Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Interpunkcja

Dwukropek

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Zasady użycia dwukropka w języku angielskim:

 

  • Dwukropek (colon) to znak interpunkcyjny używany przy wprowadzaniu nowych informacji lub wyjaśnień, który występuje włącznie w środku zdania, np.

 

Our schools are located in the following countries: France, Germany,

and the Netherlands.

Nasze szkoły mieszczą się w następujących krajach: we Francji, w Niemczech

oraz w Holandii.

 

This semester you will be taking the following courses: math, chemistry,

biology and Chinese.

W tym semestrze będą państwo mieli następujące zajęcia: matematykę, chemię, biologię oraz język chiński.

 

 

  • Dwukropka używa się również, cytując wypowiedzi, np.

 

My wife said to me in tears: "My parents are coming to see me in two days."

Moja żona powiedziała przez łzy: „Moi rodzice przyjadą mnie odwiedzić za dwa dni”.

 

When they told him his illness wasn’t serious, he said: ”What a relief!”

Kiedy powiedziano mu, że jego choroba nie jest poważna, powiedział: „Co za ulga!”.

 

 

  • W amerykańskiej odmianie języka angielskiego wyraz, który umieszczony jest po dwukropku, może zaczynać się zarówno wielką, jak i małą literą. W brytyjskiej odmianie angielskiego jest to raczej niespotykane, chyba że po dwukropku występuje kilka zdań. Ilustrują to poniższe przykłady:

 

The use of plastic bags should be restricted because: First of all, they pollute the environment. Secondly, their production involves. . .

 

Użycie plastikowych toreb powinno być ograniczone, ponieważ: po pierwsze – zanieczyszczają środowisko, a po drugie – ich produkcja wymaga...

 

 

There are a few things you should know before you move in: smoking inside the apartment is forbidden, being loud after 10 p.m. is indecent, keeping animals is forbidden.

 

Musicie wiedzieć kilka rzeczy, zanim się wprowadzicie: palenie w mieszkaniu jest zabronione, bycie głośno po 22.00 jest nieprzyzwoite, trzymanie zwierząt jest zabronione.

 

 

  • Dwukropek stosuje się również, aby oddzielić nagłówek artykułu od jego krótkiego opisu lub tytuł filmu od podtytułu, np.

 

Elections: Still no winner.

Wybory: nadal nie ma zwycięzcy.

 

World Cup: Brazil upsets fans.

Mistrzostwa świata: Brazylia zawodzi fanów.

 

Star Wars Episode IV: A New Hope

Gwiezdne wojny część IV: Nowa nadzieja”

 

Rambo: First Blood Part II

Rambo: Pierwsza krew część II”

 

 

  • W amerykańskiej odmianie języka angielskiego dwukropek stosuje się w zwrotach grzecznościowych rozpoczynających listy urzędowe i biznesowe, np.

 

Dear Mr. Scott:

 

I am writing to inform you . . .

 

 

W brytyjskiej odmianie języka angielskiego w takim przypadku preferowane jest użycie przecinka bądź nieużywanie żadnego znaku interpunkcyjnego.