Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Assure, ensure i insure

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Czasowniki assure, ensure oraz insure (a w szczególności dwa pierwsze) często bywają mylone ze względu na podobne znaczenie, a także budowę słowotwórczą (ten sam temat – sure). Dziś przyjrzymy się im dokładniej i wytłumaczymy tę subtelną lecz znaczącą różnicę w ich zastosowaniu.

 

Assure to czasownik przechodni, który oznacza: upewniać się, zapewniać, zabezpieczać się. Używamy go więc wtedy, gdy chcemy zapewnić kogoś o czymś, czyli np. o tym, że coś jest kłamstwem bądź prawdą. Spójrzmy na poniższe zdania, które ilustrują użycie czasownika assure:


He assured me that he had nothing to do with the affair.

Zapewniał mnie, że nie miał nic wspólnego z tą sprawą.

 

We assure you that you will be satisfied.

 Zapewniamy państwa, że będą państwo zadowoleni.

 

They want me to assure them that I will not cheat.

Chcą, bym zapewnił ich, że nie będę oszukiwał.

 


Ensure, podobnie jak assure, jest czasownikiem przechodnim i oznacza: zapewnić coś, zagwarantować coś. Możemy go używać na przykład wtedy, gdy chcemy zapewnić komuś jakąś rzecz (np. zezwolenie, sukces) bądź zagwarantować, że coś będzie wykonane (np. naprawa samochodu). Spójrzmy na poniższe przykłady:


This document will ensure you permission to enter.

 Ten dokument zapewni panu zezwolenie na wejście.

 

We have to ensure that everything is done properly.

Musimy zagwarantować, że wszystko będzie wykonane poprawnie.

 

To ensure success, you’ll have to put in a lot of hard work.

By zapewnić sobie sukces, będziesz musiał włożyć w to dużo ciężkiej pracy.

 

 

Insure może występować zarówno jako czasownik przechodni, jak i nieprzechodni. W obu przypadkach oznacza on: ubezpieczać. Spójrzmy, jak wygląda jego użycie:


He wasn’t insured so he didn’t get any compensation.

Nie był ubezpieczony, więc nie dostał żadnego odszkodowania.

 

Our company will insure you in case of any accidents.

Nasza firma ubezpieczy państwa w razie jakichkolwiek wypadków.

 

I want to insure myself against theft.

Chcę ubezpieczyć się na wypadek kradzieży.