Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Części mowy

Liczba mnoga rzeczownika

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

Forma dzierżawcza rzeczownika

Rzeczowniki niewystępujące w liczbie pojedynczej

Pluralia tantum

Rodzaj rzeczownika

Rzeczowniki złożone

Rzeczowniki abstrakcyjne, konkretne, pospolite

Nazwy własne

Do góry

Rzeczowniki

W tym dziale znajdziesz zbiór najważniejszych informacji dotyczących angielskich rzeczowników. Dowiesz się jak tworzyć liczbę mnogą od rzeczowników oraz czym różnią się rzeczowniki policzalne od niepoliczalnych, a także znajdziesz listę najpopularniejszych rzeczowników niepoliczalnych oraz pluralia tantum. Ponadto nauczysz się tworzyć formy dzierżawcze rzeczowników (dopełniacz saksoński i formy z 's) i dowiesz się czym charakteryzują się rzeczowniki złożone, rzeczowniki abstrakcyjne, rzeczowniki konkretne i rzeczowniki pospolite.

1 Liczba mnoga rzeczownika   
2 Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne   
3 Forma dzierżawcza rzeczownika   
4 Rzeczowniki niewystępujące w liczbie pojedynczej   
5 Pluralia tantum   
6 Rodzaj rzeczownika   
7 Rzeczowniki złożone   
8 Rzeczowniki abstrakcyjne, konkretne, pospolite   
9 Nazwy własne   

Liczba mnoga rzeczownika

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[185]}}Czytaj
 
Ćwicz

Forma

 

Od większość angielskich rzeczowników liczbę mnogą tworzy się przez dodanie końcówki -s, np.

 

pigpigs

 

car – cars

 

 

 

Część rzeczowników może w liczbie mnogiej przyjmować zarówno końcówkę -s, jak i -es. Częściej używaną formą jest jednak ta zakończona literami es. Do grupy tych rzeczowników należą m.in.:

 

buffalo – buffalo(e)s

 

mosquito – mosquito(e)s

 

tornado – tornado(e)s

 

volcano volcano(e)s

 

 

 

To jednak nie koniec zasad dotyczących tworzenia liczby mnogiej rzeczowników. W tabeli poniżej podajemy jak tworzy się formy mnogie od rzeczowników kończących się na -y, -f i -fe.

 

spółgłoska + -y → -ies

 

 

Gdy rzeczowniki kończy się literą y, która dodatkowo jest poprzedzone spółgłoską, w liczbie mnogiej końcówkę y zamienia się na ies:

-f → -ves

- fe → ves

 

Rzeczowniki zakończone spółgłoską f lub literami fe, to w liczbie mnogiej zastępuje się końcówką ves, np.

 

pony – ponies

balcony – balconies

family – families

lady – ladies

ferry – ferries

party – parties

wife – wives

knife – knives

half – halves

shelf – shelves

thief – thieves

leaf – leaves

life – lives

wolf – wolves

loaf – loaves

Wyjątek: nazwy własne kończące się literą y liczbie pojedynczej zwykle w liczbie mnogiej zakończone są literami ys, np.

 

I don't like Februarys.

(Nie lubię lutego.)

Uwaga! Rzeczowniki dwarf, hoof, scarf oraz wharf mogą mieć formy liczby mnogiej zakończone zarówno literami fs jak i ves. Formy hooves, scarves i wharves występują jednak częściej, niż ich odpowiedniki z zakończeniami fs.

 

 

 

 

Rzeczowniki nieregularne

 

Niektóre często używane rzeczowniki mają nieregularną formę liczby mnogiej – ich odmiany trzeba więc nauczyć się na pamięć.

 

Liczba pojedyncza

Liczba mnoga

Znaczenie w liczbie mnogiej

analysis

analyses

analizy

appendix

appendices, appendixes

aneksy

axis

axes

osie

child

children

dzieci

craft

craft

statki

crisis

crises

kryzysy

criterion

criteria

kryteria

foot

feet

stopy

goose

geese

gęsi

louse

lice

wszy

mouse

mice

myszy

man

men

mężczyźni

ox

oxen

woły

penny

pence*

pensy

phenomenon

phenomena

zjawiska

person

people

ludzie

sheep

sheep

owce

tooth

teeth

zęby

vertebra

vertebrae

kręgi

woman

women

kobiety

*Forma pennies może być również używana do mówienia o pojedynczych monetach pensowych (jednocentowych w USA). Pence używany jest do mówienia o cenach i sumach pieniędzy. Niektórzy Brytyjczycy obecnie używają słowa pence jako liczby pojedynczej.

 

 

Istnieją również rzeczowniki, w których forma liczby mnogiej nie jest w jakikolwiek sposób oznaczona, ale które traktowane są jako liczba mnoga. Rzeczowniki te można podzielić następująco:

 

1) rzeczowniki odnoszące się do ludzi:

 

PEOPLE / PERSON

 

How many people like him do you know?

(Ilu znasz ludzi takich, jak on?)

 

Słowo people funkcjonuje jako zwykła forma liczby mnogiej dla słowa person (osoba), np.

 

Only one person came.

(Tylko jedna osoba przyszła.)

 

Many people came.

(Przyszło dużo ludzi.)

 

Często również zamiast formy liczby mnogiej people w stylu oficjalnym używa się formy person, np.

 

It is estimated that 20 persons are missing.

(Szacuje się, że około 20 osób zaginęło.)

 

 

 

Użycie formy peoples jest także dopuszczalne, ale tylko gdy określa ono narody, np.

 

There are still many unknown peoples in the world.

(Na świecie nadal jest wiele nieznanych narodów.)

 

 

 

FOLK

 

Słowo folk (ludzie) ma bardziej ograniczone znaczenie niż słowo people. Może ono być użyte jako liczba mnoga w następujących przypadkach:

 

- city folk (ludzie z miasta)

- country folk (ludzie ze wsi)

- fisher folk (rybacy)

- island folk (wyspiarze)

- folk art (sztuka ludowa)

- folk music (muzyka ludowa)

- old folk (starzy ludzie)

- young folk (młodzież, młodzi)

- poor folk (biedacy).

 

City folk behave differently than country folk.

(Ludzie z miasta zachowują się inaczej niż ludzie ze wsi.)

 

Folk art and folk music go together.

(Sztuka ludowa i muzyka ludowa są ze sobą powiązane.)

 

 

POLICE

 

Formy mnogie od rzeczownika policja (police) są trzy: police officers (policjanci – w znaczeniu całej jednostki), policemen (policjanci – grupa mężczyzn) lub policewomen (policjantki).

 

There were about 150 police officers guarding the stadium.

(Stadionu pilnowało około trzystu policjantów.)

 

How many policemen will be available tomorrow at noon?

(Ilu policjantów będzie na służbie jutro w południe?)

 

 

Musimy jednak pamiętać, że gdy mówimy o policji jako o zbiorowości – siła policyjna – możemy w liczbie mnogiej użyć tylko słowa police, np.

 

I never thought I would join the police one day.

(Nigdy nie pomyślałbym, że pewnego dnia wstąpię do policji.)

 

 

 

2) rzeczowniki odnoszące się do zwierząt:

 

CATTLE i POULTRY

 

Rzeczownik cattle (bydło) i poultry (drób) mają takie same formy w liczbie pojedynczej i mnogiej, np.

 

The cattle had to be slaughtered because of the disease.

(Bydło musiało zostać ubite z powodu choroby.)

 

Do you have poultry on your farm?

(Czy masz drób na swojej farmie?)

 

Poultry tastes better than beef.

(Drób smakuje lepiej, niż wołowina.)

 

 Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[186]}}Czytaj
 
Ćwicz

Rzeczowniki policzalne

 

Rzeczowniki policzalne to rzeczowniki, które mogą występować zarówno pojedynczo, jak i w większej liczbie. Cechuje je przede wszystkim to, że można je policzyć, a zatem, że mają liczbę mnogą. Przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej stawia się przedimek nieokreślony a/an lub przedimek określony the.

 

There’s a monkey in the closet.

(W szafie jest małpa. - bliżej nieokreślona małpa)

 

The monkey is in the closet.

(W szafie jest małpa. - konkretna małpa)

 

Przed rzeczownikami policzalnymi można stosować wyrazy określające liczbę, np. every, each, several, most, itd.

 

I think we should focus on each person rather than on the whole group.

(Myślę, że powinniśmy skupić się na pojedynczej osobie zamiast skupiać się na całej grupie.)

 

 

 

Rzeczowniki niepoliczalne

 

Rzeczowniki niepoliczalne są nazwami pojęć abstrakcyjnych lub substancji, które postrzegamy jako całość, nie zaś jako pojedynczy obiekt. Rzeczowniki niepoliczalne nie występują w liczbie mnogiej i nie stawia się przed nimi rodzajnika nieokreślonego..

 

I don’t like tea.

(Nie lubię herbaty.)

(Herbata jest rzeczownikiem niepoliczalnym ponieważ nie można jej policzyć. Można policzyć torebki herbaty lub filiżanki herbaty, ale nie samą, sypką herbatę.)

 

I don’t drink drinks with ice.

(Nie pijam drinków z lodem.)

(Lód jest rzeczownikiem niepoliczalnym ponieważ nie można go policzyć. Można policzyć kostki lodu, ale nie sam lód.)

 

 

 

W poniższej tabelce prezentujemy najpopularniejsze angielskie rzeczowniki niepoliczalne.

 

Rzeczownik niepoliczalny

Tłumaczenie

Rzeczownik niepoliczalny

Tłumaczenie

accomodation*

kwatera

jewellry (BrE)

jewelry (AmE)

klejnoty, kosztowności, biżuteria

advice

rada, porada

jogging

jogging

agreement

umowa, zobowiązanie, ugoda, porozumienie

juice

sok

agriculture

rolnictwo

junk

rupiecie, starocie, graty

air

powietrze

justice

sprawiedliwość

amplification

rozwinięcie (np. pomysłu)

knowledge

wiedza

art

sztuka

labour (BrE)

labor (AmE)

praca, wysiłek, trud

atmosphere

atmosfera, nastrój

lemonade

lemoniada, cytrynowa oranżada

attire

ubiór, strój

lettuce

sałata

baggage

bagaż

leukeamia/leukemia

białaczka

bacon

boczek, bekon

lightning

błyskawica

beauty

piękno, uroda

linguistics

lingwistyka

beef

wołowina

lotion

płyn, emulsja

beer

piwo

love

miłość

behavior (AmE)

behaviour (BrE)

zachowanie

intelligence

inteligencja, informacje wywiadowcze

biology

biologia

iron

żelazo

blood

krew

irradation

naświetlanie, napromieniowanie

bread

chleb

luggage

bagaż

broccoli

brokuł, brokuły

machinery

maszyny

butter

masło

mail

poczta

cabbage

kapusta

marble

marmur

camping

camping

margarine

margaryna

cancer

nowotwór, rak

mathematics

matematyka

candy

słodycze, łakocie, cukierki

meat

mięso

cattle

bydło

merchandise

towar, towary

cauliflower

kalafior

microbiology

mikrobiologia

caution

ostrożność

money

pieniądze

celery

seler (naciowy)

mononucleosis

mononukleoza

cement

cement

motion

ruch

cereal

zboże, płatki zbożowe

music

muzyka

chalk

kreda

nature

przyroda, natura

chess

szachy

nausea

nudności, mdłości

cheese

ser

news

wiadomość, wiadomości, wieści

chemistry

chemia

nonsense

absurd, niedorzeczność, nonsens

chewing gum

guma do żucia

nylon

nylon

chicken

kurczak

oil

olej, ropa naftowa

chocolate

czekolada

optimism

optymizm

clothing

ubranie

optimization

optymalizacja

coal

węgiel

oxygen

tlen

coffee

kawa

paper

papier

collaboration

współpraca

pasta

pasta

comfort

komfort, wygoda

patience

cierpliwość, opanowanie, spokój

common

błonia/ zwykły, prosty

pay

płaca, wynagrodzenie, pensja

confidence

zaufanie

pepper

pieprz, papryka

cooperation

współpraca, kooperacja

permission

zezwolenie, pozwolenie

copper

miedź

pessimism

pesymizm

corn

ziarno, zboże, kukurydza

petroleum

ropa naftowa

cost

koszt

plastic

plastik

cotton

bawełna

poetry

poezja, wiersz

courage

odwaga

polio

polio/choroba Heinego-Medina

cream

śmietanka, krem, pasta

pollution

zanieczyszczenie, skażenie

crime

przestępstwo

polyester

poliester

cultivation

uprawa, hodowla

poverty

nędza, bieda, ubóstwo

currency

waluta

power

siła, moc, władza, uprawnienia

damage

uszkodzenia, szkody

praise

pochwała

despair

desperacja, rozpacz

produce

produkty, wyroby

detergent

detergent

progress

postęp, postępy

digestion

trawienie

propaganda

propaganda

dirt

brud, brudy

rain

deszcz

dust

kurz

remorse

wyrzuty sumienia

earth

ziemia, świat

research

badania

education

edukacja

rice

ryż

electricity

elektryczność

rope

sznur, lina

email **

poczta elektroniczna, email

 

I just received an e-mail. (Właśnie dostałem e-maila.)

I have to send a couple e-mails. (Muszę wysłać kilka e-maili.)

running

bieganie, biegi

emission

emisja

salt

sól

employment

zatrudnienie, praca

sand

piasek

energy

energia

satisfaction

satysfakcja, zadowolenie

engineering

inżynieria

silk

jedwab

entertainment

rozrywka

silver

srebro

equipment

wyposażenie

skating

łyżwiarstwo

experience

doświadczenie

skiing

narciarstwo

filtration

filtracja, przefiltrowanie

sleet

deszcz ze śniegiem

finance

finanse

smog

smog

fish ***

ryba

 

I don’t like to eat fish. (Nie lubię jeść ryb.)

There are many fishes in this particular lake. (Jest wiele ryb w tym konkretnym jeziorze. - tzn. wiele gatunków ryb)

smoke

dym

flexibility

elastyczność, giętkość

snow

śnieg

flour

mąka

software

oprogramowanie

fog

mgła

soil

gleba, ziemia

food

żywność, pożywienie

soup

zupa

fruit ****

owoc

 

I don’t eat fruit too often. (Nie jadam owoców zbyt często.)

 

We have a wide selection of fruits in our menu. (W naszym menu jest szeroki wybór owoców.)

spinach

szpinak

fun

radość, zabawa

status

status, prestiż

furniture

meble

steam

para wodna

gas

gaz, (AmE) benzyna

steel

stal

gasoline

benzyna

string

sznurek, sznur

glass

szkło

stuff

rzeczy, przedmioty

gold

złoto

sugar

cukier

grass

trawa

sunshine

zachód słońca

grief

żal, rozgoryczenie

swimming

pływanie

growth

wzrost, porost

teaching

nauczanie, nauka

gail

grad

thread

nić

hair

włosy

thunder

grzmot, huk

happiness

szczęście

trash

śmieci, odpadki, nieczystości

hate

nienawiść

travel

podróż

health

zdrowie

truth

prawda

help

pomoc

unemployment

bezrobocie

hepatitis

zapalenie wątroby

vinegar

ocet

homework

praca domowa

violence

przemoc

honesty

szczerość, uczciwość

walking

spacerowanie

honey

miód

water

woda

humidity

wilgoć, wilgotność

wealth

majątek, bogactwo

hydrogen

wodór

weather

pogoda

hydrolysis

hydroliza

wheat

pszenica

ice

lód

wind

wiatr

ice cream

lody

wine

wino

impact

uderzenie

wood

drewno, drzewo

industry

przemysł

wool

wełna

information

informacje

work

praca, robota

insurance

ubezpieczenie

yoghourt/yoghurt/yogurt

jogurt

* Słowo accomodation jest niepoliczalne w brytyjskim angielskim, ale policzalne w amerykańskim angielskim – accomodations.

** Słowo to spotykane jest zarówno w formie liczby pojedynczej, jak też w formie liczby mnogiej. Jeżeli używane jest jako rzeczownik zbiorowy – taki, który określa ogólnie pocztę internetową – wtedy używamy formy email. Natomiast jeżeli słowo to użyte jest jako rzeczownik policzalny (na przykład ktoś wysłał kilka e-maili), wtedy może być ono użyte w liczbie mnogiej, czyli e-mails.

*** Jeżeli mówimy o zwierzęciu znanym jako ryba, możemy użyć tego słowa tylko w formie liczby pojedynczej fish. Jeżeli zaś mówimy w różnych gatunkach ryb (w sensie naukowym), możemy wtedy użyć tego słowa w formie liczby mnogiej fishes.

**** Jeżeli mówimy ogólnie o jakimś owocu, możemy użyć wyłącznie liczby pojedynczej fruit. Jeżeli natomiast odnosimy się do nazw konkretnych owoców, wtedy możemy użyć liczby mnogiej fruits.

 

 

 

Uwaga! Z niektórymi rzeczownikami niepoliczalnymi – zwłaszcza tymi, które odnoszą się do ludzkich uczuć i aktywności umysłowej – można użyć rodzajników a/an, ale tylko wtedy gdy chcemy je w pewien sposób ograniczyć lub sklasyfikować, np.:

 

Our secretary has a first-class knowledge in this field.

(Nasza sekretarka posiada specjalistyczną wiedzę na ten temat.)

(odniesienie do aktywności umysłowej – sekretarka jest jedną z nielicznych specjalistek w tej dziedzinie)

 

A distrust of strangers should be taught to children.

(Małe dzieci powinno uczyć się nieufności wobec nieznajomych.)

(odniesienie do ludzkich uczuć - nieznajomy może mieć złe intencje)

 

A good night’s sleep is what I need.

(Potrzeba mi dobrego snu.)

(odniesienie do aktywności – gdy jesteśmy bardzo zmęczeni, musimy się dobrze wyspać)

 

 

 

 

 

 

Wyjątki!Istnieje kilka przykładów rzeczowników niepoliczalnych, które występują w liczbie mnogiej. Te rzeczowniki nie mają jednak swojego odpowiednika w liczbie pojedynczej, który oznaczałby to samo co w liczbie mnogiej i nie można ich stosować w połączeniu z liczbami. Do grupy tych rzeczowników należą:

 

- groceries (artykuły spożywcze)

- customs (urząd celny)

- thanks (dzięki, np. many thanks – wielkie dzięki – jedyny przypadek kiedy używamy tego rzeczownika w liczbie mnogiej)

 

Can you buy some groceries on your way home?

(Czy mógłbyś kupić jakieś artykuły spożywcze po drodze do domu?)

 

The customs confiscated his shipment of alcohol.

(Urząd celny skonfiskował jego dostawę alkoholu.)

 

Many thanks for being quiet.

(Wielkie dzięki za bycie cicho.)

 

 

 

 

Rzeczowniki policzalne a niepoliczalne

 

Dodając do rzeczowników niepoliczalnych odpowiednie słowa oznaczające różnego rodzaju pojemniki i miary (np. a bit/piece/item i of) można utworzyć rzeczowniki policzalne. Przykłady takich rzeczowników podajemy w tabeli poniżej.

 

Rzeczownik w formie niepoliczalnej

Rzeczownik w formie policzalnej

Tłumaczenie

advice

a piece of advice

rada

armor

a suit of armor

zbroja

bacon

a rasher of bacon

a piece of bacon

a slice of bacon

a serving of bacon

plaster bekonu

kawałek bekonu

plaster bekonu

porcja bekonu

bread

a loaf of bread

a slice of bread

bochenek chleba

kromka chleba

business

an item of business

pozycja biznesowa

cake

a piece of cake

a slice of cake

kawałek ciasta/tortu

kawałek ciasta/tortu

candy

a piece of candy

a stick of candy

cukierek

cukierek (AmE)

celery

a stick of celery

a head of celery

łodyga selera

główka selera

chalk

a bit of chalk

a piece of chalk

a stick of chalk

trochę kredy

kawałek kredy

kawałek kredy

chocolate

a bar of chocolate

tabliczka czekolady

clothes

a suit of clothes

ubranie, ubiór

cloth

a strip of cloth

kawałek tkaniny

clothing

a suit of clothing

a piece of clothing

ubiór, część garderoby

część garderoby

coal

a piece of coal

a lump of coal

kawałek węgla

kawałek węgla

corn

a grain of corn

a sheaf of corn

a field of corn

ziarno

snopek zboża

łan zboża

dirt

a speck of dirt

plamka brudu

dust

a speck of dust

drobina kurzu

dynamite

a stick of dynamite

laska dynamitu

evidence

a piece of evidence

dowód

flat

a block of flats

blok mieszkalny (BrE)

fun

a bit of fun

trochę zabawy

furniture

a piece of furniture

mebel

gold

a bar of gold

sztabka złota

grass

a blade of grass

a tuft of grass

źdźbło trawy

kępka trawy

ice

a block of ice

a sheet of ice

blok lodowy

tafla lodu

information

a bit of information

a piece of information

an item of information

informacja

informacja

informacja

iron

a bar of iron

sztabka żelaza

lamb

a cut of lamb

kawałek jagnięciny

land

a piece of land

a strip of land

kawałek ziemi

pasek ziemi

lead

a lump of lead

bryła ołowiu

legislation

a piece of legislation

prawo, ustawa

luggage

a piece of luggage

sztuka bagażu

meat

a cut of meat

a joint of meat

a slice of meat

kawałek mięsa

kawałek mięsa (BrE)

plaster mięsa

metal

a sheet of metal

blacha metalu

news

an item of news

a piece of news

a bit of news

wiadomość

wiadomość

wiadomość

oil

a drop of oil

kropla oleju

paper

a piece of paper

a sheet of paper

a strip of paper

kawałek papieru

arkusz papieru

kawałek/pasek papieru

pottery

a piece of pottery

przedmiot ceramiczny

research

a piece of research

a bit of research

kawałek badań

odrobina badań

rice

a bit of rice

a grain of rice

trochę ryżu

ziarno ryżu

salt

a grain of salt

ziarno soli

sand

a grain of sand

ziarenko piasku

sculpture

a piece of sculpture

rzeźba

seat

a block of seats

miejsca, siedzenia - np. w teatrze lub kinie

shares

a block of shares

pakiet akcji

soap

a bar of soap

kostka mydła

sugar

a lump of sugar

kostka cukru

truth

an atom of truth

a grain of truth

odrobina prawdy

ziarno prawdy

water

a drop of water

kropla wody

whisky

a drop of whisky

kropla whisky

 

 

 

Część rzeczowników może być jednocześnie policzalna, jak i niepoliczalna. Znaczenie takich rzeczowników jest jednak różne. Przykłady takich rzeczowników podajemy w tabeli poniżej.

 

Rzeczownik

Znaczenie rzeczownika policzalnego

Znaczenie rzeczownika niepoliczalnego

stone

- pojedynczy obiekt

Who threw this stone?

(Kto rzucił tym kamieniem?)

- materiał, z którego coś jest wykonane

This house is made of stone.

(Ten dom wykonany jest z kamienia.)

chicken

- cały kurczak

’What’s for dinner mom?’

Chicken, honey.’

(„Co jest na obiad mamo?”

„Kurczak, kochanie.”)

- konkretna część kurczaka lub danie

I would like some more chicken, please.

(Poproszę jeszcze trochę kurczaka.)

drawing

- konkretne zdjęcie lub obraz

This is a drawing by an unknown painter.

(To obraz nieznanego malarza.)

- czynność

There’s nobody worse at drawing than me.

(Nie ma nikogo kto rysuje gorzej ode mnie.)

 

coffee

- filiżanka kawy

May I order a cup of coffee?

(Czy mogę zamówić filiżankę kawy?)

- ciecz

Do they ever drink coffee?

(Czy oni kiedykolwiek piją kawę?)

 

 

 

 

 

Istnieją również takie rzeczowniki, które nazywamy rzeczownikami zbiorowymi (collective nouns). Rzeczowniki te określają zbiór ludzi lub przedmiotów i najczęściej opisywane są za pomocą zaimków they, it, who itd. Rzeczowników tego typu, tak samo jak rzeczowników niepoliczalnych, używa się w zdaniu z czasownikiem is.

Przykłady rzeczowników zbiorowych podajemy w tabeli poniżej.rzeczownik zbiorowy

tłumaczenie

rzeczownik zbiorowy

tłumaczenie

army

armia, wojsko

family

rodzina

association

stowarzyszenie, towarzystwo, związek

federation

federacja

audience

widownia, publiczność

film

film, klisza

board

rada, komisja, zarząd

flock

stado, gromada, trzoda

cast

obsada

gang

banda, szajka

clan

klan

generation

pokolenie

class

klasa, warstwa

government

rząd

club

klub

group

grupa

college

uczelnia wyższa, kolegium

herd

stado

commission

komisja

institute

instytut

community

społeczeństwo, społeczność

jury

sąd przysięgłych, ława przysięgłych

company

przedsiębiorstwo, firma, spółka, towarzystwo

majority

większość, większa część

corporation

korporacja

minority

mniejszość

council

rada, samorząd

opposition

sprzeciw, opór, opozycja

couple

para

party

grupa, partia, stronnictwo

crew

załoga, ekipa

population

mieszkańcy, ludność, populacja

crowd

tłum

staff

personel, pracownicy, sztab

department

departament, wydział

team

drużyna, ekipa, zespół

enemy

nieprzyjaciel, wróg

university

uniwersytet

faculty

wydział, zdolność

 

 

Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Forma dzierżawcza rzeczownika

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[187]}}Czytaj
 
Ćwicz

W języku angielskim, w przeciwieństwie do języka polskiego, rzeczowniki nie odmieniają się przez przypadki i najczęściej nie odmieniają się przez osoby. Jedyną pozostałością deklinacji jest forma dzierżawcza, która odpowiada na pytania Czyj? Czyja? Czyje?

 

Formy dzierżawcze angielskich rzeczowników tworzy się na dwa sposoby – za pomocą dopełniacza saksońskiego (’s) lub konstrukcji rzeczownik + of.

 

 

Dopełniacz saksoński

 

Dopełniacz saksoński (Saxon genivite) w liczbie pojedynczej tworzy się przez dodanie litery s po apostrofie. W liczbie mnogiej natomiast, do rzeczownika dodaje się jedynie apostrof.

 

That is my brother’s car.

(To samochód mojego brata.)

 

Those are my brothers’ cars.

(To samochody moich braci.)

 

He is John’s friend.

(On jest kolegą Johna.)

 

Uwaga! Rzeczowniki w liczbie mnogiej, które nie kończą się na literę s, mają formę dzierżawczą tworzoną w ten sam sposób co w przypadku rzeczowników w liczbie pojedynczej.

 

The women’s world is different from the men’s.

(Świat kobiet jest inny od świata mężczyzn.)

 

 

Dopełniacza saksońskiego używamy najczęściej w sytuacjach, w których mówimy o własności, związkach i cechach fizycznych, zwłaszcza gdy pierwszy z rzeczowników odnosi się do osoby lub zwierzęcia, kraju, organizacji itd. Porównaj poniższe zdania.

 

This is my sister’s cat.

(To kot mojej siostry.)

 

Here is my daughter’s husband.

(Oto mąż mojej córki.)

 

Where is the dog’s bone?

(Gdzie jest kość psa?)

 

Poland’s kings were the most stubborn ones.

(Polscy królowie byli najbardziej uparci.)

 

Intel’s new processor uses the most advanced technology available.

(Nowy procesor Intela wykorzystuje najbardziej zaawansowaną dostępną technologię.)

 

Ferrari’s cars are very expensive.

(Samochody Ferrari są bardzo drogie.)

 

 

 • Dopełniacza saksońskiego możemy również używać w dłuższych wyrażeniach typu: the man next door’s dog (pies faceta mieszkającego obok), Henry the Eighth’s six wives (sześć żon Henryka VIII), the Johnson’s new car (nowy samochód Johnsonów).

 

 

 • W niektórych przypadkach, w jednym zdaniu mogą po sobie występować dwa dopełniacze saksońskie, np.

 

I am fed up with my girlfriend’s sister’s stupid friends.

(Mam dość głupich przyjaciół siostry mojej dziewczyny.)

 

 

 • Dopełniacza saksońskiego można użyć bez rzeczownika w przypadkach, gdy znaczenie jest jasne, np.

 

            Whose is that? (Czyje to?)

            John’s. (Johna.)

 

 

 • Dopełniacza saksońskiego używa się także aby określić okres trwania danej czynności, np.:

 

a day’s journey (całodniowa podróż)

an hour’s work (godzinna robota)

 

 

 • Dopuszczalne jest pominięcie apostrofu gdy mowa jest o sklepach, firmach, kościołach czy też domach konkretnych ludzi, a także o wizytach u lekarza, fryzjera, dentysty, itp.

 

I bought it at Macys.

(Kupiłem to w Macys.)

 

She got married at St Johns.

(Wzięła ślub w Kościele Św. John’a.)

 

I’m at the doctor.

(Jestem u lekarza.)

 

 

 • Dopełniacza saksońskiego nie używa się także z rzeczownikami, które nie nazywają ludzi, zwierząt, krajów itd. Bardziej naturalne jest w tym przypadku użycie konstrukcji z of:

 

the top of the mountain (czubek góry)

the back of the house (tył domu)

the bottom of the page (dół strony)

the name of the movie (tytuł filmu)

 

 

Uwaga! W przypadkach gdy rzeczowniki nie tworzą pojedynczej (wspólnej) grupy z obydwoma rzeczownikami należy użyć dopełniacza saksońskiego:

 

Einstein’s and Newton’s ideas may not have been exactly the same.

(Pomysły Einsteina i Newtona niekoniecznie musiały być takie same.)

 

Julia’s and Monica’s children like to play together.

(Dzieci Julii i Moniki lubią bawić się razem.)

 

ale

 

Bob and Julia’s children don’t like milk.

(Dzieci Bob i Julii nie lubią mleka.)

(Bob i Julia są małżeństwem i mowa o ich wspólnych dzieciach.)

 

 

 

 

Rzeczownik + of

 

Poniżej w tabeli prezentujemy przypadki, w których zamiast dopełniacza saksońskiego należy stosować konstrukcję rzeczownik + of.

 

 

Użycie

Przykłady

z rzeczownikami abstrakcyjnymi takimi jak science oraz kiedy odnosimy się do obiektów nieożywionych

They say they’ve been studying the philosophy of science.

(Oni mówią, że studiowali filozofię nauki.)

 

We finished our trip at the peak of the mountain.

(Zakończyliśmy naszą podróż na szczycie góry.)

kiedy po rzeczowniku występuje wyrażenie czasownikowe lub  część zdania, która go opisuje

The boys were pleased with the laughs of the women standing next to them.

(Chłopcy byli zadowoleni ze śmiechu kobiet stojących obok nich.)

kiedy odnosimy się do jakiejś konkretnej daty

He was beaten during the riots of 1992.

(Został pobity podczas zamieszek w 1992.)

z długimi i skomplikowanymi wyrażeniami, nawet, gdy odnosimy się do ludzi

The woman was sentenced to 25 years in prison for the murder of her husband.

(Kobieta została skazana na 25 lat więzienia za zamordowanie swojego męża.)

z określonymi zwrotami oraz tytułami np. ważnych osobistości

She’s the Queen of England.

(Ona jest królową Anglii.)

z zaimkami

 

 

They are friends of ours.

(Oni są naszymi przyjaciółmi.)

 

He is a friend of mine.

(On jest moim przyjacielem.)

 

 

Oczywiście istnieją także przypadki, kiedy dopełniacz saksoński i formę z of można stosować zamiennie. Porównaj poniższe przykłady:

 

the Queen’s arrival = the arrival of the Queen

(przyjazd królowej)

 

the committee’s annual meeting = the annual meeting of the committee

(coroczne spotkanie komisji)

 

the ship’s size = the size of the ship

(rozmiar statku)

 

 

Może się tak zdarzyć, że w jednym zdaniu będą razem występować dopełniacz saksoński i konstrukcja z of. Porównaj poniższe przykłady.

 

It is a picture of my grandmother’s.

(To obraz należący do mojej babci.)

 

It is a picture of my grandmother.

(To obraz przedstawiający moją babcię.)

 

Nobody believed the witness’ version of the story.

(Nikt nie wierzył w wersję świadka.)

 

 

Powyższych konstrukcji używa się zazwyczaj tylko wtedy gdy drugim rzeczownikiem w zdaniu jest człowiek lub zwierzę. Nie możemy więc powiedzieć:

 

I am a friend of the Metropolitan Opera’s.

(Jestem przyjacielem Opery Metropolitan.),

 

a jedynie

 

I am a friend of the Metropolitan Opera.Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Rzeczowniki niewystępujące w liczbie pojedynczej

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[232]}}Czytaj
 
Ćwicz

Następujące rzeczowniki nie występują w liczbie pojedynczej: 

 
a) rzeczowniki opisujące garderobę:

 

 • bloomers (reformy),
 • braces (szelki),
 • breeches (bryczesy),
 • briefs (slipy/figi),
 • clothes (ubrania),
 • corduroys (spodnie sztruksowe),
 • drawers (kalesony),
 • dungarees (ogrodniczki),
 • flannels (spodnie flanelowe),
 • jeans (dżinsy),
 • knickers (majtki),
 • panties (majtki),
 • pants (spodnie),
 • pyjamas (piżama),
 • shorts (krótkie spodenki),
 • slacks (spodnie),
 • trousers (spodnie),
 • trunks (kąpielówki).

 
Have you seen my pants?

 (Czy widziałaś moje spodnie?)

 
Put on your clothes and let’s go.

(Zakładaj ubrania i idziemy.)

 
Excuse me, do you have these shorts in a bigger size?

(Przepraszam, czy dostanę te spodenki w większym rozmiarze?)
 

I look bad in trunks.

(Wyglądam kiepsko w kąpielówkach.)

 

 


b) rzeczowniki opisujące narzędzia:

 • bellows (miech),
 • clippers (cążki/sekator),
 • cutters (nóż do cięcia),
 • glasses (okulary),
 • goggles (okulary ochronne),
 • handcuffs (kajdany),
 • handlebars (kierownica roweru),
 • pincers (szczypce),
 • pliers (szczypce, cęgi),
 • scales (waga),
 • scissors (nożyce),
 • secateurs (sekator),
 • shears (nożyce).

 

 

Put these on the scales.

(Połóż je na wadze.)

 
Who took my scissors?

(Kto wziął moje nożyce?)

 
Remember to wear goggles.

(Pamiętaj żeby założyć okulary ochronne.)

 
Could you pass me those pliers, please?

(Czy mógłbyś podać mi szczypce?)

 c) rzeczowniki opisujące gry lub dziedziny sportu:  

 •  
  • cards (karty),
  • the Olympics (igrzyska olimpijskie),
  • dominoes (domino),
  • bowls (gra w kule),
  • darts (rzutki).

 
Let’s play some cards.

(Pograjmy w karty.)

 
Our country sent 45 athletes to the Olympics.

(Nasz kraj wysłał 45 atletów na igrzyska olimpijskie.)

 
Would you like to play dominoes?

(Chciałabyś pograć w domino?)

 
I love to play darts when we’re in a pub.

(Uwielbiam grać w rzutki kiedy jesteśmy w pubie.)

 


d) rzeczowniki opisujące pokarm:

 • cornflakes (płatki kukurydziane),
 • grounds (fusy),
 • leftovers (resztki),
 • nachos (nachos.) 

 

I prefer to eat cornflakes for breakfast.

(Wolę jeść płatki kukurydziane na śniadanie.)

 
I can’t drink this tea because there are too many grounds in it.

(Nie mogę wypić tej herbaty, za dużo w niej fusów.)

 
Save some leftovers for the dog.

(Zostaw trochę resztek dla psa.)

 
How about some Mexican food, maybe nachos?

(Co powiesz na jakieś jedzenie meksykańskie, może nachos?)

 e) rzeczowniki określające konkretną grupę ludzi:   

 • the British (Brytyjczycy),
 • the Dutch (Holendrzy),
 • the English (Anglicy),
 • the Irish (Irlandczycy),
 • the French (Francuzi).

 
The British always talk about the weather.

(Brytyjczycy zawsze rozmawiają o pogodzie.)

 
I don’t know anything about the Dutch.

(Nie wiem nic o Holendrach.)

 
I’ve heard that the British don’t like the French too much – is that true?

(Słyszałam, że Brytyjczycy nie za bardzo lubią Francuzów, czy to prawda?)

 
The Irish live on an island.

(Irlandczycy mieszkają na wyspie.)

 


f) inne rzeczowniki:

 

 • arms (uzbrojenie),
 • back-streets (boczne uliczki),
 • belongings (rzeczy osobiste),
 • cattle (bydło),
 • congratulations (gratulacje),
 • contents (zawartość / spis treści),
 • customs (urząd celny / obyczaj),
 • fumes (spaliny),
 • goods (towary),
 • lyrics (tekst piosenki),
 • manners (maniery),
 • outskirts (przedmieścia),
 • police (policja),
 • premises (teren),
 • regards (pozdrowienia/wyrazy szacunku),
 • remains (pozostałości),
 • riches (bogactwa),
 • savings (oszczędności),
 • staff (personel),
 • stairs (schody),
 • surroundings (otoczenie),
 • teens (nastolatki),
 • ties (krawaty/więzy),
 • troops (żołnierze),
 • valuables (kosztowności).


Fumes are destroying the atmosphere every day.

(Spaliny każdego dnia niszczą atmosferę.)


The president said that the troops will return home next Tuesday.

(Prezydent powiedział, że żołnierze wrócą do kraju w przyszły wtorek.)

 

Our staff members are fully qualified.

(Nasz personel jest w pełni wykwalifikowany.)


My parents and I moved to the outskirts last year.

(Ja i moi rodzice przeprowadziliśmy się na przedmieścia w zeszłym roku.)

 

 


Jednym ze sposobów, aby rzeczowniki niepoliczalne wyrazić w liczbie pojedynczej jest użycie przed nimi zwrotu piece of lub item of. Wtedy będziemy mówili o jednej rzeczy.


These pants are an interesting piece of clothing.

(Te spodnie to interesująca część garderoby.)


These pants are an interesting item of clothing.

(Te spodnie to interesująca część garderoby.)

 


Niektóre rzeczowniki wyglądają jak rzeczowniki w liczbie mnogiej ze względu na swoją końcówkę, ale są traktowane jako rzeczowniki niepoliczalne i dlatego też zazwyczaj wymagają orzeczenia w liczbie pojedynczej. Przykładami takich wyrazów są:

 

 • aerobics (aerobik),
 • athletics (lekkoatletyka),
 • avionics (mechanika lotnicza),
 • bowls (gra w kule),
 • economics (ekonomia),
 • electrics (elektryka),
 • mathematics (matematyka),
 • maths (matematyka),
 • news (wiadomości),
 • physics (fizyka),
 • politics (polityka),
 • quantum mechanics (mechanika kwantowa),
 • statistics (statystyka).

 


The news on TV made me very sad.

(Telewizyjne wiadomości bardzo mnie zasmuciły.)


The statistics are disturbing.

(Statystyki są niepokojące.)Niektóre z tych wyrazów (np. statistics w znaczeniu danych statystycznych, a nie dziedziny nauki, czy też politics w znaczeniu poglądów osoby na temat polityki, a nie polityki właściwej) traktowane są jednak jako rzeczowniki występujące wyłącznie w liczbie mnogiej. Należy zachować więc szczególną ostrożność przy operowaniu powyżej wymienionymi rzeczownikami.

 


Niektóre rzeczowniki niepoliczalne czasami używane są jak policzalne, ale wtedy występują jedynie w liczbie pojedynczej. Rzeczowniki z tej grupy to między innymi:

 

 • education (edukacja, wykształcenie),
 • importance (znaczenie),
 • knowledge (wiedza),
 • traffic (ruch uliczny).

 

Education is important for young people.

(Edukacja jest ważna dla młodych ludzi.)

 

It is of utmost importance that we do not ignore this issue.

(Jest sprawą najwyższej wagi, abyśmy nie ignorowali tej kwestii.)


Some say that knowledge is very important.

(Niektórzy mawiają, że wiedza jest bardzo ważna.)


I was late for work today because of the heavy traffic.

(Spóźniłam się dzisiaj do pracy przez duży ruch uliczny.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Pluralia tantum

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[192]}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Pluralia tantum to rodzaj rzeczowników, które występują w formie liczby mnogiej, jednak ich znaczenie odnosi się do liczby pojedynczej. Część z tych rzeczowników występuje również w liczbie pojedynczej w niezmienionej formie, jednak często w innym znaczeniu.

 

Przykłady takich rzeczowników podajemy w poniższej tabeli.

 

Pluralia tantum

Przykładowe użycie

Odpowiednik w liczbie pojedynczej

accomodations

 

czasowe mieszkanie, kwatera

Are there any accomodations available at your hotel?

 

(Czy są może dostępne w Państwa hotelu jakieś kwatery mieszkalne?)

znaczenie takie samo jak accomodations

 

accomodation częściej jest używane w brytyjskim angielskim,

a accomodations – w amerykańskim angielskim

amends

 

rekompensata, odszkodowanie

I want him to make amends for all the damage he has done to my house.

 

(Chcę żeby on zrekompensował mi wszystkie szkody, które wyrządził w moim domu.)

brak odpowiednika w liczbie pojedynczej

annals

 

annały

I think one day he’ll go down in the annals of history.

 

(Myślę, że któregoś dnia on przejdzie do historii.)

brak odpowiednika w liczbie pojedynczej

archives

 

archiwa

Why didn’t you tell them to keep the documents in the archives?

 

(Dlaczego nie powiedziałeś im, żeby przechowywali dokumenty w archiwach?)

archive

archiwum

 

You’d have to look in our film archive.

(Musiałby Pan przeszukać nasze archiwum filmowe.)

arms

 

broń

They’ve decided to take up arms.

 

(Postanowili chwycić za broń.)

arm

ramię, ręka

 

My arm hurts – I think I broke it.

(Boli mnie ręka, chyba ją złamałem.)

arrears

 

zaległości, np. w płatnościach

He’s in arrears with his payments.

 

(On ma zaległości w opłatach.)

 

brak odpowiednika w liczbie pojedynczej

ashes

 

popiół

The city has been burned to ashes.

 

(Miasto spłonęło na popiół.)

znaczenie takie samo jak ashes

auspices

 

auspicje, patronat

The project is under the auspices of the President of the United States.

 

(Projekt jest pod patronatem prezydenta Stanów Zjednoczonych.)

 

brak odpowiednika w liczbie pojedynczej

banns

 

zapowiedzi w kościele

The priest is going to read the banns of our wedding tomorrow.

 

(Ksiądz przeczyta jutro zapowiedź naszego ślubu.)

 

brak odpowiednika w liczbie pojedynczej

bowels

 

wnętrzności, trzewia, jelita

I think I have upset bowels.

 

(Chyba mam dolegliwości jelitowe.)

bowel

jelito

 

Mr. Parker, I’m afraid you have bowel cancer.

(Panie Parker, obawiam się że ma Pan raka jelit.)

brains

 

mózg, umysł, rozum

He was the brains behind the whole operation.

 

(On był mózgiem całej operacji.)

brain

mózg

 

The brain is the center of the nervous system.

(Mózg jest centrum układu nerwowego.)

clothes

 

ubrania

Put on your warm clothes next time you go outside.

 

(Ubierz się ciepło kiedy następnym razem jak będziesz wychodził na zewnątrz.)

cloth

szmata, ściereczka lub obrus

 

Can you pass me that cloth? I want to clean the floor.

(Czy mógłbyś podać mi tamtą szmatę? Chcę umyć podłogę.)

 

clubs/diamonds/hearts/spades

 

trefl/karo/kier/win (kolory w kartach)

If I get a jack of spades, I’ll win this game.

 

(Jeśli dostanę waleta pik, wygram tą grę.)

club

klub

diamond

diament

heart

serce

spade

łopata

 

He walked into the club wearing a diamond ring on one of his fingers.

(Wszedł do klubu mając na jednym z palców diamentowy pierścionek.)

Home is where the heart is.

(Tam dom twój, gdzie serce twoje.)

We need a new spade – the old one is useless now.

(Potrzebujemy nowej łopaty, stara jest już bezużyteczna.)

The Commons/Lords

 

Izba Gmin/Izba Lordów

My grandfather was in the House of Lords.

 

(Mój dziadek był w Izbie Lordów.)

common

błonia

lord

pan, władca

 

A common will be created here in the future.

(W przyszłości powstaną tu błonia.

His great grandfather was a lord in this land.

(Jego pradziadek był władcą tych ziem.)

communications

 

łączność, połączenia

Our city has good communications with the capital.

 

(Nasze miasto ma dobre połączenia ze stolicą.)

communication

przekazywanie, porozumienie

 

There was a total lack of communication between them.

(Pomiędzy nimi był całkowity brak porozumienia.)

congratulations

 

gratulacje

My congratulations on your success

 

(Gratuluję sukcesu!)

a letter of congratulation

list z powinszowaniami, list z gratulacjami

 

He has received a letter of congratulation.

(Otrzymał list z gratulacjami.)

contents

 

treść, zawartość

The table of contents of the dictionary should be in the first pages.

 

(Spis rzeczy powinien być na pierwszych stronach słownika.)

content

zawartość, treść

 

The vitamin content is very high.

(Zawartość witamin jest bardzo duża.)

credentials

 

kwalifikacje, referencje

And what are your credentials, Mr. Smith?

 

(A jakie ma Pan kwalifikacje, Panie Smith?)

credential

list uwierzytelniający

 

May I see your credential, please?

(Czy mogę zobaczyć Pański list uwierzytelniający?)

customs

 

urząd celny, odprawa celna

As soon as we go through customs, we’ll be out of the country.

 

(Jak tylko przejdziemy odprawę celną będziemy poza krajem.)

custom

nawyk, zwyczaj, obyczaj

 

It is my custom to drink coffee in the morning.

(Mam w zwyczaju pijać kawę z rana.)

dues

 

składka, opłata

To be a member of our book club you have to pay annual dues.

 

(By być członkiem naszego klubu książki, musi Pan płacić roczne składki.)

due

to, co się komuś należy

 

It was their due.

(To im się należało.)

funds

 

fundusze, pieniądze

The funds for next year will be announced at our next meeting.

 

(Fundusze na przyszły rok zostaną ogłoszone podczas naszego kolejnego zebrania.)

fund

fundusz

 

The disaster relief fund will help the victims of the flood.

(Fundusz pomocy ofiarom katastrof pomoże powodzianom.)

goods

 

towary, dobytek

The goods will be transported by plane.

 

(Towar dostarczony zostanie drogą lotniczą.)

good

dobro

 

It is a tale about the eternal fight between good and evil.

(Jest to opowieść o odwiecznej walce dobra ze złem.)

grassroots

 

u podstaw, na najniższym szczeblu

He has grassroots support.

 

(On ma poparcie na najniższym szczeblu.)

grassroot

lobby zorganizowanych obywateli

 

What we need now is grassroot support.

(Potrzebne nam jest teraz wsparcie zorganizowanych obywateli.)

guts

 

wnętrzności lub odwaga

Do you think you have the guts to do it?

 

(Myślisz, że masz odwagę, by to zrobić?)

gut

bebech, brzuch

 

The gangster was shot in the gut.

(Gangster został postrzelony w brzuch.)

heads

 

orzeł

(strona monety)

Do you choose heads or tails?

 

(Wybierasz orła czy reszkę?)

head

głowa

 

My head hurts.

(Boli mnie głowa.)

heavens

 

niebo, niebiosa

And then the heavens opened.

 

(I wtedy lunęło jak z cebra.)

heaven

raj, niebo

 

Am I in heaven or am I just dreaming?

(Czy jestem w raju, czy tylko mi się to śni?)

honors

 

wyróżnienia, honory

He deserves his honors.

 

(On zasługuje na swoje wyróżnienia.)

honor

honor, zaszczyt

 

I consider it a great honor to be here.

(Bycie tutaj uważam za wielki zaszczyt.)

humanities

 

nauki humanistyczne

I am interested in humanities the most.

 

(Najbardziej interesują mnie nauki humanistyczne.)

humanity

ludzkość

 

Humanity is a very diverse group.

(Ludzkość to bardzo zróżnicowana grupa.)

letters

 

literatura, literat

He’s a man of letters.

 

(On jest literatem.)

letter

litera, list

 

I wrote a letter to him but he didn’t reply.

(Napisałam do niego list, ale nie odpisał.)

lodgings

 

wynajmowany pokój, pokój do wynajęcia

Every student who is not a local should look for his own lodgings.

 

(Każdy student, który nie jest stąd, powinien szukać sobie pokoju do wynajęcia.)

lodging

kwatera

 

A night’s lodging would be much appreciated.

(Nocleg byłby mile widziany.; dosłownie: Kwatera na noc byłaby mile widziana.)

looks

 

uroda

Don’t you know that good looks aren’t everything?

 

(Nie wiesz, że uroda to nie wszystko?)

look

spojrzenie

 

Let’s have a look at your homework.

(Spójrzmy na waszą pracę domową.)

mains

 

sieć zasilająca, sieć elektryczna

I think there’s some trouble with the mains.

 

(Chyba mamy jakieś kłopoty z siecią zasilającą.)

main

magistrala

 

The water main is in the basement.

(Magistrala wodna jest w piwnicy.)

manners

 

maniery

I’m sorry, where are my manners, I haven’t introduced myself.

 

(Przepraszam, gdzie moje maniery, nie przedstawiłem się.)

manner

sposób lub zachowanie

 

The manner in which I was treated was horrible.

(Sposób, w jaki zostałam potraktowana, był okropny.)

minutes

 

protokół

Can you take the minutes afterwards?

 

(Czy możesz później sporządzić protokół?)

minute

minuta

 

Could you give me a minute?

(Czy możesz dać mi minutę?)

odds

 

notowania, szanse

The odds are against this happening.

 

(Szanse na to są niewielkie.)

brak odpowiednika w liczbie pojedynczej

outskirts

 

peryferie miasta, skraj lasu

We are going to move to the outskirts of town.

 

(Mamy zamiar wyprowadzić się na peryferia miasta.)

outskirt

kraniec

 

After a couple of hours, we have reached an outskirt hotel.

(Po paru godzinach, dotarliśmy do jakiegoś oddalonego hotelu.)

pains

 

trudy, starania

I want to reward him for his pains.

 

(Chcę wynagrodzić go za jego trudy.)

pain

ból

 

The pain was unbearable.

(Ból był nie do zniesienia.)

particulars

 

szczegółowe dane/informacje, szczegóły

I want the full particulars.

 

(Chcę szczegółowe informacje.)

particular

szczegół, wzgląd

 

In one particular, this was a successful mission.

(Pod jednym względem była to udana misja.)

premises

 

teren, nieruchomość, lokal

No smoking is allowed on the premises of the school.

 

(Zakaz palenia na terenie szkoły.)

premise

przesłanka, założenie

 

Let’s start with the premise that he is innocent.

(Wyjdźmy z założenia, że on jest niewinny.)

regards

 

pozdrowienia

He asked me to send his regards.

 

(Poprosił mnie, bym przesłał pozdrowienia.)

regard

szacunek, wzgląd

 

I hold you in high regard.

(Mam dla Pana wiele szacunku.)

relations

 

stosunki, relacje

I have good relations with my neighbors.

 

(Mam dobre relacje z sąsiadami.)

relation

związek, relacja

 

This bears no relation to the previous statement.

(To nie ma żadnego związku z poprzednim oświadczeniem.)

remains

 

pozostałości, resztki, szczątki

The remains of the temple are still to be discovered.

 

(Pozostałości świątyni nadal pozostają nieodkryte.)

 

brak odpowiednika w liczbie pojedynczej

savings

 

oszczędności

I don’t have any savings.

 

(Nie mam żadnych oszczędności.)

saving

oszczędność

 

Buying this car was a saving of 200 dollars.

(Kupienie tego samochodu było oszczędnością 200 dolarów.)

spirits

 

nastrój, humor

He appeared to be in high spirits.

 

(On wydawał się być w dobrym nastroju.)

spirit

duch, nastrój

 

The meeting went in a spirit of friendship.

(Spotkanie odbyło się w duchu przyjaźni.)

stairs

 

wewnętrzne schody w budynku

He quickly ran up the stairs.

(Wbiegł szybko po schodach.)

stair

stopień, schodek

 

Watch out – the top stair is dangerous.

(Uważaj, najwyższy stopień jest niebezpieczny.)

steps

 

drabinka, schodki (na zewnątrz budynku)

Go down the steps to the garden, but be careful, or you might trip.

 

(Zejdź po schodach do ogrodu, ale bądź ostrożna, bo możesz się potknąć.)

step

krok

 

It is a big step for humanity.

(To wielki krok dla ludzkości.)

surroundings

 

otoczenie, okolica

The surroundings are beautiful.

(Okolica jest piękna.)

brak odpowiednika w liczbie pojedynczej

systems

 

systemy komputerowe

Computer systems applications may be very expensive at times.

 

(Aplikacje do systemów komputerowych mogą być niekiedy bardzo drogie.)

system

system, organizacja

 

This company lacks a system.

(Ta firma jest niezorganizowana.)

thanks

 

podziękowania, dzięki

Thanks to you, I can finally see my daughter again.

 

(Dzięki Panu mogę wreszcie znowu zobaczyć swoją córkę.)

brak odpowiednika w liczbie pojedynczej

troops

 

wojsko, wojska

Our troops consist of very brave men.

 

(Nasze wojska składają się z bardzo odważnych mężczyzn.)

troop

gromada, grupa lub oddział

 

The troop train will arrive soon.

(Pociąg transportujący wojska przyjedzie niebawem.)

tropics

 

kraje tropikalne, podzwrotnikowe

One day, I would like to be living in the tropics.

 

(Pewnego dnia chciałbym zamieszkać w krajach tropikalnych.)

tropic

zwrotnik

 

Where is the Tropic of Cancer?

(Gdzie jest Zwrotnik Raka?)

valuables

 

kosztowności, przedmioty wartościowe

Somebody broke into my house and stole all the valuables!

(Ktoś włamał się do mojego domu i ukradł wszystkie kosztowności!)

brak odpowiednika w liczbie pojedynczej

wages

 

płaca, zarobki

What wages can I expect?

 

(Jakich zarobków mogę się spodziewać?)

wage

zarobki, płaca

 

I wouldn’t want to work for minimum wage.

(Nie chciałbym pracować za minimalną płacę.)

wits

 

rozum, rozsądek

I hope have the wits not to do it.

 

(Mam nadzieję, że masz na tyle rozumu by tego nie zrobić.)

wit

dowcip lub kpiarz

 

He is known to be a wit.

(Jest znany z tego, że jest bardzo dowcipny.)

writings

 

pisma, dzieła

Next week we are going to focus on selected writings of Shakespeare.

 

(W przyszłym tygodniu zajmiemy się wybranymi dziełami Szekspira.)

writing

pismo lub pisanie

 

His writing is legible.

(Jego pismo jest czytelne.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Rodzaj rzeczownika

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[188]}}Czytaj
 
Ćwicz

W języku angielskim rzeczowniki w rodzaju męskim i żeńskim przeważnie mają te same formy i nie odmieniają się przez osoby. Jest jednak kilka przykładów rzeczowników odnoszących się do osób rodzaju żeńskiego, które tworzy się przez dodanie przyrostka -ess.

 

 

 

rodzaj męski

rodzaj żeński

 

aktor

actor

actress

aktorka

książe

duke

duchess

księżna

cesarz

emperor

empress

cesarzowa

bóg

god

goddess

bogini

gospodarz

host

hostess

gospodyni

pan

master

mistress

pani

menadżer

manager

manageress

menadżerka

kapłan

priest

priestess

kapłanka

książę

prince

princess

księżniczka

steward

steward

stewardess

stewardessa

kelner

waiter

waitress

kelnerka

 

 

 

W wielu przypadkach jednak dla określenia rodzaju rzeczownika używa się po prostu dwóch różnych wyrazów.

 

 

rodzaj męski

rodzaj żeński

 

chłopak

boy

girl

dziewczyna

brat

brother

sister

siostra

ojciec

father

mother

matka

pan młody

groom

bride

panna młoda

bohater

hero

heroine

bohaterka

koń

horse

mare

klacz

król

king

queen

królowa

mnich

monk

nun

zakonnica

siostrzeniec

bratanek

nephew

niece

siostrzenica

bratanica

policjant

policeman

policewoman

policjantka

kogut

rooster

hen

kura

wujek

uncle

aunt

ciotka

wdowiec

widower

widow

wdowa

*Burmistrzem może być zarówno kobieta jak i mężczyzna, tak więc w tym przypadku używa się słowa mayor. W Wielkiej Brytanii słowem mayoress określa się żonę burmistrza-mężczyzny.

 

 

Niektóre słowa zakończone na -ess, takie jak: authoress (autorka), poetess (poetka), actress (aktorka) i manageress (menadżerka) wyszły już z użycia. To samo dzieje się z zawodami wskazującymi, że wykonują je mężczyźni, np. fireman (strażak). Zamiast tego używa się dzisiaj nazw zawodów czy pełnionych funkcji, które nie odnoszą się do żadnej konkretnej płci.  Przykładem mogą tu być: steward (steward – r. męski) i stewardess (stewardessa – r. żeński),  które zastępowane są innymi wyrażeniami „bezpłciowymi”, np. flight attendant (steward lub stewardessa). Tak samo jest z wyrażeniem police officer (oznacza ono i policjanta i policjantkę). Poniżej podajemy kilka innych przykładów takich rzeczowników:

 

- supervisor (osoba nadzorująca/nadzorca) zamiast foreman (brygadzista) - rzeczowniki zakończone na -man również mogą wskazywać, że dana osoba jest mężczyzną, a nie kobietą,

 

- firefighter (strażak) zamiast fireman,

 

- chair(person) (osoba przewodnicząca) zamiast chairman (przewodniczący),

 

- spokesperson (rzecznik) zamiast spokesman,

 

- Member of Congress (osoba będąca członkiem Kongresu) zamiast Congressman (kongresman),

 

-fisher (rybak lub rybaczka) zamiast fisherman (rybak),

 

- mail carrier (osoba roznosząca listy) zamiast mailman (listonosz),

 

- usher (osoba sprawdzająca bilety) zamiast usherette (bileterka),

 

- homemaker (osoba prowadząca dom) zamiast housewife (gospodyni domowa).

 

 

 

Rodzaj zwierząt i ulubionych przedmiotów

 

Sam rodzaj rzeczownika nie jest raczej problematyczny w języku angielskim. Najczęściej do ludzi zwracamy się używając Zaimków he lub she, a do nazywania przedmiotów i zwierząt zaimka it.

 

Zdarza się jednak, że o bardzo nam bliskich zwierzętach, samochodach, czy innych przedmiotach mówimy za pomocą zaimków he lub she, podkreślając w ten sposób istniejącą więź emocjonalną, np.:

 

I used to have a dog. He was very smart.

(Miałem kiedyś psa. Był bardzo mądry.)

 

Where's the rabbit? I want to give him some food.

(Gdzie jest królik? Chcę dać mu jeść.)

 

'So how was it on the boat this time?' 'She is a real beauty and I enjoyed my cruise.'

(„Jak było tym razem na łodzi?” „Ona jest piękna i podobał mi się rejs nią.”)

 

 

 

Nieznana płeć

 

Przez wiele lat dla określenia osoby, której płeć była nadawcy wypowiedzi nieznana lub gdy wypowiedź była skierowana zarówno do mężczyzny jak i do kobiety używało się zaimków he/him/his.

 

If an employee cannot come to work, he must provide a medical certificate.

(Jeżeli pracownik nie może przyjść do pracy, musi dostarczyć zwolnienie lekarskie.)

 

I think that if he finds the person who did it, he'll tell him what he thinks about him.

(Myślę, że jeżeli znajdzie osobę która to zrobiła, powie tej osobie co o niej sądzi.)

 

 

 

Współcześnie jednak omówione powyżej zwroty uważa się za obraźliwe i zamiast nich używa się wyrażeń typu he or she, him or her czy też his or her:

 

If an employee cannot come to work, he or she must provide a medical certificate.

(Jeżeli pracownik lub pracownica nie może przyjść do pracy, on lub ona musi dostarczyć zwolnienie lekarskie.)

 

I think that if he finds the person who did it, he'll tell him or her what he thinks about him or her.

(Myślę, że jeżeli znajdzie osobę, która to zrobiła, powie jemu lub jej co o niej lub nim sądzi.)

 

 

 

W mowie potocznej często używamy zwrotu they by określić zbiorczo zwroty typu him czy też her. Najczęściej używa się tego zwrotu po słowach takich jak somebody, anybody, nobody, person.

 

If anybody wants my sandwich, they can eat it.

(Jak ktoś chce moją kanapkę, może ją zjeść.)

 

When somebody wants to study at the best university, they have to work hard.

(Kiedy ktoś chce studiować na najlepszym uniwersytecie, musi ciężko pracować.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Rzeczowniki złożone

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[191]}}Czytaj
 
Ćwicz

Rzeczowniki złożone to słowa, które powstały z połączenia dwóch rzeczowników i są ze sobą powiązane. Są podobne do form dzierżawczych, ponieważ pierwszy rzeczownik na swój sposób określa drugi, opisując go lub podając jego cel.

 

Jeżeli chodzi o pisownię, można je zapisać jako pojedyncze słowo (dressmaker), dwa słowa (fashion magazine) lub też jako dwa słowa oddzielone od siebie myślnikiem (waste-bin). Nie ma jednej zasady dotyczącej pisowni rzeczowników złożonych, dlatego w razie wątpliwości najlepiej posłużyć się słownikiem.

 

- dressmaker (projektant ubrań),

- fashion magazine (czasopismo o modzie),

- windsurfing (windsurfing),

- cookbook (książka kucharska),

- highway (autostrada),

- fire-eater (połykacz ognia),

- rocking chair (fotel bujany),

- blackbird (kos),

- Thanksgiving (Święto Dziękczynienia),

- filing cabinet (szafka na akta),

- real estate (nieruchomość),

- screwdriver (śrubokręt),

- swimsuit (kostium kąpielowy),

- easy chair (fotel klubowy).

 

 

Uwaga! Niektóre rzeczowniki złożone tworzone są z czasowników złożonych i zwykle mają taką samą kolejność jak rzeczownik. Istnieje jednak kilka wyjątków.

 

 

rzeczownik

czasownik

 

zalać – nadwyżka ludności

overspill

spill over

przelać

frekwencja

turnout

turn out

okazać się

schyłek/tendencja zniżkowa

downturn

turn down

odrzucić

 

 

Ponadto rzeczowniki złożone tworzyć można z wyrażeń określających czas:

- a two-week holiday (dwutygodniowy urlop),

- a fifteen-minute drive (piętnastominutowa przejażdżka),

- a two-hour delay (dwugodzinne opóźnienie).

 

 

 

Rzeczowniki złożone przeważnie tworzą liczbę mnogą od drugiego wyrazu składowego:

 

 

liczba pojedyncza

liczba mnoga

 

fotel bujany

armchair

armchairs

fotele bujane

regał na książki

bookcase

bookcases

regały na książki

kobieta biznesu

businesswoman

businesswomen

kobiety biznesu

szczotka do włosów

hairbrush

hairbrushes

szczotki do włosów

policjant

policeman

policemen

policjanci

pracownik biura podróży

travel-agent

travel-agents

pracownicy biura podróży

 

Powyższa reguła jest prawdziwa także dla złożeń zakończonych przyrostkiem -ful:

 

- handful (garść) – handfuls,

- tablespoonful (pojemność łyżeczki do herbaty) – tablespoonfools.

 

 

W przypadku rzeczowników złożony składających się z osobnych wyrazów (także tych rozdzielonych myślnikami), z których tylko pierwszym wyrazem jest rzeczownik liczbę mnogą tworzy się od wyrazu pierwszego. Zwróć uwagę, że ten pierwszy wyraz jest tu zazwyczaj wyrazem ważniejszym:

 

- doctor of philosophy (doktor filozofii) – doctors of philosophy,

- man-of-war (okręt wojenny) – men-of-war,

- mother-in-law (teściowa) – mothers-in-law,

- notary public (notariusz) – notaries public,

- passer-by (przechodzień) – passers-by,

- looker-on (gap) – lookers-on,

- runner-up (zdobywca drugiego miejsca) – runners-up.

 

 

Wyjątki!

 

 • Pomimo tego, że forma liczby mnogiej mothers-in-law jest poprawna, używa się również czasami formy mother-in-laws.
 • W przypadku rzeczownika złożonego court martial (sąd wojskowy) również dopuszczalne są dwie formy: courts martial (forma ta jest bardziej oficjalna) lub też court martials (forma ta jest mniej oficjalna).
 • go-between (pośrednik) – go-betweens (pośrednicy),
 • grown-up (dorosły) – grown-ups (dorośli),
 • touch-down  (lądowanie) – touch-downs (lądowania),
 • forget-me-not (niezapominajka) – forgt-me-nots (niezapominajki).
 • Jeżeli pierwszym rzeczownikiem jest man lub woman, to liczbę mnogą czasami tworzy się od obu wyrazów:

            woman-doctor (lekarka) – women doctors (lekarki),

            man-driver (kierowca) – men drivers (kierowcy),

            manservant (służący) – menservants (służący).Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Rzeczowniki abstrakcyjne, konkretne, pospolite

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[189]}}Czytaj
 
Ćwicz

Rzeczownik abstrakcyjny (abstract noun) to taki rzeczownik, którego znaczenia nie można ogarnąć podstawowymi zmysłami; to przeciwieństwo rzeczownika konkretnego.

Poniżej podajemy przykłady rzeczowników abstrakcyjnych:

 

- childhood (dzieciństwo),

- culture (kultura),

- hate (nienawiść),

- justice (sprawiedliwość),

- love (miłość),

- taste (smak),

- violence (przemoc).

 

I have a lot of good memories from my childhood.

(Mam wiele miłych wspomnień z dzieciństwa.)

 

I do not condone violence.

(Nie godzę się na przemoc.)

 

 

 

Rzeczownik konkretny (concrete noun) to rzeczownik, który odnosi się do konkretnych, namacalnych przedmiotów. Może on być policzalny lub niepoliczalny oraz występować w liczbie pojedynczej i mnogiej.

Przykłady takich rzeczowników podajemy poniżej:

 

- boy (chłopiec),

- chair (krzesło),

- cheese (ser),

- computer (komputer),

- dog (pies),

- fork (widelec),

- oil (olej),

- rice (ryż),

- song (piosenka),

- water (woda),

- window (okno).

 

 

Could you go to the shop and buy some oil?

(Czy mógłbyś pójść do sklepu i kupić olej?)

 

That boy is my neighbor’s son.

(Ten chłopiec to syn mojego sąsiada.)

 

 

 

Rzeczownik pospolity (common noun) odnosi się do rzeczy lub osób jako ogółu. Może przyjąć formę liczby pojedynczej lub formę liczby mnogiej. Jeżeli nie występuje on na początku zdania to zawsze pisany jest małą literą:

 

All the people in the room were frightened.

(Wszyscy ludzie w pokoju byli wystraszeni.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz


Nazwy własne

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[190]}}Czytaj
 
Ćwicz

Rzeczowniki własne (proper nouns), zwane również nazwami własnymi to takie rzeczowniki, które określają:

 

a) imiona konkretnych ludzi, np.

 

The current president of the USA is Barack Obama.

(Obecnym prezydentem Stanów Zjednoczonych jest Barack Obama.)

 

 

b) nazwy miejsc, np.

I live 200 km north of Warsaw.

(Mieszkam 200 km na północ od Warszawy.)

 

 

c) nazwy miesięcy, np.

 

I made an appointment with my dentist in January.

(Umówiłem się ze swoim dentystą na wizytę w styczniu.)

 

 

d) nazwy świąt, np.

 

I love Christmas.

(Uwielbiam święta Bożego Narodzenia.)

 

 

e) nazwy czasopism, np.

 

Have you read this month’s Cosmopolitan?

(Czytałaś najnowszy numer Cosmopolitan?)

 

 

 

 

 

Rzeczowniki własne nie występują zwykle w liczbie innej niż ta, do której zostały pierwotnie przypisane. Porównaj poniższe przykłady:

 

- Indonesia – Indonesias (Indonezja),

- the West Indies – a West Indy (Indie Zachodnie).

 

Istnieją jednak wyjątki od powyższej reguły:

 

- Johnson – Johnsons (Johnson – Johnsonowie, czyli osoby, które na nazwisko mają Johnson),

- London - Londons (Londyn - „Londyny”, czyli miasta, które są nazwane Londyn lub które przypominają Londyn),

- Shakespeare – Shakespeares (Szekspir - „Szekspirowie”, czyli pisarze podobni do Szekspira).

 

 

Choć przed większością nazw własnych nie używa się określników, to są od tej reguły oczywiście wyjątki. Jeżeli rzeczownik własny przeklasyfikujemy na rzeczownik pospolity, możemy poprzedzić go przedimkiem lub innym określnikiem, np.:

 

- a Shakespeare (podobny do Szekspira, jak Szekspir)

 

With no talent I will never be a Shakespeare.

(Bez talentu nigdy nie będę jak Szekspir.)

 

 

- his new Shakespeare (jego nowa kopia dzieła Szekspira)

 

I read his new Shakespeare and I must say it’s very similar to the original.

(Przeczytałem jego nową kopię dzieła Szekspira i muszę przyznać, że jest bardzo podobna do oryginału.)

 

 

- a John Smith (pewien John Smith, jakiś John Smith)

 

There was a John Smith looking for you.

(Jakiś John Smith cię szukał.)

 

 

- the second Mrs Johnson (druga Pani Johnson – pierwszej już nie ma)

 

Since he has divorced his first wife, this is the second Mrs Johnson.

(Jako że rozwiódł się z pierwszą żoną, to jest druga Pani Johnson.)

 

 

Przy nazwach własnych można również używać tytułów, imion, stopni, itd., np.:

 

a) tytuły naukowe:

 

- doctor (doktor, czyli tytuł akademicki lub medyczny), Dr Jones,

- professor (profesor), Professor Brown,

- PhD (doktor filozofii, w pełnym brzmieniu Doctor of Philosophy), John Brown, PhD.

- bachelor (licencjat, np. Bachelor of Arts – licencjat z nauk humanistycznych, Bachelor of Science – licencjat z nauk ścisłych).

 

 

b) stopnie np. wojskowe:

 

- captain (kapitan), np. Captain O’Connor,

- corporal (kapral), np. Corporal Jones,

- general (generał), np. General MacArthur,

- private (szeregowy), np. Private Walker,

- sergeant (sierżant), np. Sergeant Jones.

 

 

c) tytuły grzecznościowe:

 

- Mr (Pan), np. Mr Smith,

- Mrs (Pani, mężatka), np. Mrs Smith,

Ms (Pani, niekoniecznie zamężna), np. Ms Smith.

 

 

d) tytuły szlacheckie:

 

- Lady (Lady), np. Lady Churchill,

- Lord (Lord), np. Lord Churchill,

- Sir (Sir), np. Sir Elton John.

 

 

e) tytuły polityczne, klerykalne oraz prawne:

 

- Cardinal (Kardynał), np. Cardinal Spellman,

- Chancellor (Kanclerz), np.  Chancellor Clarke,

- Governor (Gubernator), np. Governor Schwarzenegger,

- Judge (Sędzia), np. Judge Jones.Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz