Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Either i neither

Konstrukcja NEITHER ... NOR

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Neither można też używać wymieniając konkretne opcje, które się odrzuca. Konstrukcja neither … nor jest używana, aby zestawić ze sobą dwie negatywne koncepcje lub więcej (jest to przeciwieństwboth … and), np. 

 

Lucy likes men who neither smoke nor drink.

(Lucy lubi mężczyzn, którzy nie palą i nie piją.)

 

I felt sick last night although I neither smoked, drunk, nor ate.

(Było mi wczoraj w nocy niedobrze choć nie paliłem, nie piłem, ani nie jadłem.)

 

 

Gdy mówimy o więcej niż dwóch rzeczach, neither nie może rozpoczynać zdania, np.

 

I felt sick last night. Neither I smoked, drunk, nor ate.

 

 

Kiedy podmioty w liczbie pojedynczej są połączone za pomocą konstrukcji neither … nor, czasownik z reguły również występuje w liczbie pojedynczej, ale w mowie potocznej używa się również liczby mnogiej, np.

 

Neither mum nor dad know(s) how to use the computer.

(Ani mama, ani tata nie wiedzą, jak używać komputera.)

 

 

Kiedy wypowiedź składa się z dwóch zdań, gdzie jedno jest konstrukcją z neither, a drugie konstrukcją z nor, wtedy neither nie może pojawić się na samym początku zdania; np.

 

Neither are we working in the garden nor are we playing badminton these days.

We are neither working in the garden, nor are we playing badminton these days.

(Ostatnimi czasy ani nie pracujemy w ogrodzie, ani nie gramy w badmintona.)

 

 

 

Wyraz neither lub nor może oznaczać także nie jeśli występuje na początku zdania, a po nim zastosowany jest szyk przestawny; takie zdanie buduje się według wzoru neither/nor + czasownik posiłkowy + podmiot, np.

 

’I can’t swim.’ ’Neither/nor can I.’

(„Nie potrafię pływać”. „Ani ja”.)

’I can’t swim.” „I also can’t.’

 

I’m not going to the party, neither/nor is she.

(Ja nie idę na imprezę, ona też nie.)

 

 

amerykańskiej odmianie angielskiego nor jest używane po and, np.

 

’I can’t swim.’ ’And nor can I.’

(„Nie potrafię pływać”. „Ani ja”.)

 

 

 

 • Nor może pojawić się w zdaniu samodzielnie, np.

 

This book isn’t for fans of Austen, nor for Bronte lovers.

(Ta książka nie jest dla fanów Austen ani dla miłośników Bronte.)

 

The assignment was not clear to me, nor to the rest of the class.

(Zadanie nie było jasne dla mnie ani dla reszty klasy.)

 

 

W tym przypadku nor może być zastąpione przez or bez zmiany znaczenia; nor występuje tutaj dla podkreślenia negacji. Są jednak sytuacje, kiedy nor nie może być zastąpione przez or, np.

 

Paula didn’t show up yesterday, nor did she answer my calls.

(Paula nie pojawiła się wczoraj ani nie odpowiadała na moje telefony.)

 

He didn’t take the bus after school, nor did he go on foot.

(Nie pojechał autobusem po szkole ani nie poszedł pieszo.)

 

W tym przypadku nor wprowadza nowe zdanie i powoduje inwersję.

 

 

 

 • W zdaniach, w których wyraz not odnosi się do dwóch bądź więcej czasowników, przymiotników, rzeczowników itp., zazwyczaj łączy się on z wyrazem or, np.


  Peter isn’t smart, good-looking, or reasonable.

  (Peter nie jest mądry, przystojny, ani rozsądny.)


  We did not see Jerry, Maria, or Lucas that day.

  (Nie widzieliśmy Jerry’ego, Marii, ani Lucasa tamtego dnia.)  Można jednak użyć nor, aby podkreślić drugi czasownik/przymiotnik/rzeczownik itp., np.


  He didn’t text me that day, nor the next (day).

  (Nie wysłał mi sms-a tamtego dnia ani następnego.)

   

  I haven’t bought her a present yet, nor a card.

  (Nie kupiłem jej jeszcze prezentu ani kartki.)