Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Do czego przyda się zwrot happen to?

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Czasownik happen jest z pewnością dobrze znany i często używany przez wszystkich uczących się angielskiego. Równie przydatna jest również jego forma bezokolicznikowa – happen to – której dziś przyjrzymy się z bliska.

 

Czasownik happen, w znaczeniu dziać się, mieć miejsce jest z pewnością dobrze znany i często używany przez wszystkich uczących się angielskiego. Happen może występować także w formie bezokolicznikowej happen to, którą stosuje się w celu zasugerowania, że coś dzieje się niespodziewanie bądź przypadkiem. Przyjrzyjmy się  poniższym przykładom:

 

If you happen to see Tim, could you ask him to phone me?

Gdybyś widziała się z Timem, to czy mogłabyś go poprosić, żeby do mnie zadzwonił?

 

I happened to find someone’s wallet yesterday.

Wczoraj znalazłem czyjś portfel.

 

Recently she happened to talk to a man who turned out to be a famous writer.

Ostatnio zdarzyło jej się rozmawiać z mężczyzną, który okazał się być sławnym pisarzem.

 

W zdaniach rozpoczynających się od If... lub in case..., przed happen to można użyć czasownika modalnego should, aby położyć dodatkowy nacisk na to, że coś dzieje się niespodziewanie bądź przypadkiem, np.:

 

If you should happen to face any difficulties, please do not hesitate to call us.

Jeśli natkną się państwo na jakiekolwiek trudności, proszę nie wahać się do nas zadzwonić.

 

I’ll take a jacket, in case I should happen to walk during the night.

Wezmę kurtkę, na wypadek gdybym musiał spacerować w nocy.