Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Przyimki

Zwroty z którymi nie używa się przyimka

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Istnieje spora grupa zwrotów, z którymi albo nie możemy użyć przyimka, albo możemy go pominąć. Do takich zwrotów należą:

 

 • discuss (omawiać),
 • marry (żenić się/wychodzić za mąż),
 • enter (wchodzić),
 • lack (brakować, nie posiadać),
 • approach (zbliżać się),
 • resemble (przypominać).

 

I would like to discuss this issue.

(Chciałbym omówić tą kwestię.)

 

Upon entering the building, they stopped talking.

(Wchodząc do budynku, przestali rozmawiać.)

 

Although he’s a bright student, he still lacks experience.

(Pomimo tego, że jest bystrym studentem, nadal brakuje mu doświadczenia.)

 

Ladies and gentlemen, we are now approaching New York.

(Szanowni Państwo, właśnie zbliżamy się do Nowego Jorku.)

 

 

 

Kolejną grupą słów, przy których nie używamy przyimka są określniki takie jak:

 

 • next (kolejny),
 • last (ostatni),
 • this (ten),
 • that (tamten),
 • one (jeden),
 • every (każdy),
 • each (każdy),
 • some (pewien, niektóry),
 • any (jakikolwiek),
 • all (każdy).

 

I’ll see you next Thursday.

(Do zobaczenia w następny czwartek.)

 

The meeting is next Wednesday.

(Zebranie jest w następną środę.)

 

Come any time you want!

(Możesz przyjść kiedy tylko chcesz!)

 

I’ll never forget meeting her that night.

(Nigdy nie zapomnę, jak poznałem ją tamtego wieczoru.)

 

 

 

W potocznym języku angielskim istnieje możliwość pominięcia przyimka on przed słowami określającymi dni tygodnia. Spójrz na poniższe przykłady:

 

I have a dentist appointment (on) Tuesday afternoon.

(Mam umówioną wizytę u dentysty we wtorek popołudniu.)

 

I’ll see you (on) Wednesday!

(Do zobaczenia w środę!)

 

Why don’t you join us for a cup of coffee (on) Thursday?

(Dołączysz do nas na filiżankę kawy w czwartek?)

 

I’d like to go with you (on) Monday but I can’t.

(Chciałbym pójść z wami w poniedziałek, ale nie mogę.)

 

 

 

Przyimka nie używamy także w takich wyrażeniach jak:

 

 • five times a day (pięć razy dziennie),
 • thirty miles per hour (trzydzieści mil na godzinę),
 • two dollars per liter (dwa dolary za litr),
 • fifteen dollars an hour (piętnaście dolarów na godzinę).

 

I think it would be best for him to eat three times a day.

(Myślę że byłoby najlepiej dla niego, gdyby jadał trzy razy dziennie.)

 

You can’t drive faster than forty miles per hour here.

(Tutaj nie można jechać szybciej niż czterdzieści mil na godzinę.)

 

This water costs two dollars per liter.

(Ta woda kosztuje dwa dolary za litr.)

 

Can you believe he earns fifteen dollars an hour?

(Uwierzysz, że on zarabia piętnaście dolarów na godzinę?)

 

 

 

Przyimek at można pominąć w przypadku, gdy występuje on przed wyrażeniem what time (o której), np.

 

What time do you have to leave?

(O której musisz wyjść?)

 

What time does the train arrive?

(O której przyjeżdża pociąg?)

 

What time will he be here?

(O której on tu będzie?)

 

 

 

W języku potocznym istnieje także możliwość pominięcia przyimka on przed słowami what oraz what day, np.

 

What day do you go home?

(Kiedy jedziesz do domu?)

 

What day would you like to play football?

(Kiedy chciałbyś pograć w piłkę nożną?)

 

What day does she want to meet?

(Kiedy ona chce się spotkać?)

 

What day do they have their concert?

(Kiedy oni grają swój koncert?)

 

 

 

W języku potocznym można również pominąć przyimek at przed konstrukcją about + wyrażenie czasu, której używa się określając przybliżony czas, np.

 

We would like to meet you (at) about five o’clock.

(Chcielibyśmy spotkać się z wami około piątej.)

 

He said he wants to see me (at) about ten o’clock next to the train station.

(Powiedział, że chce się ze mną widzieć około dziesiątej przy dworcu kolejowym.)

 

She thinks we’ll be able to see each other (at) about four o’clock.

(Ona myśli, że będziemy mogli spotkać się około czwartej.)

 

We would like to arrange a meeting (at) about seven o’clock in the morning.

(Chcielibyśmy zorganizować spotkanie około siódmej rano.)

 

 

 

W języku potocznym, często pomija się także przyimek for w wypowiedziach, w których opisujemy czas trwania określonych czynności, procesów, np.

 

He said he’s been there (for) about four years.

(Mówił, że był tam około cztery lata.)

 

I’ve been living there (for) about fifteen years.

(Mieszkałem tam około piętnastu lat.)

 

They said they’ve been waiting (for) about ten minutes.

(Mówili, że czekali około dziesięciu minut.)

 

She was angry because she had to wait (for) about half an hour.

(Była zła, ponieważ czekała około pół godziny.)

 

 

 

Przyimki pomija się także w części wyrażeń, które łączą się z podmiotem za pomocą czasownika to be. Najpopularniejsze z tych przyimków to:

 

 • height (wysokość),
 • weight (waga),
 • length (długość),
 • size (rozmiar),
 • shape (kształt),
 • age (wiek),
 • color (kolor).

 

We’re the same age.

(Jesteśmy w tym samym wieku.)

 

He is just the right height to be a professional basketball player.

(On jest odpowiedniego wzrostu, by zostać profesjonalnym koszykarzem.)

 

What shoe size does he wear?

(Jaki on ma rozmiar buta?)

 

What color are your eyes?

(Jakiego koloru są twoje oczy?)

 

 

 

W mowie potocznej często pomija się także przyimek in, w następujących wyrażeniach:

 

 • this way (w ten sposób),
 • the same way (w ten sam sposób),
 • another way (w inny sposób).

 

What are you trying to achieve this way?

(Co chcesz w ten sposób osiągnąć?)

 

We did it the same way they did.

(Zrobiliśmy to w ten sam sposób jak oni.)

 

Can’t you do it another way?

(Nie możesz tego zrobić w inny sposób?)

 

 

 

Przed rzeczownikiem home nigdy nie używa się przyimka to. Spójrz na poniższe przykłady:

 

I want to go home.

(Chcę iść do domu.)

 

Can I go home now?

(Czy mogę już iść do domu?)

 

You may go home when you finish your assignment.

(Możesz pójść do domu, kiedy skończysz swoje zadanie.)

 

 

 

W niektórych wyrażeniach zawierających słowo place istnieje możliwość pominięcia przyimka to. Dzieje się tak najczęściej w angielskim amerykańskim. Ilustrują to poniższe przykłady:

 

Can’t we go (to) some place where it’s more peaceful?

(Czy nie możemy pójść w jakieś miejsce, gdzie jest spokojniej?)

 

Let’s go (to) a place where there are more people.

(Pójdźmy gdzieś, gdzie jest więcej ludzi.)

 

I wish I could go (to) a place where it’s not so loud.

(Chciałbym pójść gdzieś, gdzie nie jest tak głośno.)

 

Let’s go (to) a place where the weather is better.

(Pójdźmy gdzieś, gdzie jest lepsza pogoda.)

 

 

 

Przyimków at, on i in nie używa się także z poniższymi wyrażeniami:

 

 • yesterday (wczoraj),
 • the day before yesterday (przedwczoraj),
 • tomorrow (jutro),
 • the day after tomorrow (pojutrze).

 

What did you do yesterday?

(Co robiłeś wczoraj?)

 

I last saw her the day before yesterday.

(Ostatnio widziałem ją przedwczoraj.)

 

Would you like to go shopping tomorrow?

(Chciałabyś jutro wybrać się na zakupy?)

 

I have no idea what I want to do the day after tomorrow.

(Nie mam pojęcia co chcę robić pojutrze.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz