Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Enough

Enough

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

No, you won’t get this little car. You have enough toys!

(Nie, nie dostaniesz tego samochodziku. Masz wystarczająco dużo zabawek!)

 

After the marathon, he had enough strength to go cycling.

(Po maratonie miał dość siły, żeby iść na rower.)  • Enough zazwyczaj w zdaniu występuje po przymiotniku lub przysłówku, np.

 

I’m not sure if it’s sunny enough to go to the beach.

(Nie jestem pewna, czy jest wystarczająco słonecznie, żeby iść na plażę.)

 

I’m not sure what time I’m supposed to see Tom. He didn’t speak clearly enough yesterday when I talked to him on the phone.

(Nie jestem pewna, o której mam się zobaczyć z Tomem. Nie mówił dość jasno, kiedy rozmawiałam z nim wczoraj przez telefon.)

 

 

  • Enough może występować także przed przymiotnikiem, ale tylko wtedy kiedy określa jednocześnie przymiotnik i rzeczownik. Dla porównania:

 

I don’t have enough blue clothes.

(Nie mam wystarczająco wiele niebieskich ubrań.)


I don’t have blue enough clothes. 

(Nie mam ubrań, które są wystarczająco niebieskie.)

 

W pierwszym zdaniu enough odnosi się zarówno do przymiotnika blue, jak i do rzeczownika clothes; z kolei w drugim zdaniu enough odnosi się jedynie do przymiotnika blue.

 

  • Enough może również pełnić funkcję określnika przed rzeczownikiem, np.

 

Has she got enough eggs to bake the cake?

(Czy ma wystarczająco dużo jajek, żeby upiec ciasto?)  • Okazjonalne enough można też użyć po rzeczowniku, ale poza paroma wyrażeniami jest to raczej rzadkie zjawisko we współczesnym języku angielskim, np.

 

If only she had time enough to finish the costume...

(Gdyby tylko miała czas, żeby skończyć kostium...)


Lisa was fool enough to believe every word he said.

(Lisa była wystarczającym głupkiem, żeby uwierzyć w każde słowo, które powiedział.)

 

 

  • Przed określnikami i zaimkami enough pojawia się zawsze w połączeniu z of - enough of. Dla porównania:

 

They didn’t buy enough books.

(Nie kupili wystarczająco wielu książek.)

 

They didn’t buy enough of the books I like.

(Nie kupili wystarczająco wielu książek, które lubię.)

 


Wyjątek od tej reguły stanowi wyrażenie I’ve had enough of... - mam już dość... - w którym pojawia się konstrukcja enough of, mimo że po niej może pojawić się wyrażenie bez określnika lub zaimka, np.


I’m so happy I’m finishing high school! I’ve had enough of biology!

(Tak się cieszę, że kończę liceum! Mam już dość biologii!)

 

 

  • W zdaniach, które odnoszą się do ilości enough może występować bez rzeczownika, o ile jego znaczenie jest jasne, np.

 

That’s enough, cheers.

(Już wystarczy, dzięki.)


Two boxes will be enough.

(Dwa pudełka wystarczą.)


He had some money on him, but not enough to buy me a drink.

(Miał przy sobie trochę pieniędzy, ale niewystarczająco, żeby kupić mi drinka.)

 


You’re smart enough to understand Einstein’s theory.

(Jesteś wystarczająco mądra, żeby zrozumieć teorię Einsteina.)

 


lub konstrukcji for + rzeczownik/zaimek + bezokolicznik, np.


It’s late enough for everybody to leave the pub now.

(Jest już wystarczająco późno, żeby wszyscy opuścili pub.)  • Podmiot w zdaniu z enough może być jednocześnie dopełnieniem bezokolicznika, np.

 

This soup is tasty enough to eat

(Ta zupa jest wystarczająco dobra, żeby ją zjeść.)

this soup = podmiot

this soup → to eat = dopełnienie bezokolicznika

This soup is enough tasty to eat it.Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz