Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Czym są wh-questions?

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Ucząc się języka angielskiego, z pewnością często zetkniemy się z pytaniami rozpoczynającymi się od zaimka pytającego, którego pierwsze litery to wh-. Czym są  konstrukcje zwane wh-questions i kiedy się ich używa?


Zadawanie pytań jest tak nieodłączną częścią życia codziennego, że zapoznanie się z zasadami ich tworzenia jest koniecznością przy nauce każdego języka, nie wyłączając języka angielskiego. W dzisiejszym artykule omawiamy konstrukcje pytające nazywane w gramatyce wh-questions. Dowiedzcie się, czym one są i w jakich sytuacjach się z nich korzysta.

 

Wh-questions to pytania, które powstają przez umieszczenie na początku konstrukcji zaimków pytających rozpoczynających się literami wh- (uwaga – wyjątek stanowi zaimek how!). Zaimki tworzące wh-questions to:

 

a) what – co;

b) when – kiedy;

c) where – gdzie;

d) which – który, jaki;

e) who – kto;

f) whom – którego, których;

g) whose – czyj, czyja, czyje;

h) why – dlaczego;

i) how – jak.

 

Na wh-questions nie wystarczy odpowiedzieć yes czy no. Odróżnia je to od yes-no questions (które takiej odpowiedzi wymagają). Oto, jak wyglądają przykładowe wh-questions i odpowiedzi na nie:

 

What is this guy doing here?’ ‘I have no idea.’

(„Co ten facet tu robi?” „Nie mam pojęcia”.)

 

Where do you want to go?’ ‘I want to go home.’

(„Dokąd chcesz iść?” „Chcę iść do domu”.)

 

Why are you still here?’ ‘I’m waiting for John.’

(„Dlaczego nadal tu jesteś?” „Czekam na Johna”.)

 

How do I get to the post office?’ ‘Go left and then right.’

(„Jak dojdę na pocztę?” „Idź w lewo, a potem w prawo”.)

 

Tworząc wh-questions należy zastosować inwersję, czyli po zaimku pytającym z wh- (po którym może pojawić się rzeczownik odnoszący się do osoby lub rzeczy, o którą pytamy) wstawić czasownik to be w odpowiedniej formie lub czasownik posiłkowy, a dopiero później resztę pytania.

 

Who is this annoying man?

(Kim jest ten irytujący mężczyzna?)

 

Which book do you want me to buy?

(Którą książkę chcesz, żebym kupiła?)

 

Whose idea was that?

(Czyj to był pomysł?)

 

Wh-questions często mylone przez uczących się języka angielskiego ze względu na podobne znaczenie to:

 

a) How is/are...? – Jak miewa się...? (pytanie o czyjeś samopoczucie),

b) What do/does... look like? – Jak wygląda...? (pytanie o czyjś wygląd),

c) What is/are...like? – Jaki/Jaka jest...? (pytanie o to czyjeś cechy charakteru).