Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Okresy warunkowe

Pierwszy okres warunkowy

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Forma

Pierwszy okres warunkowy tworzy if clause, określająca warunek wyrażony w czasie teraźniejszym, oraz main clause, informująca o skutku jego wypełnienia, podana albo w czasie przyszłym Future Simple, albo w trybie rozkazującym.

 

If+ czas teraźniejszy + czas przyszły lub tryb rozkazujący

 

If he takes a bus he will be there on time.

(Jeśli pojedzie autobusem, będzie tam na czas.)

 

 

W if clause mogą być zastosowane wszystkie czasy teraźniejsze, a w main clause wszystkie czasy przyszłe. Czasowniki modalne (a zwłaszcza:can, may, should) mogą występować w obu częściach zdania. W if clause najczęściej używa się czasownika modalnego can.

 

If they arrive on time, we won’t need to postpone the meeting.

(Jeśli będą na czas, nie będziemy musieli przekładać spotkania na później.)

(Present Simple i Future Simple)

 

If it stops raining, we can go out.

(Jeśli przestanie padać, możemy wyjść na zewnątrz.)

(Present Simple i czasownik modalny can)

 

If I cando this, you willdo it as well.

(Jeśli ja potrafię to zrobić, to ty również.)

(czasownik modalny can i Future Simple)

 

 

Zauważ, że w if clauses przeważnie nie używamy czasowników will, would ani should, np.

 

If you go to school, you will get bored.

If you will go to school, you willget bored.

(Jeśli pójdziesz do szkoły, będziesz się nudził.)

 

 

 

Zastosowanie

Pierwszy okres warunkowy jest używany, gdy mowa o sytuacjach, które mogą wydarzyć się w przyszłości oraz o ich prawdopodobnych skutkach, np.

 

If you attend this lecture, you will learn about different literary genres in Poland.

(Jeśli będziesz obecny na tym wykładzie, dowiesz się o różnych gatunkach literackich w Polsce.)

 

 

If you go out tonight, you will be grounded for a week.

(Jeśli dzisiaj wieczorem gdzieś wyjdziesz, będziesz miał szlaban na tydzień.)

 

If you eat this now, you will be hungry soon.

(Jeśli to teraz zjesz, to niedługo będziesz głodny.)

 

 

Konstrukcję tę można stosować również:

 

  • do składania ofert i propozycji, np.

     

I’ll book the plane tickets if you don’t have time.

(Zarezerwuję bilety na samolot, jeśli ty nie masz czasu.)

 

  • do formułowania drobnych sugestii, np.

     

Shall we play basketball if the weather is nice?

(Zagramy w koszykówkę, jak będzie ładna pogoda?)

 

  • do dawania ostrzeżeń, np.

     

I won’t give you another chance unless you change your attitude to life!

(Nie dam ci kolejnej szansy, jeśli nie zmienisz swojego nastawienia do życia!)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz