Serwis internetowy langloo.com wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.

Wyrażenia wtrącone

Wyrażenia wtrącone

Autor: Langloo

Twoja ocena: {{rated}}Czytaj
 
Ćwicz

Wyrażenia wtrącone to wyrażenia, które wykorzystuje się do wprowadzania dodatkowych informacji o omawianych osobach, rzeczach itp. Wyrażenia te przeważnie nie mają wpływu na pozostałą część zdania. Oznacza to, że po usunięciu takiego wyrażenia, zdanie wciąż jest kompletne.

 

  • Zdania wtrącone można umieścić w nawiasach, np.


My friend (a singer) is a fantastic cook.

Moja przyjaciółka (piosenkarka) jest fantastyczną kucharką.


Robert’s girlfriend (the prettiest girl at the party) is nearly twenty.

Dziewczyna Roberta (najładniejsza dziewczyna na imprezie) ma prawie dwadzieścia lat.

  • Często jednak zamiast nawiasów używa się przecinków, np.

 

My friend, a singer, is a fantastic cook.

Moja przyjaciółka, piosenkarka, jest fantastyczną kucharką.


Robert’s girlfriend, the prettiest girl at the party, is nearly twenty.

Dziewczyna Roberta, najładniejsza dziewczyna na imprezie, ma prawie dwadzieścia lat.

  • Dopuszczalne jest również użycie myślników, np.


My friend - a singer - is a fantastic cook.

Moja przyjaciółka – piosenkarka – jest fantastyczną kucharką.


Robert’s girlfriend - the prettiest girl at the party - is nearly twenty.

Dziewczyna Roberta – najładniejsza dziewczyna na imprezie – ma prawie dwadzieścia lat.

  • Myślniki i nawiasy używane są również, gdy fraza wtrącona może pełnić funkcję niezależnego zdania, np.

 

Robert’s girlfriend – she is the prettiest girl at the party - is nearly twenty.

Dziewczyna Roberta (jest najładniejszą dziewczyną na imprezie) ma prawie dwadzieścia lat.


Robert’s girlfriend (she is the prettiest girl at the party) is nearly twenty.

Dziewczyna Roberta (jest najładniejszą dziewczyną na imprezie) ma prawie dwadzieścia lat.

  • Wtrącenia często spotyka się przy bezpośrednim zwracaniu się do osoby, np.

 

Well, girls, let’s do our nails!

Cóż, dziewczyny, zróbmy sobie paznokcie!

  • Wtrąceń używa się m.in., gdy chce się dodać coś ad hoc; w piśmie używa się wówczas najczęściej myślników, np.

 

She didn’t want to come – and this is very strange, believe me – because she had too much to study.

Nie chciała iść – i jest to bardzo dziwne, uwierz mi – bo miała za dużo nauki.

 

  • Wyrażenia wtrącone użyte w jednym zdaniu wcale nie muszą pełnić takiej samej funkcji w innym zdaniu, np.

 

It’s dangerous, I think.

To jest niebezpieczne, tak sądzę.

(wyrażenie wtrącone)


I think it’s dangerous.

Uważam, że to jest niebezpieczne.

(zdanie nadrzędne)It’s dangerous, don’t you think?

To jest niebezpieczne, prawda?

(wyrażenie wtrącone)


Don’t you think it’s dangerous?

Nie uważasz, że to jest niebezpieczne?

(zdanie nadrzędne)

 

  • Wyrażenia wtrącone występują również w mowie niezależnej, np.

 

’You look wonderful!’ said Chris.

„Wyglądasz cudownie!” – powiedział Chris.  • Wyrażeniami wtrąconymi mogą być również wyrażenia opinii, np. I believe (wierzę), I think (uważam), I suspect (podejrzewam), they say (powiadają) itp., np.


He is, they say, the one who cheated on her.

On jest tym, powiadają, który ją zdradzał.

 

  • Inne popularne wyrażenia wtrącone, to:

 

- shall we say (powinniśmy powiedzieć),

- dare I say (odważę się powiedzieć),

- would you believe (uwierzyłbyś),

- wouldn’t you agree (nie zgodziłbyś się).Quiz {{i+1}}
{{test.title}}
{{$index+1}}. {{question}}
{{option}}
Prawda    Fałsz