Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Either i neither

EITHER

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

  • Either to zaimek, którego używa się z rzeczownikami w liczbie pojedynczej, gdy chce powiedzieć jeden albo drugi z dwóch, np.

 

We should go on holiday in June or July. Either month is fine.

(Powinniśmy jechać na wakacje w czerwcu albo lipcu. Obojętnie kiedy.)

(dosłownie: każdy miesiąc jest dobry.)

We should go on holiday in June or July. Either months are fine.

 

’Should I buy the black suit or the bright one?’

’I think either one looks good on you.’

(„Powinienem kupić czarny garnitur czy jasny?”

Według mnie obydwa dobrze na tobie leżą.”)

 

 

  • Zwrotu either można użyć bez rzeczownika, jeśli z kontekstu dokładnie wiadomo co autor wypowiedzi ma na myśli, np.

 

This is my book, and this is Jo’s. You can take either.

(To jest moja książka, a to książka Jo. Możesz wziąć którąkolwiek.)

 

Tell me which project you prefer, I can do either.

(Powiedz mi który projekt ty wolisz, mogę wykonać którykolwiek.)

 

 

 

  • Konstrukcja either of spełnia taką samą rolę jak konstrukcja either + rzeczownik oraz samodzielne either; różnica polega na tym, że either of używa się przed określnikiem (np. the, my, these) albo zaimkiem, a rzeczownik po określniku występuje w liczbie mnogiej, np.

 

You can use either of the pens.

(Możesz skorzystać z obu długopisów.)

 

’Who do you find more attractive?’ ’Either of them.’

(„Kogo uważasz za bardziej atrakcyjnego?” „Obaj są atrakcyjni.”)

 

 

Czasownik odnoszący się do rzeczownika po konstrukcji either of jest w liczbie pojedynczej, ale w mowie potocznej dopuszcza się liczbę mnogą, np.

 

Eitherofusis/are absolutely exhausted.

(Oboje jesteśmy wykończeni.)

 

 

 

Jeżeli rzeczownik albo zaimek z konstrukcji either of + rzeczownik/zaimek powtarza się w dalszej części wypowiedzi (lub jeśli w dalszej części wypowiedzi występuje rzeczownik albo zaimek odnoszący się do rzeczownika/zaimka z tej konstrukcji), można go odmienić w liczbie pojedynczej lub mnogiej, np.

 

If either of my grandsons calls on me when I’m gone, tell him/them I’ll be back in an hour.

(Jeśli któryś z moich wnuków odwiedzi mnie, kiedy mnie nie będzie, powiedz im, że wrócę za godzinę.)

 

 

 

  • W wyrażeniach typu either side czy either end, either może oznaczać każdy.

 

Put two bowls at either end of the table.

(Połóż dwie miski na każdym końcu stołu.)

 

There’s a small pot plant at eitherwindow.

(Przy każdym oknie stoi mała roślina w doniczce.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz