Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Award, reward i prize

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Próbując odnaleźć angielski odpowiednik rzeczownika nagroda, natrafimy w słownikach na trzy możliwości: award, reward i prize. Jaka jest między nimi różnica i do jakich typów nagród się te słowa odnoszą?

 

Za wybitne osiągnięcia lub wyjątkowy wysiłek włożony w osiągnięcie czegoś, bez względu na to, jak skromni i bezinteresowni jesteśmy, będziemy po cichu liczyć na wynagrodzenie naszych zasług. W języku angielskim w takich okolicznościach zastosowanie znajdują rzeczowniki award, reward i prize, które oznaczają w języku polskim nagrodę. Z dzisiejszego artykułu dowiecie się, że odnoszą się one do wyróżnień przyznawanych w zupełnie odmiennych od siebie formach.

 

Award jest wyróżnieniem przyznawanym osobie lub grupie osób w dowód uznania za ich istotne dokonania w określonej dziedzinie. Awards  najczęściej wręcza się publicznie podczas uroczystych ceremonii, w obecności wielu świadków. O przyznaniu tego typu nagród decyduje najczęściej komisja. Zaliczymy do nich wszelkiego rodzaju trofea, tytuły, certyfikaty, medale czy odznaki. W zdaniu rzeczownika award można użyć następująco:

 

He was given the award at a huge ceremony.

(Nagrodę wręczono mu podczas wielkiej ceremonii.)

 

Our team’s player received the Most Valuable Player award this season.

(Zawodnik z naszej drużyny otrzymał w tym sezonie nagrodę Najbardziej Wartościowego Gracza.)

 

The committee decided that he should get the award.

(Komisja zdecydowała, że to on powinien otrzymać nagrodę.)

 

Rzeczownik reward to również nagroda, i chociaż w pisowni niewiele różni się od award, forma i okoliczności, w jakich się ją wręcza są zupełnie inne. Rewards otrzymuje się bowiem za bardziej przyziemne, codzienne osiągnięcia. Przekazuje się je wyróżnionym osobiście, na stopie nieformalnej, a nie podczas oficjalnych uroczystości. Decyzji o tym, kto zostanie nagrodzony nie podejmuje też żadna komisja. Reward może stanowić np. ustne podziękowanie, premia pieniężna czy awans w pracy. Poniższe zdania ilustrują użycie tego rzeczownika:

 

Tom got a reward for helping the police find the killer.

(Tom otrzymał nagrodę za to, że pomógł policji odnaleźć zabójcę.)

 

There is a reward for giving any information on the man’s whereabouts.

(Przewidziana jest nagroda za udzielenie jakichkolwiek informacji o miejscu pobytu mężczyzny.)

 

He got a reward for helping the company.

(Otrzymał nagrodę za pomoc udzieloną firmie.)

 

Prize to w języku polskim z kolei nagroda, ale rozumiana raczej w sensie wygranej. Z tego rzeczownika korzysta się wtedy, gdy np. zwycięży się w jakimś konkursie. Prizes bardzo często przyjmują formę pieniężną (podobnie jak rewards), ale jednocześnie mogą być wręczane w trakcie uroczystych gali (podobnie jak awards). W zdaniu prize można użyć następująco:

 

We’ve won the first prize in the quiz show.

(Zdobyliśmy pierwszą nagrodę w teleturnieju.)

 

The author won the Pulitzer Prize in 1995.

(Autor zdobył nagrodę Pulitzera w 1995 roku.)

 

The actor said it was an honor to get the prize.

(Aktor powiedział, że otrzymanie nagrody było zaszczytem.)