Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Do jako czasownik posiłkowy

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Czasownik do jest jednym z najczęściej używanych czasowników w języku angielskim, a dobra znajomość zasad jego zastosowania jest niezbędna do opanowania języka. Dziś przyjrzymy się, jak do używa się w funkcji posiłkowej.


Funkcja posiłkowa jest funkcją czysto gramatyczną – oznacza to, że czasownik do użyty w funkcji posiłkowej nie jest samodzielny (musi poprzedzać inny czasownik) i nie posiada konkretnego znaczenia leksykalnego. Do jako czasownika posiłkowego używa się w następujących przypadkach:


a) przy tworzeniu przeczeń,

b) przy tworzeniu pytań,

c) przy wzmacnianiu znaczenia niektórych czasowników,

d) przy tworzeniu inwersji,

e) przy tworzeniu wyrzutni.

 

Tworzenie przeczeń

Do jako czasownik posiłkowy wykorzystywany jest przy tworzeniu przeczeń od czasowników głównych. Uwaga!* W ten sposób nie tworzy się przeczeń z do i z innymi czasownikami posiłkowymi.


Joe doesn’t like Brian.

[W tym przypadku znaczenie zdaniu nadaje czasownik główny like (pol. lubić). Do wskazuje tu na czas gramatyczny wypowiedzi (Present Simple) oraz formę zdania (przeczenie).]

Don’t tell anybody, OK?

[W tym przypadku znaczenie zdaniu nadaje czasownik główny tell (pol. mówić). Do wskazuje na czas gramatyczny wypowiedzi (Present Simple) oraz formę zdania (przeczenie).]

Don’t tell shall* anybody, OK?

Tylko nikomu nie mów, dobrze?Tworzenie pytań


Czasownik posiłkowy do może również służyć do tworzenia pytań. Podobnie jak przy przeczeniach, odnosi się on w tym przypadku tylko do czasowników zwykłych, a nie do innych czasowników posiłkowych.


Do you know John?

[W tym przypadku znaczenie zdaniu nadaje czasownik główny know (pol. znać). Do wskazuje tu na czas gramatyczny wypowiedzi (Present Simple) i formę zdania (pytanie).]


Did you go there alone?

[W tym przypadku znaczenie zdaniu nadaje czasownik główny go (pol. iść). Do wskazuje tu na czas gramatyczny wypowiedzi (Past Simple) i formę zdania (pytanie).]


 

Wzmacnianie znaczenia (znaczenia emfatyczne)


Do może być również używany jako czasownik posiłkowy wzmacniający znaczenie czasownika głównego. Odnosi się to wyłącznie do zdań twierdzących.

Do come in!

Wejdźcie, proszę!

(wyraża serdeczne zaproszenie)

 

He did tell us the truth.

Powiedział nam prawdę.

(wyraża pewność, że usłyszano prawdę)


 

Inwersja

Do jest również używany w zdaniach tworzonych na zasadzie inwersji, mających na celu podkreślenie pewnej treści, np.:


Never again did he see her.

(Nacisk w tym zdaniu jest położony na część never again.)

Nie zobaczył jej już nigdy więcej.

 

Wyrzutnia

Ostatnim przykładem użycia do jako czasownika posiłkowego jest wyrzutnia, kiedy to posiłkowe do zastępuje całą frazę czasownikową, zarówno w zdaniach twierdzących, pytaniach, jak i przeczeniach, np.:


They didn’t like the movie, but I did.

Nie podobał się im film, ale mi tak.