Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Interpunkcja

Wielokropek

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

 

Wielokropek (ellipsis points) to sekwencja trzech kropek używana do omijania części cytatu lub w celu wyrażenia wahania albo niepewności, np.

 

This question is a very intriguing one. . . and as of yet there seems to be no appropriate answer.” „Jest to bardzo intrygujący problem (...) i jak na dzień dzisiejszy wydaje się, że nie ma na niego odpowiedniej odpowiedzi”.

 

 

  • Wielokropek w cytacie może wystąpić na jego początku, w środku lub na końcu.

 

  • Jeżeli jakiś element pomija się na końcu danego zdania, zwykle dodaje się czwartą kropkę w celu zaznaczenia jego końca. Ma to miejsce głównie w amerykańskiej odmianie języka angielskiego, np.

 

The problem with him is that he’s very stubborn and ... .”

Problem z nim jest taki, że jest bardzo uparty i ...”.