Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

English in use

Especially vs. specially

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Mimo, że znaczenie przysłówków especially i specially jest odmienne, to stopniowo, w niektórych przypadkach, zaczyna się ich używać zamienne. Przyjrzyjmy się więc temu zjawisku uważniej.

 

Między słowami especially i specially istnieje niewielka różnica.

 

Especially oznacza to samo, co particularly (pol. szczególnie, zwłaszcza) i może być użyte w zdaniu w następujący sposób:

 

I especially like semi-sweet wine.

Lubię wino, a zwłaszcza wino półsłodkie.

 

Specially przeważnie oznacza to samo, co wyrażenie for a particular purpose (pol. specjalnie) i często poprzedza imiesłów bierny taki jak, np.: designed (pol. zaprojektowany), developed (pol. rozwinięty) lub made (pol. zrobiony), np.:

 

The Queen has her dresses specially made in Paris.

Królowa ma suknie robione specjalnie dla niej w Paryżu.

 

We współczesnej brytyjskiej odmianie języka angielskiego różnica pomiędzy tymi słowami stopniowo się zaciera i especially i specially często używane są zamiennie, przy czym słowo specially jest stosowane przede wszystkim w sytuacjach nieformalnych.