Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Okresy warunkowe

Drugi okres warunkowy

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Forma

 

Drugi okres warunkowy tworzy if clause, określająca warunek wyrażony w czasie przeszłym Past Simple lub Past Continuous, oraz main clause, informująca o skutku jego wypełnienia, podana z wykorzystaniem would, could lub might połączonych z bezokolicznikiem bez to.

 

If + Past Simple lub Past Continuous + would/could/might+ bezokolicznik bez to

 

 

If I were you, I would ask her for help.

(Jeśli byłbym tobą, poprosiłbym ją o pomoc.)

 

If Tom Cruise were staying in the hotel, I would try to take a photo of him.

  (Jeśli Tom Cruise mieszkałby w tym hotelu, spróbowałabym zrobić mu zdjęcie.)

 

If I knew Susan’s number, I could call her.

(Jeśli znałbym numer Susan, mógłbym do niej zadzwonić.)

 

 

Znajdujący się w if clause czasownik be w czasie przeszłym zwyczajowo przyjmuje dla wszystkich osób formę were, np.

 

If she were with us, she would be very happy.

(Jeśli byłaby z nami, to byłaby bardzo szczęśliwa.)

 

If I were you, I would look for another job.

(Jeśli byłbym na twoim miejscu, poszukałbym innej pracy.)

 

 

Użycie was jest również dopuszczalne, jednak tylko w języku nieformalnym, np.

 

If I was you, I would probably kill ’em both.

(Gdybym byłą tobą, pewnie zabiłabym ich oboje.)

 

 

W amerykańskiej odmianie języka angielskiego (ale nie w brytyjskiej) dopuszczalne jest użycie would w obu częściach zdania (zarówno w if clause, jak i w main clause), np.

 

If they would be more patient, the teacher wouldn’t shout at them.

(Jeśli byliby bardziej cierpliwi, nauczyciel nie krzyczałby na nich.)

 

 

 

Zastosowanie

 

Drugiego okresu warunkowego używamy:

 • przy spekulacjach – co by było, gdyby bieżąca sytuacja była inna, np.

   

If I had a wife, I would buy her flowers every day.

(Gdybym miał żonę, kupowałbym jej codziennie kwiaty.)

 

 

 • do opisu mało prawdopodobnej sytuacji w przyszłości, np.

   

If your application for a job was approved, we would call you within a week.

(W razie, gdyby twoje podanie o pracę zostało rozpatrzone pozytywnie, zadzwonimy do ciebie w przeciągu tygodnia.)

(Jest to mało prawdopodobne.)

 

* Zauważ, że w tym wypadku można użyć również pierwszego okresu warunkowego wybór pomiędzy obiema konstrukcjami będzie zależał od tego, jak bardzo osoba wypowiadająca dane zdanie wierzy w prawdopodobieństwo zajścia opisywanych wydarzeń. Porównaj:

 

If your application for a job is approved, we will call you within a week.

(Jeśli twoje podanie o pracę będzie rozpatrzone pozytywnie, zadzwonimy do ciebie w przeciągu tygodnia.)

(Jest to bardzo prawdopodobne.)

 

 

 • do dawania rad, np.

   

If I were you, I would apologize to your boss.

(Jeśli byłbym na twoim miejscu, to przeprosiłbym twojego szefa.)

 

 

 • do wyrażania grzecznych próśb, np.

   

If you could look after Hannah, I would be very grateful.

(Jeśli mógłbyś się zaopiekować Hannah, byłabym bardzo wdzięczna.)

 

 

 • do wyrażania różnego rodzaju pragnień lub żalu, np.

   

If we didn’t have to study so hard, we could go on vacation.

(Jeśli nie musielibyśmy uczyć się tak intensywnie, to moglibyśmy pojechać na wakacje.)

 

 

Chcąc jeszcze bardziej podkreślić brak prawdopodobieństwa zajścia opisywanych wydarzeń możemy również zastosować w if clause konstrukcje were to + bezokolicznik, albo should + bezokolicznik, np:

 

If you were to pay more attention to what is said during the lectures, you would pass the final exam. (Jeśli bardziej przywiązywałbyś uwagę do tego, co jest omawiane na wykładach, zdałbyś egzamin końcowy.)

 

Keep your voice down in case he were tooverhear us.

(Mów cicho, na wypadek, gdyby miał nas usłyszeć.)

 

If the car should break down within the year, we would buy a new one.

(Jeśli samochód miałby się zepsuć w przeciągu roku, to kupimy nowy.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz