć, że czasownik have to używany jest, tak jak must, w celu wyrażenia przymusu, obowiązku lub konieczności zrobienia czegoś w chwili obecnej lub też w przyszłości, jednakże w przeciwieństwie do must, sugeruje on zewnętrzną presję lub nakaz, a nie (jak must) – wewnętrzną potrzebę osoby wypowiadającej się.

 

 

 

 

- teraźniejszego przekonania, sposobu wnioskowania:

 

  • czasownika must użyjemy,kiedy jesteśmy czegoś pewni lub wyrażamy głębokie przekonanie, że coś jest prawdą (zauważ, że często jest to opinia subiektywna i niekoniecznie musi być faktem), np.:

 

The camera must be at home! I can’t find it in my bag.

(Aparat fotograficzny musi być w domu. Nie mogę go znaleźć w mojej torbie.)

 

Tim and Marina are working very hard this week. They must be very tired.

(Tim i Marina pracują bardzo ciężko w tym tygodniu. Muszą być bardzo zmęczeni.)

 

 

Zauważ, że w tym kontekście przeciwieństwem must będzie can’t (a nie mustn’t*, gdyż wtedy zmieniłoby się znaczenie zdania), np.:

 

The camera can’t be at home. I’ve got it in my bag.

(Aparat fotograficzny nie może być w domu. Mam go w torebce.)

*The camera mustn’t be at home.

(Trzymanie kamery w domu jest zabronione.)

(W tym kontekście użycie formy can’t jest pozbawione sensu.)

 

They can’t be very tired.

(Nie mogą być bardzo zmęczeni.)

 

 

 

Konstrukcje

 

  • czasownik modalny must może być również użyty w konstrukcji: must + be + czasownik z -ing, którapodkreśla teraźniejszy charakter wykonywanej czynności, np.:

 

The wind must be blowing. I can see the trees swinging.

(Wiatr na pewno wieje. Widzę, jak kołyszą się drzewa.)

 

Our cat mustbe playing with his toy now. I can hear the noise.

(Nasz kot na pewno teraz bawi się swoją zabawką. Słyszę hałas.)

 

I must be going.

(Muszę już iść.)

 

  • Z kolei konstrukcji must + have + imiesłów bierny (past participle) używa się do wnioskowania dotyczącego przeszłości, np.:

 

Look at him. He must have eaten the box of chocolates.His clothes are all dirty!

(Spójrz na niego. To on musiał zjeść pudełko czekoladek. Jego ubranie jest całe brudne.)

 

 

  • Przeciwieństwem powyższej konstrukcji jest: can’t + have + imiesłów bierny (past participle).

 

 

Porównanie

Czasowniki modalne must i have to są ze sobą bardzo często mylone ze względu na ich zbliżone zastosowanie. Zapoznanie się z różnicami pomiędzy nimi pozwoli nam uniknąć wielu nieporozumień.

 

Poniżej przedstawimy najważniejsze różnice w zastosowaniu czasowników must i have to.

 

Must

Have to

1. Używane w celu wyrażenia przymusu, obowiązku lub konieczności zrobienia czegoś w chwili obecnej lub w przyszłości, np.:

 

You must break up with your boyfriend.

He is not responsible, and he is a drug dealer.

(Musisz zerwać ze swoim chłopakiem.

Jest nieodpowiedzialny i jest dilerem narkotyków.)

 

1. Używane w celu wyrażenia przymusu, obowiązku lub konieczności zrobienia czegoś w chwili obecnej lub w przyszłości, np.:

 

You have to wash your teeth before

you enter a dentist’s surgery.

(Musisz umyć zęby, zanim pójdziesz do gabinetu dentystycznego.)

2. Wyraża wewnętrzną potrzebę autora wypowiedzi, np.:

 

I must lose weight.

(Muszę zrzucić kilka kilo.)

(W znaczeniu: to jest moje postanowienie, aby schudnąć.)

2. Sugeruje zewnętrzną presję lub nakaz, np.:

 

You have to quit smoking.

Otherwise you can’t get pregnant.

(Musisz rzucić palenie.

Inaczej nie możesz zajść w ciążę.)

(W znaczeniu: konieczność ta wynika z zewnętrznych okoliczności.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz