Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Either i neither

Konstrukcja EITHER ... OR

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Either można także używać wymieniając konkretne opcje lub stawiając warunki. Konstrukcja either … or używana jest gdy mówi się o wyborze między dwiema lub więcej możliwościami, np.

 

I don’t watch either movies or TV shows.

(Nie oglądam filmów ani seriali.)

 

’What’s for dinner?’ ’You can have either soup, salad, or pasta.’

(„Co jest na obiad?” „Możesz zjeść zupę, sałatkę, albo makaron”.)

 

 

Konstrukcję tę często używa się w taki sposób, aby takie same wyrażenia pojawiły się zarówno po either, jak i po or, np.

 

She can read either a novel or a poem.

(Może przeczytać powieść albo wiersz.)

(rzeczowniki)

 

Either you’ll go to the cinema with me or we’ll stay at home.

(Pójdziesz ze mną do kina albo zostaniemy w domu.)

(zdania)

 

 

Dopuszczalne jest jednak pominięcie po or takiej samej konstrukcji jaka występuje po either. Niektórzy użytkownicy angielskiego wolą jednak unikać takich konstrukcji.

 

She can either read a novel or a poem.

(Może przeczytać powieść albo wiersz.)

(Po either – zdanie, po or – rzeczownik.)

 

We will either go to the cinema or the pub.

(Pójdziemy do kina albo do pubu.)

(Po either – zdanie, po or – rzeczownik.)

 

 

Tej konstrukcji nie używa się w pytaniach, na które można udzielić dwóch różnych odpowiedzi, np.

 

Are they either coming or not?

(Czy oni przychodzą, czy nie?)

(W znaczeniu: mają do wyboru, czy w ogóle przyjść, czy też nie.)

 

 

 

Konstrukcję either … or można również używać przy stawianiu warunków, np.

 

Either you eat your dinner or you won’t watch TV tonight!

(Albo zjesz obiad, albo nie będziesz oglądał dzisiaj wieczorem telewizji!)

(Jest to w pewnym sensie rozkaz, przedstawia się brak alternatywy.)

 

They will either follow my rules or face serious consequences.

(Albo będą stosować się do moich zasad, albo poniosą poważne konsekwencje.)

 

 

 

Konstrukcja either … or wskazuje również, że tylko jedna z tych dwóch przedstawionych sytuacji jest możliwa. Porównaj:

 

You should play either football or basketball.

(Powinieneś grać albo w piłkę nożną, albo w koszykówkę.)

(wyraża się swego rodzaju ultimatum; należy wybrać jedno albo drugie)

 

You should play football or basketball.

(Powinieneś grać w piłkę nożną albo koszykówkę.)

(wyraża się wolność wyboru; bardziej istotne jest granie w ogóle, niż konkretny sport)