Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Co oznacza zwrot to be about to?

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Jedną z wielu konstrukcji niezwykle przydatnych w codziennym języku angielskim, a także często pojawiającą się na różnego rodzaju egzaminach, jest to be about to. Jak i kiedy jej używać?


Jedną z wielu konstrukcji niezwykle przydatnych w codziennym języku angielskim, a także często pojawiającą się na różnego rodzaju egzaminach, jest to be about to (pol. robić coś za chwilę, mieć zamiar coś zrobić). Warto więc dobrze się z nią zapoznać i zacząć jej używać.

 

To be about to odnosi się do najbliższej przyszłości i używa się jej w celu wyrażenia zamiarów lub planów, których czas realizacji jest bardzo bliski.  Na fakt, że dana czynność ma wkrótce nastąpić, wskazuje słowo about. Wszystkie zdania z tą konstrukcja można tłumaczyć jako 'za chwilę coś zrobię' lub 'mam zamiar coś zrobić', np.:

 

I'm about to do my homework.

Zamierzam odrobić zadanie domowe.

 

Zdania z konstrukcją to be about to buduje się w oparciu o następujący schemat:

podmiot + odmieniony czasownik be + about to + podstawowa forma czasownika

 

Spójrzmy na przykładowe zdania twierdzące:

 

Tom is about to go to sleep. He’s very tired.

Tom zamierza zaraz iść spać. Jest bardzo zmęczony.

 

He is about to ask her to marry him.

On zaraz zamierza poprosić ją o rękę.

 

Pytania z to be about to tworzone są (podobnie jak zdania z czasownikiem to be) przez inwersję, co ilustrują poniższe przykłady:

 

Is Tom about to go to sleep?

Czy Tom zamierza zaraz iść spać?

 

Is he about to ask her to marry him?

Czy on zamierza zaraz poprosić ją o rękę?

 

Pamiętajcie, że konstrukcji to be about to nigdy nie używamy w zdaniach przeczących. Konstrukcja ta służy bowiem do wyrażania najbliższych zamiarów, nie zaś do wyrażania tego, czego ktoś za chwilę nie zrobi.

Poprawnie zatem powiemy:

 

I’m about to call her.

Zamierzam zaraz do niej zadzwonić.

lub

He’s about to go home.

On zamierza zaraz iść do domu.

 

Błędem jest powiedzieć:

 

I’m not about to call her.

lub

He’s not about to go home.