Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Interpunkcja

Przecinek

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Reguły stawiania przecinków (comma) w języku angielskim różnią się nieco od tych, które występują w języku polskim, dlatego pisząc w języku angielskim, nie należy stosować zasad interpunkcji języka polskiego. Poniżej zostały przedstawione zasady użycia przecinków w języku angielskim, zapoznanie się z nimi pozwoli uniknąć wielu błędów.

 

 

Zasady użycia przecinka w języku angielskim

 

 • Przecinki stosuje się, by oddzielić od siebie ciąg podobnych wyrazów, np.:

 

I like movies by Akira Kurosawa, Ingmar Bergman, and David Lynch.

Lubię filmy Akiry Kurosawy, Ingmara Bergmana i Davida Lyncha.

 

 

UWAGA: Zwykle stawia się przecinek przed ostatnim elementem zdania, jednak w amerykańskiej praktyce dziennikarskiej zasada ta nie obowiązuje, co widać na poniższym przykładzie.

 

The politician is said to be untrustworthy, cunning and dishonest.

Polityk uważany jest za niewartego zaufania, przebiegłego i nieuczciwego.

 

 

 • W przeciwieństwie do języka polskiego przecinek występuje także przed wyrazami: and (i), but (ale), or (lub), jeżeli poprzedzają ostatni element z listy. W przypadku gdy zdania są bardzo krótkie, przed wyżej wymienionymi spójnikami przecinka się nie stawia. Porównaj:

   

She didn’t have a chance to go to university in comparison to her brother,but she would never complain about it.

W przeciwieństwie do jej brata, nie miała szansy, aby pójść na uniwersytet, ale nigdy na to się nie żaliła.

 

 

She was poor but honest.

Była biedna, ale szczera.

 

 

 • Przecinki są używane do oddzielenia od siebie części zdań, w szczególności dwóch niezależnych zdań połączonych spójnikiem but (ale) lub and (i), a także na początku zdań podrzędnych, np.


I prefer hard-boiled eggsbut my husband prefers the yolk runny.

Wolę jajka na twardo, a mój mąż lubi jajka sadzone.

 

To store this food, use glass jars.

Aby przechować to jedzenie, użyj szklanych słoików.

 

 

 • Przecinek jest także używany przy bezpośrednim cytowaniu wypowiedzi, np.My wife said to me in tears, My parents are coming to see me in two days.”

Moja żona powiedziała mi przez łzy: „Moi rodzice przyjadą mnie odwiedzić za dwa dni”.

 

 

 • Podobnie jak w języku polskim przecinki oddzielają zdania wtrącone lub słowa, które w zdaniu nie znajdują się na swoim najbardziej naturalnym miejscu, np.


My sister, a famous pop-star, is anorexic and I don’t know how to help her.

Moja siostra, która jest sławną piosenkarką, jest anorektyczką i nie wiem, jak jej pomóc.

 

My parents, however, would never go abroad.

Moi rodzice, jednakże, nigdy nie pojechaliby za granicę.

 

 

 • Przecinka nie stosujemy w częściach zdań, które rozpoczynają się od słowa that, np.

 

We are pleased to inform you that you have been accepted at Harvard University.

We are pleased to inform you, that you have been accepted at Harvard University.

Z przyjemnością informujemy, że został Pan przyjęty na Uniwersytet Harvard.

 

 

 • Zwykle nie umieszczamy przecinka pomiędzy zdaniami niezależnymi od siebie pod względem gramatycznym, a pomiędzy którymi dopuszcza się użycie kropki lub średnika, np.

 

I think this car is luxurious. On the other hand, it is also very expensive.

I think this car is luxurious, on the other hand, it is also very expensive.

Myślę, że ten samochód jest luksusowy. Z drugiej strony jest również bardzo drogi.

 

 

 • Przecinki używane są również wtedy, gdy po czasownikach be, go, get oraz innych czasownikach łącznikowych występuje kilka przymiotników dostarczających informacji tego samego typu, np.

 

This was a very long, tiring and disappointing day.

To był bardzo długi, męczący i rozczarowujący dzień.

 

Wyjątek! Przecinki są niekiedy pomijane pomiędzy krótkimi przymiotnikami, np.

 

I just saw a tall dark handsome man.

Właśnie widziałam wysokiego, śniadego, przystojnego mężczyznę.

 

 

 • Przecinka nie można pominąć, gdy przymiotniki opisują różne części czegoś, np.

 

It was a plastic, pink and beautiful doll.

To była plastikowa, różowa i piękna lalka.

 

 

 • Przecinka nie używa się, kiedy za rzeczownikiem występuje zwrot identyfikujący jakąś osobę, który dokładnie wskazuje, o kim lub o czym jest mowa, np.

 

The small boy in the sandbox was crying.

The small boy, in the sandbox was crying.

Mały chłopczyk płakał w piaskownicy.

 

 

 • Zwykle nie umieszcza się przecinka po podmiocie – nawet gdy jest bardzo długi, np.

 

The lady from the Ministry of Education will be here within an hour.

The lady from the Ministry of Education, will be here within an hour.

Pani z Ministerstwa Edukacji będzie tutaj w ciągu godziny.

 

 

 • Przecinka nie używa się w mowie zależnej przed słowami: that, what i where, np.

 

He asked me where I had put his watch.

Zapytał mnie, gdzie położyłem jego zegarek.

 

He told me that he didn’t like her too much.

Powiedział mi, że nie za bardzo ją lubi.

 

She asked me where my car was.

Zapytała mnie, gdzie jest mój samochód.

 

 

 • Przecinki można używać do dzielenia dużych liczb na tysiące i miliony, np.

 

1,954

9,999,999

 

Niemniej poprawny jest również zapis liczb czterocyfrowych bez przecinka, np.

 

1999

 

 

 • Przecinków nigdy nie używa się, zapisując daty, np.

 

the year 1999

1999 rok

 

 

 • Przecinka nie używa się przy ułamkach dziesiętnych. Zamiast niego używa się kropki, np.

 

1.5

2.5

3.5

 

 

 

Uwaga! Zbyt częste używanie przecinków w tekście może spowolnić czytanie oraz sprawić, że czytelnik nie zrozumie lub błędnie zrozumie nasze zdanie. Porównaj następujące przykłady:

 

The Greeks had slaves, like other ancient peoples.

Grecy, podobnie jak i inne starożytne narody, posiadali niewolników.

 

Spójrzmy, jak wyglądałoby to samo zdanie bez przecinka:

 

The Greeks had slaves like other ancient peoples.

Grecy posiadali niewolników – takich jak inne starożytne narody.

(W tym przypadku czytelnik może zrozumieć, że inne starożytne narody były niewolnikami Greków.)