Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Strona bierna

Konstrukcje w stronie biernej

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Znając już podstawową formę zdań oraz ogólne zasady stosowania strony biernej, warto zapoznać się z konkretnymi strukturami. Konstrukcje te różnią się w zależności od tego co chcemy wyrazić oraz jakich wyrazów chcemy użyć.

 

 

 

Po wielu czasownikach może występować dopełnienie z bezokolicznikiem. Takie konstrukcje to np.

 

My parents asked me to stay at home tonight.

(Moi rodzice poprosili mnie abym została dzisiaj w domu.)

 

We chose vampires to be the theme for the party.

(Wybraliśmy wampiry jako motyw przewodni imprezy.)

 

 

W większości przypadków powyższe zdania można wyrazić w stronie biernej:

 

I was asked to stay at home tonight.

(Byłam poproszona o pozostanie w domu dziś wieczorem.)

 

The vampires were chosen to be the theme for the party.

(Wampiry były wybrane jako motyw przewodni imprezy.)

 

 

Czasowniki opisujące myślenie, czucie i mówienie rzadko występują w powyższej konstrukcji (dopełnienie + bezokolicznik), gdyż brzmią bardzo formalnie. Porównaj zdania poniżej:

 

a)

She believes him to be Danny’s father

(Ona wierzy, że on jest ojcem Danny’ego.)

(forma rzadziej stosowana)

 

b)

She believes that he is Danny’s father.

(Ona wierzy, że on jest ojcem Danny’ego.)

(forma częściej stosowana)

 

 

Konstrukcja z przykładu a) jest jednak często używana przy wszelkiego rodzaju wiadomościach, np.

 

He is believed to be Danny’s father.

(On jest uważany za ojca Danny’ego.)

 

My uncle is considered to be the worst plumber ever.

(Mój wujek jest uważany za najgorszego hydraulika wszech czasów.)

 

 

  • czasowniki takie jak: hear (słyszeć), see (widzieć), make (zrobić) i help (pomóc) w stronie czynnej mogą występować w konstrukcji z dopełnieniem i bezokolicznikiem bez to (bare infinitive). Natomiast w stronie biernej po takich czasownikach występuje bezokolicznik, np.

 

STRONA CZYNNA

STRONA BIERNA

 

They helped him (to) redecorate his room.

(Pomogli mu odnowić pokój.)

 

I made him (to) clean the room.

(Zmusiłem go żeby posprzątał pokój.)

 

 

He was helped to redecorate his room.

(Udzielono mu pomocy przy odnowie swojego pokoju.)

 

He was made to clean the room.

(Sprawiono, że posprzątał pokój.)

 

 

 

  • bezokoliczniki typu perfect, progressive lub passive mogą również występować w stronie biernej, np.

 

They are believed to have moved out to Canada.

(Uważa się, że przeprowadzili się do Kanady.)

(bezokolicznik typu perfect)

 

My boyfriend was told to be waiting for me at the railway station.

(Mojemu chłopakowi zostało powiedziane, aby czekał na mnie na stacji dworcowej.)

(bezokolicznik typu progressive)

 

All cars are expected to be repaired by tomorrow evening.

(Oczekuje się, że wszystkie samochody będą naprawione do jutrzejszego wieczora.)

(bezokolicznik typu passive)

 

 

 

  • w stronie biernej dopełnienie czasowników wymagających przyimka może stać się podmiotem. Przykłady poniżej.

 

STRONA CZYNNA

STRONA BIERNA

 

They have looked at the report carefully.

(Oni przeglądali ten raport bardzo dokładnie.)

 

She doesn’t listen to her parents.

(Ona nie słucha się swoich rodziców.)

 

My dog doesn’t like it when we shout at him.

(Mój pies nie lubi kiedy na niego krzyczymy.)

 

The report has been carefully looked at.

(Raport był przejrzany bardzo dokładnie.)

 

Her parents are not listened to.

(Jej rodzice są niesłuchani.)

 

He doesn’t like to be shouted at.

(On nie lubi kiedy się na niego krzyczy.)

 

 

 

  • kiedy referujemy czyjąś wypowiedź i nie chcemy wspominać osoby, której słowa są przytaczane, lub odnosimy się do niekonkretnego podmiotu, możemy to zrobić za pomocą jednej z dwóch poniższych struktur:

 

 

podmiot + odmieniony czasownik to be + imiesłów bierny + czasownik w bezokoliczniku

 

She is said to be an angel.

(Mówi się o niej, że jest aniołem.)

 

 

it + odmieniony czasownik to be + imiesłów bierny + that

 

It is said that she is an angel.

(Mówi się, że jest aniołem.)

 

 

Struktury z it używamy również przytaczając decyzje lub ogólne odczucia, np.

 

It was decided / agreed / felt that it would be better to postpone the board of directors meeting.

(Zostało postanowione, że byłoby lepiej przełożyć spotkanie zarządców.)

 

It was decided to meet after lunch.

(Zostało postanowione, aby spotkanie odbyło się po lunchu.)

 

 

 

  • niektóre zdania zbudowane są z fraz rozpoczynających się od słowa that, które służą jako dopełnienie zdania. W takich przypadkach frazy te nie mogą stać się podmiotem w zdaniach biernych. A zatem, poniższe zdania w stronie czynnej nie mogą być użyte w stronie biernej w następujący sposób:

 

STRONA CZYNNA

STRONA BIERNA

 

Nobody thought that she was pregnant.

(Nikt nie wiedział, że była w ciąży.)

 

 

That she was pregnant was thought by nobody.

 

 

We felt that this baby sitter was perfect for our children.

(Czuliśmy, że ta opiekunka była idealna dla naszych dzieci.)

 

 

That this baby sitter was perfect for our children was felt.

 

 

 

W takim wypadku możemy również zastosować konstrukcję:

 

it +odmieniony czasownik to be + imiesłów bierny + that

 

It wasn’t thought that she was pregnant.

(Nie sądzono, że była w ciąży.)

 

 

It was felt that this baby sitter was perfect for our children.

(Można było wyczuć, że ta opiekunka była idealna dla naszych dzieci.)Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz