Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Trudne wyrażenia

Some i any

Do góry

Some i any

W tym dziale poznasz zastosowanie słów some i any i przeanalizujesz zdania ilustrujące różnice między nimi.

1 Some i any   

Some i any

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated[131]}}Czytaj
 
Ćwicz

Forma i zastosowanie

 

Zarówno some jak i any odnoszą się do nieokreślonej ilości lub liczby i używa się ich w sytuacjach kiedy podanie dokładnej ilości/liczby jest trudne lub nieistotne.

 

Some


Some używa się z rzeczownikami niepoliczalnymi oraz policzalnymi w liczbie mnogiej, głównie w zdaniach twierdzących. W takich kontekstach some można przetłumaczyć jako trochę lub kilka.


I think we need to buy some eggs.

(Wydaje mi się, że musimy kupić trochę jajek.)


I would kill for some chocolate!

(Zabiłabym za trochę czekolady!)


Ted thinks we should buy some flowers for Aunt Sally.

(Ted uważa, że powinniśmy kupić kwiaty dla cioci Sally.)

 

Some może się pojawić w pytaniach, ale tylko takich, na które oczekujemy, że rozmówca odpowie ’yes’ lub kiedy chcemy go zachęcić do takiej odpowiedzi (prośby/oferty), np.


Have you taken some sugar with you?

[Wziąłeś ze sobą trochę cukru? (oczekuje się od rozmówcy, że wziął cukier.)]

 

Would you like some more tea?

(Chciałabyś jeszcze herbaty?)

 

 

 

Any

 

Any także może występować z rzeczownikami niepoliczalnymi oraz policzalnymi w liczbie mnogiej, ale przeważnie tylko w pytaniach i przeczeniach. Znaczenie any zależy od rodzaju zdania w jakim się znajduje. W pytaniach oznacza jakiś, jakieś lub jakikolwiek, np.


Is there any milk in the fridge?

(Czy jest jakieś mleko w lodówce?)

 

Is there any orange juice in the fridge?

(Jest jakiś sok pomarańczowy w lodówce?)


W przeczeniach any oznacza żadnego, żadnej, żadnych, np.


Oh no! I forgot! I didn’t buy any bread!

(O nie! Zapomniałem! Nie kupiłem żadnego chleba!)


I’m sorry but I haven’t got any oranges.

(Przykro mi, ale nie mam żadnych pomarańczy.)

 

Any może wystąpić w zdaniach twierdzących, ale tylko jeśli poprzedzają je słowa o negatywnym albo ograniczającym znaczeniu, np. never (nigdy), hardly (ledwo), without (bez), little (mało):


She never eats any strawberries.

(Ona nigdy nie je truskawek.)


I’m afraid there’s hardly any milk left.

(Obawiam się, że zostało niewiele mleka.)


Tom went to school without any books.

(Tom poszedł do szkoły bez książek.)

 

 

 

Zestawienie różnic pomiędzy some i any:

  some any
znaczenie

trochę

kilka

jakiś

jakieś

jakikolwiek

rzeczowniki

rzeczowniki w liczbie mnogiej

rzeczowniki niepoliczalne

rzeczowniki w liczbie mnogiej

rzeczowniki niepoliczalne

rodzaje zdań

zdania twierdzące

zdania pytające

zdania przeczące

zdania pytające

 

Specjalne zastosowania some i any

 


Some w z rzeczownikami w liczbie pojedynczej

Istnieją przypadki, kiedy some może wystąpić z rzeczownikami w liczbie pojedynczej.

1)

When I finished cooking, some girl knocked on my door.

(Kiedy skończyłam gotować, jakaś dziewczyna zapukała do drzwi.)


W tym przypadku some zastępuje przedimek nieokreślony a, którego używa się znacznie częściej. Some oznacza, że nie zależy nam na poznaniu, kim była dziewczyna – nie obchodzi nas jej tożsamość.


2)

Some day, I’ll meet my Prince Charming.

(Któregoś dnia spotkam swojego księcia z bajki.)


W tym przypadku użycie przedimka nieokreślonego jest niemożliwe, więc some może zastąpić one bez zmiany znaczenia.

3)

Some idiot must have left the iron on!

(Jakiś idiota musiał zostawić włączone żelazko!)


W przykładzie powyżej mamy do czynienia ze słowem obraźliwym idiot, i to właśnie some brzmi bardziej naturalnie z obraźliwymi epitetami. Gdyby zastąpić some przedimkiem nieokreślonym an, rzeczownik idiot byłby użyty jako zwykły rzeczownik opisowy.


Some w zdaniach wykrzyknikowych

Odpowiednio zaakcentowane some może wskazywać na coś niezwykłego, np.


1) Just look at that! Those are SOME flowers.

(Tylko na to spójrz! To są dopiero kwiaty!)

(w zdaniu wyrażony został zachwyt z powodu pięknych kwiatów)

 

2) SOME party it was. I was never so bored in my life.

(Ale impreza. W życiu się tak nie nudziłam.)

 

Any i zbiorowości


Any może także wskazywać na ogół danej zbiorowości (ludzi, przedmiotów, zjawisk, zwierząt, itp.). W takich przypadkach może się łączyć ze wszystkim rzeczownikami – rzeczownikami w liczbie pojedynczej, rzeczownikami w liczbie mnogiej i rzeczownikami niepoliczalnymi, i tłumaczy się je jako każdy, każda, jakiś, jakaś, jakieś, itp.

 

1)

Any girl will tell you, this kind of behaviour is unacceptable.

(Każda dziewczyna powie ci, że takie zachowanie jest nie do zaakceptowania.)

(którejkolwiek byś nie spytał, to większość tak ci właśnie powie)


Any ma w tym przypadku podobne znaczenie do all, ale nie jest jego odpowiednikiem.

 

2)

Any student of law should know what an interpretation of the law is.

(Każdy student prawa powinien wiedzieć, czym jest wykładnia prawa.)


(Mówiąc any student mamy na myśli przynajmniej niektórych studentów, którzy powinni mieć taką wiedzę. Nie mamy też na myśli żadnego konkretnego studenta. Nie twierdzi się, że każdy powinien to wiedzieć, ale wyraża się taką nadzieję.)
Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz