Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Interpunkcja

Znak zapytania

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Zasady użycia znaku zapytania w języku angielskim:

 

  • Znaku zapytania (question mark) w języku angielskim używa się tak samo jak kropki i wykrzyknika, czyli na końcu zdania, a zdanie rozpoczynające się po nim musi zaczynać się od wielkiej litery, np.

 

Why not try today? You may be our next winner!

Dlaczego nie spróbować dzisiaj? Możesz być naszym następnym zwycięzcą!

 

Can I smoke here? It’s so cold outside.

Czy mogę tutaj zapalić? Na zewnątrz jest tak zimno.

 

 

  • Znaku zapytania nie stosuje się po zdaniach niekompletnych pod względem gramatycznym, np.

 

What you?

 

 

  • Znak zapytania nie występuje w pytaniach zależnych, np.:

 

She asked me what the time was.

She asked me what the time was?

Zapytała mnie, która godzina.

 

 

  • Znak zapytania kończy zdania, na które odpowiedź może brzmieć tylko „tak” lub „nie” (tzw. yes-no questions), np.

 

Do you want to go home?

Czy chcesz iść do domu?

 

Can you wait five more minutes?

Czy mogłabyś poczekać jeszcze pięć minut?

 

 

 

You’re in love with her, aren’t you?

Jesteś w niej zakochany, prawda?

 

You hate him, don’t you?

Nienawidzisz go, co?